Pár slov od pána riaditeľa…

 Vážení pedagogickí zamestnanci, milí žiaci a široká čitateľská verejnosť!

 

Po dlhých rokoch, kedy na našej škole vychádzal školský časopis „ METAFÓRY“ sa Vám dostáva do rúk nový časopis, zatiaľ bez názvu.

Vychádza v adventnom období, keď  sa každý z nás  zamýšľa nad tým, ako prežil rok 2006, s čím sa môže pochváliť a na čo by najradšej zabudol.

Je to obdobie očakávania príchodu malého Ježiška na tento svet. Tak ako v každej rodine, aj v „ našej školskej“ nefunguje všetko tak ako má.

Občas sa vzdialime nielen od Boha, ale aj  navzájom sami od seba. K stálemu vzájomnému zbližovaniu sa, k vzájomnej komunikácii a informovaniu by mal pomôcť aj tento nový školský časopis. Jeho obsah je bohatý a rôznorodý. Každý si v ňom môže nájsť to, čo ho zaujíma. Je len samozrejmé, že v tomto časopise má miesto každý  - žiak, učiteľ, majstri odborného výcviku, ale aj rodičia a verejnosť. Jedným slovom, každý , kto má a chce niečo povedať k životu školy.

Preto verím, že to nie je prvé ani posledné vydanie, ale že časopis bude bohatší, obsiahlejší práve Vašou zásluhou a nápadmi.

Keďže sa blížia vianočné sviatky a nový rok, prajem Vám  ich krásne prežitie v kruhu svojich najbližších, nech Dieťa menom Ježiš sa znovu narodí v každom z nás, aby sme do nového roka 2007 vstúpili ako noví ľudia, ktorí zanechali „ starého človeka“ a obliekli sa do nového rúcha.

Touto cestou ďakujem tvorcom a zakladateľom nového časopisu za to, že si popri náročnej pedagogickej práci našli čas a vyniesli na svetlo sveta nový časopis, ktorý dúfam prispeje k oživeniu života našej školy.

 

Vďaka !

Ing. Jozef Kožuško - riaditeľ školy

 

 

Nie čas nám chýba, to my chýbame jemu. (P.Claudel)

 

 

 

 

Organizačná štruktúra Stredneho odborného učilišťa v Lipanoch

 

 

Adresa:    Komenského 16,   082 71 Lipany,   okres Sabinov

Telefón:    Riaditeľ a fax                         (051) 48800 15

                  Sekretariát                             (051) 48800 11

                  Hlavný majster                       (051) 48800 12

                  Učtáreň                                   (051) 48800 14

                  ZRPV                                      (051) 48800 16

                  ZRTV                                      (051) 48800 17

                  Ekonómka                              (051) 48800 18

                  Zborovňa učiteľov                 (051) 48800 19

                  Finančná učtáreň                    (051) 48800 20

                  Mzdová učtáreň                     (051) 48800 21

                  Zborovňa majstrov                 (051) 48800 22

                  Výchovná poradkyňa             (051) 48800 23

                  Cukrárská dielňa                   (051) 48800 24

 

Email:       soup-riaditel@lonler.sk               - riaditeľ školy

                  soup-ekonomka@lonler.sk         - ekonómka školy

                  soup-pv@lonler.sk                       - zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

                  soup-lipany@lonler.sk                 - zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

                  soup-mzdy@lonler.sk                  - mzdová učtáreň

                  soup-sekr@lonler.sk                   - sekretariát

 

Každá generácia sa smeje otcom, usmieva sa nad deduškami a obdivuje pradedov.(W.S.Maugham)

 

 

 

Zamestnanci školy


Vedenie školy:

Meno

Funkcia

Ing. Kožuško Jozef

riaditeľ školy

Ing. Vaľková Miloslava

Ekonómka školy

Ing. Mikula Peter

štatutárny zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

PaedDr. Mihok Milan

zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

 

Učitelia:

Učiteľ

Aprobácia

Ing. Angelovič Dušan

odborné predmety v poľnohospodárstve

Ing. Baňasová Jana

odborné predmety v potravinárstve

MVDr. Baňasová Magdaléna

odborné predmety v potravinárstve

Mgr. Belišová Eva

slovenský jazyk, nemecký jazyk

Mgr. Černický Ondrej

pedagogika, anglický jazyk

Mgr. Fráková Edita

slovenský jazyk, občianska náuka

Ing. Goliaš Pavol

matematika, odborné predmety v elektrotechnike

Ing. Hanko Jaroslav

odborné predmety v ekonomike

Ing. Končulová Monika

odborné predmety v ekonomike

Ing. Kožuško Jozef

odborné predmety v poľnohospodárstve

Ing. Krakovská Henrieta

odborné predmety v potravinárstve

Mgr. Liščinský Milan

dejepis, telesná výchova

Mgr. Marčáková Valéria

slovenský jazyk

Mgr. Mihályová Antónia

filozofia, dejepis

PaedDr.Mihok Milan

matematika, chémia

Ing. Miko Vladimír

odborné predmety v poľnohospodárstve

Ing. Novický Jozef

odborné predmety v stavebníctve

Novický Martin

fyzika, chémia

Mgr. Ridilla Jozef

anglický jazyk

Mgr. Tkáč Karol

telesná výchova, ruský jazyk

Mgr. Vaňo Ľubomír

náboženstvo

 

Majstri odborného výcviku:

Majster odborného výcviku

Aprobácia

Andraščíková Katarína

odborné predmety v kaderníctve

Angelovič Melichár

pestovateľstvo, chovateľstvo

Čuba Matej

inštalatérstvo, pestovateľstvo, chovateľstvo

Kušnír Peter

pestovateľstvo, chovateľstvo, inštalatérstvo

Ing. Mikula Peter

mechanizácia poľného a lesného hospodárstva

Mišek Daniel

strojárstvo, inštalatérstvo

Pavlinská Mária

odborné predmety v kaderníctve

Ing. Pažický Milan

ekonomické predmety

Bc. Počová Anna

pestovateľstvo, chovateľstvo, potravinárstvo

Bc. Ptáková Anna

potravinárstvo, krajčírstvo

Bc. Ščavnická Mária

krajčírstvo, pestovateľstvo, chovateľstvo

Bc. Šlosárová Iveta

potravinárstvo, zootechnika

 

Hospodárski pracovníci:

Pracovník

Funkcia

Bodnárová Marta

upratovačka

Fedáková Danka

mzdová účtovníčka

Fedáková Eva

upratovačka

Sontagová Mária

fakturantka, pokladníčka

Urda Vladimír

školník - údržbár

Ing. Vaľková Miloslava

ekonómka

 

 

 Triedy:

odbory

1. ročníky

2. ročníky

3. ročníky

4. ročníky

študijné

1. AM

2. AM

3. AM

 

študijné

 

 

 

4. AP

učebné

1. CI

 

 

 

učebné

 

2. CD

 

 

učebné

 

 

3. C

 

učebné

1. D

 

 

 

učebné

 

2. I

 

 

učebné

 

 

3. IK

 

učebné

1. S

 

 

 

učebné

1. Z

 

 

 

učebné

 

2. SZ

 

 

nadstavbové

1. N

2. N

 

 

 

Vysvetlivky:

A – agropodnikateľ
C – cukrár
D – kaderník
I – inštalatér
K – krajčír
M - pracovník marketingu
N - potravinárska výroba
P - podnikanie v poľnohospodárstve
S - stavebná výroba
Z - praktická žena
 

odbory

triedy

dievčat

Chlapcov

žiakov

študijné

4

76

49

125

učebné

9

99

74

173

nadstavbové

2

24

5

29

spolu

15

199

128

327

 

 

 

 

Informácie o prázdninách

 

Vianočné prázdniny :
začínajú sa 23. decembra 2006 (sobota) a končia 5. januára 2007 (piatok).
Vyučovanie sa začína 8. januára 2007 (pondelok).

Polročné prázdniny :
začínajú sa
2. februára 2007 (piatok).
Vyučovanie sa začína 5. februára 2007 (pondelok).

Jarné prázdniny
:
začínajú 19. februára 2007 (pondelok) a končia 23. februára 2007    (piatok).
Vyučovanie sa začína 26. februára 2007 (pondelok).

Veľkonočné prázdniny :
začínajú sa 5. apríla 2007 (štvrtok) a končia 10. apríla 2007 (utorok).
Vyučovanie sa začína 11. apríla 2007 (streda).

Letné prázdniny :
začínajú sa 1. júla 2007 (nedeľa) a končia 31. augusta 2007 (piatok).

 

                                                                                            

 

Sú tri skupiny ľudí – jedni spôsobujú to, čo sa deje, druhí iba očakávajú, čo sa udeje. Tí tretí sa nestačia čudovať čo sa to do kelu deje. (M.Bubák)

 

 

 

 

Zimné pranostiky

 

 

Tuhá zima vytrvá, keď hneď na počiatku pri severnom alebo východnom vetre silne mrzne.


Tuhá zima bude, ak je leto vlhké a chladné a júl horúcejší než august. September je potom veľmi chladný.


Studená zima a mnoho snehu prinášajú pekné jaro.

 

Čím skorej sa počne zima, tým skorej sa skončí.

 

Keď je do polovice zimy tuhá zima, v druhej polovici treba čakať oteplenie.

 

Dlhá zima, krátke leto.

 

Suchá zima, suché leto.

 

Na peknú zimu, nepristavuj stodolu.

 

Po dlhej zime slnko ostrejšie páli ako v drieku (uprostred) leta.

 

 

 

Najzaujímavejším povrchom na svete je pre nás ľudská tvár. (G.Lichtenberg)

 

 

 

 

Turistický výstup na Chopok...

 

Dňa 21. októbra 2006 (sobota) ráno o 6,00 hod. sme sa stretli na parkovisku v Lipanoch. Okolo 6,30 hod. sme vyrazili. Smer Demänovská dolina. Presnejšie Demänovská jaskyňa Slobody, Kamenná chata, Chopok. Cesta sa začala ešte počas tmy. Do Demänovskej doliny sme dorazili okolo 9,00 hod. Prvým cieľom bola návšteva Demänovskej jaskyne Slobody. Vstup začal o 9,30 hod. a trasa trvala 60 minút. Kochali sme sa krásami neskutočnej prírody, vápencovými ľadovými útvarmi, ktoré nespútaná čarodejka modelovala takmer 200 miliónov rokov...

Čas 11,30 hod. a my začíname výstup na Kamennú chatu (2000m.n.m.) a Chopok (2024 m.n.m.). Počasie na toto ročné obdobie bolo v norme, mohlo byť aj horšie. Každý svojim tempom zdolával meter za metrom... Dorazili sme na Kamennú chatu, kde sme si oddýchli a nabrali nových síl na dosiahnutie vrcholu a následný zostup do Demänovskej doliny, kde nás čakal autobus. Vynikajúca kapustová polievka, spoločné foto a zápis do pamätnej knihy i kopa pekných spomienok ešte budú dlho doznievať v našich srdciach. Pohľad z Chopku bol nádherný. V diaľke sa rozprestierala Liptovská Mara. Zostup bol nádherný s krásnym výhľadom na okolité kopce. Pošťastilo sa nám natrafiť na pár kamzíkov. Fotoaparáty cvakali jedna radosť...

Hip hip hurá !... a skončila sa jedna krásna  sobota, aj keď jeden člen z pedagogickej výpravy prišiel o podrážky...

Veľkú poklonu si zaslúžia hlavne tí, ktorí napriek zdravotným ťažkostiam prekonali sami seba...

 

Akcie sa zúčastnili :

Hardoň, Želinský, Kaža – 1.A

Rabatin, Laš, Kolesárová – 2.A

Vagaši, Šlosár, Marcinko, Vargová, Kozma, Vaško – 3.AM

Jacko, Dobrovičová, Repko, Pekár-Hudák, Blizmanová, Rimská, Káčerová – 4.AP

Bujňáková, Kuruc, Zontágová, Vašáková, Múdra – 1.N

 

Pedagogický dozor :

MVDr. Magdaléna Baňasová,

Ing. Henrieta Krakovská,

Mgr. Karol Tkáč, Ing. Dušan Angelovič, Mgr. Ondrej Černický

 

 

 Ing.Dušan Angelovič

 

 

Na štíty nikoho nepozvú, tam sa treba vyšplhať. ( E.Manet)

 

 

 

Štipka zábavy...

 

Čo spraví žirafa, keď jej napľuješ do tváre?
Odkopne ti rebrík.

 

Viete prečo sa nesmie chodiť do džungle po 22.00 hod?
Lebo na stromoch spia slony.
Viete prečo majú krokodíly ploché papule?
Lebo chodili po 22.00 do džungle...

 

Idú dvaja chlapi, jeden má čivavu a druhý pitbulla. Ten čo mal pitbulla povedal:
- Zoberte si toho potkana preč, lebo ho môj pes roztrhá!
Zrazu čivava roztrhá pitbulla ako nič.
Ten čo mal pitbulla vykríkne:
- Ako je to možné, veď ten pes stál 100 000 korún!
Ten druhý pokojne povie:
- To ten môj stál 200 000 korún.
Ten prvý povie:
- Ako to?
Ten druhý odvetí:
- 100 000-krokodíl a 100 000-operácia.

 

Letel vtáčik lesom, zasiahli ho guľometom.
Letel vtáčik dole, na mínové pole.
A tam celý od radosti rozhadzuje vnútornosti.
 

 

Kráča chlapík ráno do práce. Vyjde von a na chodníku vidí slimáka. Má strašne blbú náladu, tak ho zodvihne a hodí ho celou silou do poľa. O pár mesiacov neskôr niekto klope, tak chlapík ide otvoriť. Na prahu stojí slimák a hovorí: "Tak to si prehnal!"

 

Ide lev a stretne korytnačku a pýta sa:
"Kto je pánom zvierat?"
"No predsa ty," odpovie so strachom korytnačka. Lev ide ďalej a stretne supa.
"Hej, ty, kto je pánom zvierat?"
"Ty, lev," odpovie sup. Lev ide ďalej a pýta sa i ďalších zvierat a všetky mu odpovedajú rovnako. Až raz sa pýta slona:
"Hej, ty ucháň hnusný, kto je pánom zvierat?"
Slon sa naštve, chytí leva chobotom, strašne ho omláti o zem a potom ho pustí... Lev po piatich minútach vstane a hovorí:
"No, nemusíš sa hneď tak rozčuľovať, keď niečo nevieš."

 

Čo je dážďovka????
Pojazdný makarón. 

 

 

 

 

Vianočný čas

 

 


Vianoce

Kupujeme darčeky – pre rodičov 

 

Rodičia sú zvláštna sorta ľudí pokiaľ ide o vianočné darčeky. Vzhľadom na to, že ide o osoby milujúce a chápajúce, nemusíte sa obávať, že by ste ich vyslovene sklamali. Potešia sa v zásade čomukoľvek. O to viac, ak sa trafíte do ich potrieb a vkusu.

 

Ide po väčšine o ľudí, ktorí už majú svoju domácnosť a zaužívaný životný rytmus. Rodičov väčšinou poznáte ešte oveľa lepšie, ako svojho partnera, takže by nemal byť problém trafiť sa pri výbere darčeka do čierneho.

 

Môžete siahnuť po osvedčenom literárnom žánre, investovať do nejakého umeleckého diela, alebo po nejakom komfortnom domácom pomocníkovi alebo im venujte pár dní pokoja a oddychu na dovolenke v romantickej chalúpke alebo pri mori, ak to vaša peňaženka dovolí. Odporúčame ešte pred nákupom vianočných darčekov rodičov navštíviť a presvedčiť sa nenápadne, že si medzičasom danú vec nezaopatrili. Vhodným trikom je aj spojenectvo so súrodencami. Viac hláv viac vie a navyše sa náklady na kúpu rozložia medzi viac osôb.

 

Čo znamená skratka P.F.?

Vianočné a novoročné blahopriania a pohľadnice sa už tradične spájajú so skratkou P.F. Ide o francúzske slová "pour féliciter" - v preklade "blahoželanie k" alebo "pre šťastie". Vo Francúzsku túto skratku používajú aj k iným blahoprianiam, napríklad k narodeninám či k významnému výročiu. Stačí napísať P.F., rok a podpis a každý vie o čo ide.

 

Čarovné obdobie adventu

Pre väčšinu kresťanov sa dnes začalo štvortýždňové obdobie adventu - duchovnej prípravy na slávenie Vianoc, spomienky na narodenie Ježiša. Prvá adventná nedeľa je zároveň začiatkom nového cirkevného roka. V katolíckej cirkvi na prvú adventnú nedeľu tradične čítajú Pastiersky list biskupov Slovenska.

 

Slovo advent pochádzajúce z latinského adventus znamená príchod. V tomto období sa veriaci častejšie schádzajú k modlitbám a zamýšľajú sa nad významom príchodu Ježiša Krista na svet. Chrámové rúcho v advente je fialové. Symbolom tohto predvianočného obdobia je adventný veniec so štyrmi sviecami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ nielen v chrámoch, ale i v mnohých domácnostiach.

 

Poštový pozdrav k Vianociam má 165 rokov

 

Prvé blahoprajné lístky k Vianociam, predchodcovia dnešných obľúbených pohľadníc, sa objavili v roku 1841 v Škótsku. Zdobil ich nápis Príjemné sviatky a vytlačila ich tlačiareň Charlesa Drummonda v Edinburgu.

 

Tieto pozdravy sa posielali ešte v zalepených obálkach. Myšlienku rozvinul obchodník Henry Cole z Londýna, ktorému sa nechcelo vypisovať zákazníkom a partnerom dlhé vianočné blahoprajné listy. Poprosil preto priateľa maliara Johna Hersleya, aby mu namaľoval obrázok k Vianociam. Ten dal vytlačiť na papier a vo vyzdobených obálkach ho posielal priateľom.

 

Táto pošta sa stala hitom Vianoc 1843. Zvyk posielať k Vianociam pohľadnice čoskoro prenikol do Ruska, Francúzska, Nemecka a ďalších krajín. V druhej polovici 19. storočia sa pohľadnice posielali často vyzdobené korálkami, kúskami pestrofarebných tkanín, perím, sklenenými črepinkami a podobne. K zasneženým krajinkám, chalúpkam  a vyzdobeným vianočným stromčekom pribudli neskôr duchovné a kresťanské motívy, betlehémy, jasličky, vyobrazenia anjelov, malého Ježiša v náručí Panny Márie a podobne. Na území Slovenska sa ešte okolo roku 1900 predávali pohľadnice s textom v nemčine. Po roku 1918 ich nahradili vianočné pozdravy s českými a slovenskými nápismi, ktoré si získali veľkú obľubu verejnosti a vyhľadávali ich aj zberatelia.

 

Vianočný stromček : živý alebo umelý ?

 

Vianočný stromček patrí bez pochýb k tým najdôležitejším symbolom Vianoc. Jeho rozžiarené svetielka, ozdoby, ktoré naň s láskou vešiame a najmä darčeky, ktoré nachádzame pod ním... Bez toho si nikto z nás Štedrý večer hádam ani nevie predstaviť. Výber vianočného stromčeka je preto mimoriadne dôležitou úlohou. V niektorých rodinách padá na bedrá otecka, niekde je to rituál, na ktorom sa podieľa celá rodina.

 

Existujú skupiny ľudí, ktorí za každú cenu presadzujú myšlienku „živého“ stromčeka. Argumenty? Tradícia, vôňa ihličia, estetika a tak ďalej. Na protipóle sa nachádzajú zasa tí, ktorým oveľa viac vyhovuje stromček umelý. Ich dôvody? Jednoduchosť, pohodlie, nižšie náklady, ekológia. V každom z týchto tvrdení sa skrýva kúsok pravdy. Pokiaľ váhate, ako si vybrať stromček, ktorý nemusíte po Vianociach vyhodiť ku kontajneru a ktorý zároveň prinesie kúsok prírody a tradičnej vianočnej vône do vášho domova, prišli ste sa poradiť na správne miesto...

 

Riešenie je oveľa jednoduchšie, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Pokiaľ však sem - tam zablúdite do špecializovaných záhradkárskych predajní, určite neuniklo vašej pozornosti, že v ponuke sú aj ihličnaté stromčeky v nádobách. A práve tým smerom by sa malo vaše oko zadívať. Takýto stromček vám totiž pri správnej starostlivosti vydrží podstatne dlhšie ako do Troch kráľov. Môžete ho cez Vianoce ozdobiť a neskôr bude tvoriť príjemnú kulisu vo vašej záhrade. Navyše vám odpadá jeden zo zásadných problémov, s ktorými sa potýkajú predovšetkým páni – ako ten stromček upevniť do stojanu?!

 

Pri výbere takéhoto stromčeka, ak sa rozhodnete pre jeho kúpu práve v predvianočnom období, sa odporúča istá opatrnosť. V tomto čase totiž nájdete na trhu obvykle dva druhy stromčekov: také, ktoré boli presadené do zeme narýchlo, aby sa predĺžila ich životnosť cez Vianoce, no a potom také, ktoré presadili už koncom leta a oni mali teda dosť času ešte sa zakoreniť. Práve tie druhé by mali byť cieľom vášho nákupu.

 

Ak si už úspešne odnášate vianočný stromček domov, mali by ste sa vopred rozhodnúť, ako s ním plánujete naložiť. Nie je umelý, takže neznesie úplne všetko. Na to nezabúdajte. Jeho pobyt vo vykúrenom byte by ste mali skrátiť na minimum. Preto odporúčame ozdobiť ho až priamo na Štedrý deň. Po Vianociach môžete stromček odniesť do záhrady a priamo s nádobou zapustiť do zeme. V období, keď vykonávate tento krok, by teplota nemala klesať pod -3°C. Aby sme zabránili zmrznutiu stromčeka, môžeme ho „zatepliť“ – obsypať pôdu pri kmeni lístím alebo obložiť slamou. Druhou možnosťou je prezimovanie stromčeka v garáži, či na inom chladnom a svetlom mieste.

 

Na jar môžeme stromček vysadiť do záhrady alebo ho pestovať ďalej v nádobe. V tomto prípade je starostlivosť určite náročnejšia, keďže stromček bude vyžadovať pravidelné hnojenie a presádzanie.

 

Zdroj: internet

 

 

 

Vianočný receptár 

 

 

Koláč Štedrák

 

Jednou dodnes zachovanou tradíciou starých štedrovečerných hostín je štedro prestretý stôl. Pomenovanie Štedrý večer je rozšírené na väčšine slovenského územia, je charakteristické takmer pre celé Slovensko. Štedrý večer nám signalizuje, že pre tento čas je príznačná hojnosť, bohatosť, že je to chvíľa, keď človek ochotne a rád dáva iným. Je to večer darov a štedrostí v rozmanitom ohľade. Je len  pochopiteľné, že podľa viacstoročnej tradície na štedrovečernú hostinu bolo treba skutočne aj štedro prestrieť vianočný stôl a ženy museli navariť z každého jedla toľko, aby sa každý člen rodiny najedol dosýta. Jednotlivým jedlám sa pripisoval symbolický význam. Všetko bolo možné odôvodniť, prečo sa má konzumovať. Rozličné povery a zvyklosti v súvislosti s jednotlivými jedlami, neboli všade rovnaké, no vo väčšine prípadov nájdeme viac spoločných čŕt.

            Dnes na vianočných stoloch slovenských rodín môžeme vidieť aj sviatočný obradný koláč nazývaný štedrák. Je to viacvrstvový, okrúhly alebo obdĺžnikový koláč, ktorý sa plní makom, orechmi, lekvárom a tvarohom.

 

Ponúkame Vám starý odskúšaný recept:

 

Suroviny na cesto:        500 g polohrubej múky, 1 žĺtok, trocha soli, 70 g práškového cukru, 80 g masla, 20 g droždia,

                                       3 dl mlieka, 1 vajce na potretie.

Orechová plnka:           120 g orechov, 100 g práškového cukru, voda, vanilínový cukor.

Maková plnka:             120 g maku, 100 g práškového cukru, mletá škorica, voda.

Lekvárová plnka:         150 g slivkového lekváru, voda, 40 g práškového cukru, mletá škorica, malinová šťava, 1 lyžica rumu.

Tvarohová plnka:          150 g tvarohu, 1 lyžica práškového cukru, vanilínový cukor, postrúhaná kôra z polovice citróna, 1 vajce,

                                       1 lyžica hrubej múky.

 

Pripravíme dosť husté kysnuté cesto .Keď dobre vykysne, rozdelíme ho na päť dielov a každý diel osobitne vyvaľkáme na tenko. Jeden diel preložíme na pomastený plech, natrieme orechovou plnkou, prikryjeme druhým dielom cesta, ten natrieme makovou plnkou, priložíme tretí diel cesta, natrieme ho lekvárovou plnkou a prikryjeme štvrtým dielom cesta, ktorý natrieme tvarohovou plnkou. Nakoniec plnku zakryjeme posledným rozvaľkaným dielom cesta, povrch potrieme vajcom a vo vyhriatej rúre upečieme. Krájame až celkom vychladnutý.

 

Orechová plnka:           Zomleté orechy zmiešame s cukrom a malým množstvom vody, chvíľu povaríme a dochutíme vanilínovým

                                       cukrom.

Maková plnka:             Zomletý mak zmiešame s cukrom a so škoricou, rozriedime podľa potreby vodou a chvíľu povaríme.

Lekvárová plnka:         Slivkový lekvár rozvaríme s vodou, pridáme cukor, škoricu, malinovú šťavu, rum a všetko spolu

                                       premiešame.

Tvarohová plnka:          Mäkký tvaroh  pretrieme cez sito, pridáme práškový i vanilínový cukor, postrúhanú citrónovú kôru, žĺtok

                                       a všetko spolu premiešame. Nakoniec zľahka primiešame múku a tuhý sneh ušľahaný z bielka. Ak je

                                       plnka hustá, pridáme trocha smotany, ak je riedka, primiešame strúhanku.

 

Prajem Vám dobrú chuť !

MVDr.Magdaléna Baňasová

 

 

 

 

Tajomstvo jedinečnej chvíle – tajomstvo Vianoc

 

 

 Každý z nás, kto dobre prežil advent, môže sa naozaj tešiť na krásne Vianoce. Každý , kto si v uplynulých dňoch doprial ticho a nebál sa sebazaprenia, môže prežiť v nasledujúcich dňoch hojnosť a obohatenie. Obohatenie na duši, obohatenie pravými darmi, ktoré nikdy nestratia na cene. Každý, kto Božiemu Synovi pripravil miesto vo svojom srdci a živote, kto vie čakať na pravé hodnoty, bude naplnený a obohatený, aj keď pod stromčekom nenájde žiadnu pekne zabalenú škatuľu, alebo lacný reklamný, či akciový balíček.

Pán Ježiš sa predsa už raz a navždy narodil do tohto sveta, narodil sa ako jeden z nás. Narodil sa a žil medzi nami, aby vyliečil to najzraniteľnejšie, ale najdôležitejšie v každom človekovi - jeho srdce a nesmrteľnú dušu. Aby nás liečil a vyliečil z nášho pesimizmu, beznádeje a ľahostajnosti voči osobnému i spoločenskému šťastiu. Aby nás naučil lásku prijímať, žiť a dávať, nie iba o nej hovoriť a spievať. Žiť kresťanskú obetavú lásku, ktorá jediná dokáže naplniť a uspokojiť ľudské srdcia, vzťahy a životy. Žiť ju nie iba na Vianoce, nie iba desať dní,  ale po celý rok, po celý náš život. Narodil sa, aby sme nezabudli, že aj my sa rodíme, žijeme  a máme žiť  i umierať pre neho. Obetovať sa pre dobro a pokoj všetkých ľudí. Nebyť pesimistami hľadajúcimi rôzne ospravedlnenia, ale optimistami túžiacimi nájsť  vo všetkom dobré  riešenia. Žiť kresťanstvo v praxi, ktoré čosi aj berie, ale oveľa viac dáva. Skutočnú zodpovednosť a slobodu, zmysel života, vieru v krajší zajtrajšok, ktorý nám Boh pripravil, ak budeme poslušne a trpezlivo spolupracovať s jeho milosťou. Ak budeme chcieť byť šťastnými podľa Boha, nie podľa seba, či reklamy sveta!

            Aj keď už možno máme všetko prichystané, upratané, vyčistené, nakúpené a navarené, so slávením Vianoc treba ešte troška počkať. Až tam v kruhu rodiny, pri modlitbe a sviečkach štedrovečerného stola, pri vôni ihličia a prežívaní vzájomnej blízkosti a vzácnosti našich životov, až pri vnútornom a osobnom uvedomení si toho najvzácnejšieho Daru, Božieho Daru pre nás, až 24.12. večer sa začínajú naozaj sláviť Vianoce. Sláviť v modlitbe a láske, vďačnosti a chvále, že sa nám narodil Spasiteľ – Kristus Pán. Preto počkajme, počkajme ešte chvíľku a verím, že  to bude  krásne, nezabudnuteľné a predovšetkým pravdivé, aby nesvietili len pestrofarebné žiarovky, ale aj naše srdcia a oči...

Moje osobné vianočné želanie by som netradične sformuloval pomocou jedného článku, ktorý som raz objavil na jednej nástenke. Každý si v ňom môže nájsť to svoje, to podstatné - tajomstvo, ktoré je očiam často neviditeľné:

„Keby som sa obliekal podľa najnovšej módy a denne chodil navoňaný zahraničnými voňavkami a lásky by som nemal, nič by mi to na kráse nepridalo.

Keby som mal známosti na každom kroku a zariadil všetko, na čo si len spomeniem a lásky by som nemal, nič by mi to nepomohlo.

Keby som mal v škole čisté jednotky, študoval na renomovaných univerzitách sveta, ovládal dokonale svetové jazyky, neskôr bral mnohotisícový plat, mal perfektnú kariéru a nádej na postup, ale lásky by som nemal, ničím by som nebol.

Keby na mojej streche bol najmodernejší satelit, v mojej izbe super počítač, video a televízor a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

Keby som dnes sprivatizoval hotel, polovicu mesta s pivovarom a nemal v láske ľudí, ničím by som nebol.“

Vianoce sú už blízko a ešte ich niet. „Ľúbiš ma človeče?“ A Boh príde na svet. Už je to celkom blízko, tak nastav k nebu tvár. Vločky hladkajú ťa po líci, no už ich nie je pár. Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás, Vianoce, Vianoce, o chvíľu budú zas!

Pokoj, dobro, zdravie, úsmev a blízkeho človeka - týchto 5 darov všetkým Vám: vedeniu školy,  učiteľom, zamestnancom a žiakom školy, Vašim rodinám,  všetkým čitateľom tohto novo sa tvoriaceho časopisu, aj všetkým ľuďom dobrej vôle  v  modlitbe vyprosuje.

 

p. kaplán Ľubik Vaňo

 

 

 

 

Potraviny a zdravie

 

Pijete jed?

Neodopriete si šálku kávy či čaju či diétnej koly? Odborníci kofeín ešte donedávna zatracovali. A čo vy? Ochotne by ste štíhlej línii obetovali zdravé kosti?

Pitie kolových nápojov spôsobuje ženám rednutie kostí, od ktorého je už len krôčik k osteoporóze. Telu je pritom jedno, či mu dáte pohár sladkej koly alebo jej diétnu verziu. Menej devastujúce účinky má len nápoj bez kofeínu.

 

Vinný?

            Vedci neusvedčili z vykrádania kostí výslovne kofeín a dokonca ani oxid uhličitý. Takisto nepotvrdili výsledky predchádzajúcich výskumov, podľa ktorých milovníci kolových nápojov pili menej mlieka a oberali tak kosti o vápnik. Podľa nich stojí za problémami nedostatočná konzumácia čerstvej zeleniny, ktorá vedie k nedostatku minerálov v tele.

 

Nevinný!

            Naopak čoraz viac odborníkov hlasuje za pozitívne účinky kofeínu v spojení s ďalšími dôležitými látkami v kvalitnej káve. Vraj ani 6 šálok voňavého zázraku nemôže telu ublížiť. Aspoň to tvrdí medzinárodná asociácia skúmajúca pôsobenie kávy. Chráni pečeň pred cirhózou, znižuje riziko rakoviny, pomáha predchádzať Parkinsonovej chorobe a cukrovke.

 

Pozor!!!

            Energetické a chladené nápoje nie sú až také zdraviu prospešné. Obsahujú megadávku  „skrytého“ kofeínu, ktorá je nebezpečná pre deti, tehotné ženy a ľudí s vysokým krvným tlakom.

 

Sladká staroba

Cukor nie je len ten zlý. Sladké kryštáliky glukózy zlepšujú pamäť a bojujú proti demencii. Škótski vedci sú presvedčení, že čím skôr si prestanete odopierať cukor, tým lepšie sa mozog naučí správne ho využívať.

 

Koľkými kockami cukru zaháňate smäd v 2,5 dl pohári?

Kolové nápoje                                   okolo 5 kociek

Sladké sýtené nápoje                         okolo 6 kociek

Energetické nápoje                            okolo 6 kociek

Ľadové nápoje                                  okolo 4 kocky

Džúsy                                                okolo 7 kociek

Ochutené minerálne a stolové vody    okolo 2,5 kocky

Jogurtové nápoje                               okolo 7 kociek

 

Koľko miligramov kofeínu nájdete v šálke s objemom 2 dl?

Prekvapkaná káva                             155 mg

Instantná káva                                   66 mg

Čaj                                                    50 až 80 mg

Kolové nápoje                                   24 až 40 mg

Kakao                                               6 mg

Bezkofeínová káva                            3 mg

 

Briti vyhrali

Najtučnejšie národy v Európe obývajú Britské ostrovy. Až 24 % anglickej, waleskej, škótskej a severoírskej populácie je obéznych.

 

MVDr.Magdaléna Baňasová

 

 

 

 

Predvianočné zvyky

 

 

Ondrej (30.11.)

Medzi najobľúbenejšie čary patrilo liatie olova. Každé z dievčat muselo priniesť niečo ukradnuté, nájdené, požičané. Boli to zápalky, olovo, kľúč, všetko veci, potrebné k čarovaniu. Pri liati horúceho oleja cez kľúčovú dierku do studenej vody sa hovorilo: „ Ondreju, Ondreju, na tebe olovo ľejú, dajže mi znac, jakeho muža budzem mac!“ Aký malo tvar liate olovo, to malo byť špecifické pre budúceho manžela.

 

Barbora ( 4.12.)

Na Barboru sa odreže konárik čerešne, dá sa do vázy a čaká sa do 24.12., do Štedrého dňa. Ak rozkvitne, dievča sa do roka vydá.

 

Lucia (13.12.)

Dievča napíše na Luciu 12 papierikov, na ktorých je napísané mužské meno. Na každom papieriku je, pravdaže, iné meno. Každý deň sa jeden papierik roztrhá a spáli. Na Štedrý deň si pozrie posledný papierik a aké meno je na ňom, tak také isté bude mať aj jej manžel.

         Chlapci a muži zase robili luciove stolčeky, ktoré umožňovali poznať miestne bosorky. Zhotovovali sa 12 dní ( do Štedrého dňa) zo smrekového alebo bukového dreva bez použitia železných klincov. Muž, ktorý sedel na luciovom stolčeku cez polnočnú omšu v kostole, v kruhu vyznačenom trojkráľovou kriedou, na krížnych cestách alebo doma, mal vidieť všetky bosorky z dediny.

 

 

 

 

 Vianočné zvyky

 

Štedrý deň (24.12.)

Na Štedrý deň platilo, že kto má akú náladu od rána, tak takto sa bude správať počas celého roka.

Celý deň sa dodržiava pôst, prvým jedlom bola až štedrovečerná večera. Pôst obišiel iba najmenšie deti.

Chlapi sa postarali o hospodárstvo, najstaršie deti pomáhajú v kuchyni a pri výzdobe stromčeka.

Keď gazdiná vyberie z pece upečené „bobaľky“, tak dievča na vydaj odlomí z nich jednu, schová si ju a uteká von. A z ktorej strany zašteká pes, tak sa v tú stranu vydá. Alebo keď uvidí nejakého muža, tak také meno aké má on, bude mať aj jej manžel.

Počas večere sa nohy na stole obviazali reťazou, aby rodina stále držala pokope. Od stola sa nesmelo odchádzať. Na stole tiež nechýbala miska so zrnom, v ktorej boli mince a symbolizovali dobrú úrodu a bohatstvo.

 

Prvý sviatok vianočný (25.12.)

V ten deň sa prísne dodržiaval zákaz vstupu ženy do cudzieho domu a každý sa mal zdržiavať doma. Výnimkou bolo vinšovanie mladých zdravých chlapcov.

 

Druhý sviatok vianočný, Štefan ( 26.12.)

Tento deň bol prvým po takmer mesačnom pôste, ktorý povoľoval zábavy. Mládež sa zabávala pod dozorom dospelých.

 

 

 

 

Novoročné zvyky

 

Nový rok (1.1.)

Na Nový rok si mládenci volili svojho richtára.

Na jedálnom lístku nesmelo chýbať bravčové mäso, ktoré symbolizovalo hojnosť, ale nesmelo sa jesť hydinové mäso, aby neuletelo šťastie. Nesmeli sa vynášať smetí, aby sa „nevymietol“ niekto z domu, teda aby nikto cez rok nezomrel. A nesmelo byť nič požičané, inak by to chýbalo v celom budúcom roku.

Pripravila: MVDr. Magdaléna Baňasová

 

 

 

 

Čo pre mňa znamená šťastie?

(Úvaha)

 

Čo je šťastie? „Šťastie je ako motýľ, jednému sadne priamo na nos a ten druhý ho musí chytať celý život. A keď ho raz chytí, už nevládze.“- a to je len jeden z niekoľko citátov o šťastí. Ale ani jeden nie je natoľko pravdivý, aby sa podľa neho dalo žiť.

Existuje vlastne šťastie? V múdrych knihách, ktoré napísali známi autori sa píše, že šťastie neexistuje. Ale je to pravda? Žije na svete človek, ktorý je úplne šťastný? Možno niekde áno, ale ja som takého človeka ešte nestretla.

Hovorí sa, že šťastie v živote každého človeka je vrtkavé.

Je šťastie mať zdravie, peniaze, či blízkeho človeka pri sebe? Neviem, zdravie je veľmi dôležité pre život, aj peniaze, ktoré sú v dnešnej dobe potrebné a dá sa povedať, že sú hybnou silou spoločnosti. Alebo blízky človek, ktorý vie poradiť, pomôcť, či naučiť. Nedá sa presne povedať, že toto všetko je šťastie.

Niekomu k šťastiu netreba nič. Má rodinu, pekný dom a peniaze. Ale najpotrebnejšie je to zdravie a tiež aj láska. Niektorí ľudia sú šťastní preto, že majú svoju lásku, iní, že majú peniaze. Ale ja si myslím, že najšťastnejší je ten človek, ktorý je zdravý.

Môže byť človek šťastný, keď je chorý? Možno, že áno, ale keď si uvedomí, že mu neostáva veľa času, tak asi nie. Koľko ľudí žije na tomto svete, ktorí umierajú a zisťujú, že ich život nestál za nič? Mnoho.

Láska. Je láska šťastím? Pre niekoho áno. Poznám takých ľudí, ktorí by sa bez nej cítili osamelí a smutní. Človek, ktorý je im blízky, je im oporou aj v tých najhorších chvíľach. Myslím, že je to pekné. Problémy, ktoré sa vyskytnú, riešia spolu, alebo sú pre nich len maličkosťou – svet je pre nich gombičkou.

Človek k svojmu šťastiu potrebuje lásku ľudí, preto aj on musí mať ľudí rád, aby si ich lásku zaslúžil. Je to pravda? Nikto nevie…

Šťastie, také jednoduché slovo. Je potrebné k tomu, aby sme prežili? Ale vieme, že je to slovo, ktoré spomenie asi každý človek na tomto svete.

Veronika Kolesárová 2.A

 

Dôvera je rastlina, ktorá rastie pomaly.(J.Adair)

 

 

 

 

Tomáš Akvinský

 

Narodil sa v roku 1225 v bohatej šľachtickej rodine. Meno rodiny je odvodené od rodinného sídla v meste Aquina. Keď mal Tomáš päť rokov, otec ho dal na výchovu do benediktínskeho kláštora Montecassino. Podľa otcovho plánu mal sa Tomáš stať benediktínskym mníchom a neskôr aj opátom slávneho kláštora. Nestalo sa tak. Keď dal cisár Fridrich II. kláštor zničiť, Tomáš sa vrátil domov. Rodina ho poslala študovať na univerzitu v Neapole. Tu bližšie poznal rehoľu dominikánov. Zistil, že v nej by mohol uplatniť svoju túžbu po vedeckom bádaní. Požiadal o vstup do rehole. Tomášova rodina bola zhrozená. Rozhodnutie vstúpiť do žobravej rehole považovala Tomášova matka za potupu a hanbu ich slávnej, šľachtickej rodiny. Použila násilie, aby Tomáša od úmyslu odvrátila. Keď so skupinou dominikánov prechádzal z Ríma do Bologne, uniesli ho jeho bratia do rodinného sídla, kde ho vyše roka väznili.

Pre jeho neoblomnosť dovolili mu zostať v reholi dominikánov. Predstavení poslali Tomáša študovať na Univerzitu v Kolíne nad Rýnom. Tu pod vedením dobrého učiteľa Alberta Veľkého sa naplno mohol rozvinúť Tomášov záujem o vedeckú prácu i jeho schopnosti.

Pretože Tomáš málo rozprával, pôsobil ako slabý a ťažko chápajúci študent. Postupne sa však ukázalo vnútorné bohatstvo a schopnosti mlčanlivého študenta. Pri verejných dišpotách Tomáš nebol povýšený, ale skôr dobrotivý a vychádzajúci v ústrety. Voči tým, čo sa ho spytovali, i voči protivníkom, ktorí ho radi napádali, nestrácal trpezlivosť. Ochotne dával každému odpoveď a každú poznámku bral vážne. Voči svojím priateľom bol osobitne láskavý. Keď generálny predstavený dominikánov žiadal sv. Alberta o návrh učiteľa pre Katedru teológie na parížskej univezite, Albert Veľký bez rozmýšľania navrhol Tomáša. Tomáš Aquinský zomrel 7. marca 1274.

Tomáš patrí medzi najvýznamnejších mysliteľov a učiteľov ľudstva. Jeho vplyv trvá dodnes. Mal veľké pedagogické nadanie. S nadšením ho počúvali a obdivovali stovky študentov. Nikdy sa nesnažil predstierať riešenie tam, kde ešte nijaké nebolo. Pričinil sa o rozvoj scholastickej metódy myslenia. Pre Tomáša nejestvoval nijaký rozpor medzi vedou a vierou. Spojil prírodovedecké poznatky svojej doby s náboženskými. Tajomstvá viery neprestávali byť tajomstvami. No keďže presne definoval pojmy, vymedzil hranice medzi tým, čo bolo možné poznať rozumom a medzi tým čo musíme prijať vierou.

Sv. Tomášovi sa pripisuje výrok: „Lepšie je na ceste pokrivkávať, ako mimo cesty sa ponáhľať. Lebo kto krivká, i keď len pomaly napreduje, blíži sa k cieľu. Kto však ide mimo cesty, čím viac sa ponáhľa, tým viac sa od cieľa vzdiaľuje.“

Bol vyhlásený za svätého a v roku 1567 za učiteľa cirkvi. Pápež Lev XII. ho roku 1880 ustanovil za patróna všetkých katolíckych škôl.

Spracovala: Veronika Kolesárová 2.A

 

 

 

Zima...

 

Keď nastanú prvé mrazy, pociťujeme, že prichádza zima. U nás zima začína 21. decembra. Končí nie vždy rovnako, ale väčšinou 21. marca.

Je to obdobie, ktoré má tiež svoje čaro. Je veľmi zaujímavé obdivovať krásne zasnežené hory. Celá príroda sa mení, stromy sú bez lístia a chystajú sa na dlhú zimu. Zvieratká, ako napríklad medvede sa už uložili do svojich brlohov. V lese horári pripravujú kŕmidlá pre zvieratá, aby mali zabezpečenú potravu na celú zimu. Srnám a jeleňom pripravia vždy čerstvé seno. V zime slniečko nehreje tak ako v lete, niekedy ho zakryjú mračná a začína husto snežiť. Môžeme sa vybrať do lesa na prechádzku a nadýchať sa čerstvého vzduchu, obdivovať krásnu zimnú prírodu, ktorá dýcha čistotou a sviežosťou. Deti sa tešia na sánkovanie, lyžovanie, korčuľovanie a stavanie snehuliakov. V zime bývajú niekedy aj metelice, ktoré narobia cestárom prácu naviac.

Najkrajšie sviatky zimy sú Vianoce. Vtedy vládne pokoj, láska, všetci sú k sebe milí. Ľudia chodia do lesa na stromčeky, každý chce mať trochu lesa vo svojom príbytku. Keď prídu Vianoce, v každej domácnosti sa zdobí stromček, pečú sa koláče a pripravuje sa štedrovečerný stôl. Aj vianočný čas má svoje čaro. Tešíme sa na príchod malého Ježiška, ale aj na darčeky. Máme radosť z toho, že sme na Vianoce všetci spolu pri jednom stole, že v dome vládne pokoj, láska a porozumenie. Najväčší zážitok je ten, že ideme celá rodina na polnočnú svätú omšu.

Potom sa slávi príchod Nového roka. V rodine si navzájom zaželáme všetko najlepšie do Nového roka, hlavne veľa zdravia, šťastia a aby sme sa o rok mohli tak stretnúť všetci. A tak pokračuje ešte tvrdšia zima. Mrázik nám ešte vyštípe líčka, deti sa môžu pošantiť na zamrznutom potoku, môžu sa posánkovať až kým sneh nezmizne.

Tak sa tá prekrásna a dlhá zima skončí a pani Zima odovzdá žezlo ďalšiemu prekrásnemu obdobiu, ktorým je pani „ JAR.“

 

Valika Káčerová 4.P

 

 

 

Exkurzia cukrárov

 

Cukrári našej školy absolvovali dňa 28.11.2006 exkurziu v Šarišských pekárňach a cukrárňach v Prešove pod skratkou známou ako ŠPC.   

Zúčastnili sa jej žiaci odboru cukrár a obidve nadstavby.Spoločný odchod sme absolvovali ráno cestou vlakom. Cesta bola príjemná a každý z nás sa už tešil na priestory veľkej pekárne. Dorazili sme na hlavnú stanicu v Prešove a cieľ našej cesty sa mohol pre nás všetkých skutočniť.

Pred bránami pekárne nás privítala milá inžinierka s pánom kontrolórom. Povedali nám pár slov  na úvod, rozdelili nás na dve skupiny a naša zaujímavá exkurzia sa mohla začať.

Poprezerali sme si priestory veľkej pekárne, strojovú výrobu, ale aj výrobnú linku, no najlepšia bola výroba chleba, ale aj obyčajného pečiva akým je rožok. Je naozaj pozoruhodné ako na začiatku je to cesto z rohlíka malé, prejde pečiacim priestorom a na konci linky ostaneme čerstvo upečený, chrumkavý a teplý rožok.

 Ľudia majú v pekárňach veľa práce. Najviac ju majú tí, ktorí pracujú v noci, aby sme my, konzumenti, mali ráno čersvé raňajky. Môžeme ich len obdivovať. No prešli sme aj tzv. mrazené oddelenie, kde sa vyrábajú čisto mrazené výrobky a také sa aj predávajú. Po dlhej ceste prezerania pekárne sme prišli ku bránam a naša exkurzia sa ukončila. Pani inžinierka s pánom kontrolórom skonštatovali, že nás radi privítajú opäť, nielen ako žiakov, ale aj ako pracovníkov.

Spoločne sme poďakovali za zaujímavý odborný výklad. Presunuli sme sa aspoň na pár minút do veľkého centra - krajského mesta Prešov.

Spoločne sme absolvovali prehliadku námestia a presunuli sme sa na železničnú stanicu. Cestou domov v nás doznievali nové poznatky a príjemné zážitky.

 

Erika Ďuricová 3.C

 

 

 

 

 

 

 

Zábava a hlavolamy 

 

Čo je potrebné v škole? Odpoveď je v tajničke.

 

Všetkými smermi (vodorovne, uhlopriečne, zvisle) vyčiarknite nasledujúce slová

 

DVE, STO, OSEM, NULA, JEDEN, DELIŤ, SÚČIN, SÚČET, SČÍTAŤ, PODIEL, ODČÍTAŤ, ČINITEĽ, ROZDIEL, DELENEC, DELITEĽ, MENŠENEC, MENŠITEĽ, SČÍTANEC

 

Pridajte jednu zápalku tak, aby platila rovnosť.

 

 

 

Opravte chybnú rovnicu premiestnením jednej zápalky.

 

Doplň do krížovky smerom zhora nadol chýbajúce slová vo vetách:

 

1.                               Čísla, ktoré násobím, sa volajú ...

2.                             Čísla, ktoré môžem sčítať, sa volajú ...

3.                             Keď čísla vynásobím, dostanem ...

4.                             Číslo, ktorým delím, sa volá ...

5.                             Keď čísla odčítam, dostanem ...

6.                             Číslo, ktoré delím, sa volá ...

7.                             Keď čísla sčítam, dostanem ...

8.                             Číslo, ktoré pri násobení výsledok nezmení, je ...

9.                             Číslo, ktoré môžem pripočítať a výsledok sa nezmení, je ...

 

Sudoku

Do hracieho poľa 9 x 9 políčok sa dopĺňajú čísla od 1 do 9. Každý z deviatich boxov po 3 x 3 políčka, každý riadok, ako aj každý stĺpec môže každé z čísel 1 - 9 obsahovať iba raz.

 

Správne riešenia si overíte na poslednej strane!

 

 

 

 

 

Somariny

 

Dvaja archeológovia v Egypte nájdu ľudskú lebku. Jeden vraví druhému:

- Čo myslíš, bol to muž alebo žena?

- Žena. -

- Prečo? -

- Veď má dutú lebku.

 

Stretnú sa traja Česi pred pekelnou bránou a čert hovorí:

- Kto mi dá úlohu, ktorú nesplním, ten sa dostane do neba. – Prvý si želá obrovský palác zo zlata. Čert luskne prstami a palác stojí pred ním. Druhý si želá celé kráľovstvo, v ktorom bude vládnuť, a stalo sa. Tretí sa zamyslí, uľaví si a riekne: „ Chytiť, pozlátiť a zarámovať!“

 

Dvaja páni idú oproti sebe a obaja za sebou ťahajú pravú nohu. Keď sa stretnú, s porozumením na seba pozrú, ten prvý ukáže na nohu a povie: „ Kuvajt 1993…“

Ten druhý ukáže prstom za seba a vraví: „ Kravské lajno, 10 metrov odtiaľto!“

 

Slavo ide po ceste a tlačí pred sebou klavír. Zrazu za sebou začuje syčanie. Obzrie sa a zbadá obrovského hada. Zľakne sa, pridá do kroku a unikne prenasledovateľovi. Odrazu opäť začuje za sebou:

„Sssssssss“.

Obzrie sa a vidí, že hrozivý had sa zase blíži. Rozbehne sa a opäť hadovi unikne. O chvíľu sa zase za ním ozve:

„Sssssssss“.

Chcel by znova uniknúť, ale nejde to. Došli mu sily. Had sa doplazil až k nemu a hovorí:

„Sssssssslavo, nepotrebuješ pomoc?“

 

 

 

 

VIANOČNÉ SMS – KY

 

Keď udrie zvon zvestujúci príchod                                            Nech zvony zvonia a srdcia plesajú,

čarokrásnych Vianoc, zabudni na                                              nech sviece horia a čaše štrngajú,

starosti a Nový rok prežívaj v zdraví                                         teraz, keď ku šťastiu je len krok,  

šťastí a radosti. To Ti praje …                                                  želám Ti šťastný Nový rok.

 

Teraz, keď sa ticho mihoce                                                       Oheň v krbe tíško praská, v našich 

a šťastie je len na krok,                                                             srdciach kľud a láska, z oblohy sa sype

prajem Ti prekrásne Vianoce                                                    sneh, vločky tančia v závejoch. Kúzelné

a šťastný Nový rok.                                                                  Vianoce a šťastný Nový rok. Praje …

 

Tak ako za oknom snežik padá,                                                Cez Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho

nech za váš stôl šťastie sadá.                                                     všetkým dávaj si naň dobrý pozor, aby

Zabudnite na bôle a starosti,                                                      nebol riedky. Cez Vianoce vyber lásku

prežite Vianoce v šťastí a radosti.                                              každému daj trochu, nech nám nikdy

                                                                                                nezovšednie ani v Novom roku.

 

Zdroj : internet

                   

O sedliakovi a koňovi

 

Jedna čínska legenda hovorí o starom sedliakovi a jeho starej kobyle, ktorá mu slúžila na prácu v poli. Istého dňa Mitrha ušla do hôr. Keď všetci susedia s ním súcitili, sedliak odpovedal: „ Ani neviem, či je to smola alebo šťastie.“ Po týždni sa stará kobyla vrátila s celým stádom divých koní. Tentoraz susedia sedliakovi gratulovali, ale on tvrdil to isté: „ Ani neviem, či je to smola alebo šťastie.“ Keď sa sedliakov syn snažil osedlať jedného z koní, spadol a zlomil si nohu. Všetci to pokladali za veľké nešťastie. Iba sedliak opakoval svoje: „ Ani neviem, či je to smola alebo šťastie.“ Po niekoľkých týždňoch do dediny prišla veľká armáda a povolávala všetkých mládencov, ktorí boli schopní vojenskej služby. Keď komisia videla toho so zlomenou nohou, nechala ho na pokoji. Bolo to šťastie, alebo smola? Kto to môže vedieť?!

Pripravili: Braňo Rabatin 2.A a Valika Káčerová 4.P

 

 

 

 

Tá naša stužková...

 

Vážený pán učiteľ Goliaš!

 

„Náš triedny dobrý je,

vždy sa s nami zasmeje.

Matiku nás stále učí,

vždy do nás niečo hučí.

Keď triednická začína,

úsmevy nám zaklína.

Ak raz skríkne „KĽUD“,

ty len radšej ticho buď!

Niekedy sa tvári bludne,

keď nás zbadá, rýchlo uhne.

Skupinu on má,

cez víkendy s ňou na svadbách hrá.

My ho veľmi radi máme,

preto sa mu občas vyhýbame.

Má nás rád a my to vieme,

 preto s ním aj žartujeme.

Rodičovské radi máme,

sem-tam aj rodičov posielame.

Dobrá duša on je,

 vždy nám rád pomôže.

Štyri roky dlhý čas,

 obľúbil si nás zvlášť.

Dnes ho v úcte máme,

 kyticu mu podávame.

A tak mu buď večná sláva,

v srdciach nám už navždy zostáva...“

  

Príbeh o jednej stužkovej

Začalo sa to nevšedným dňom. Pre niekoho dňom strachu, ako to dopadne a pre niekoho zase dňom napätia, ako to všetko zvládneme. Ale jedno sme mali spoločné – smiech a radosť. Boli to neopakovateľné minúty v našom živote. Môžeme poďakovať sami sebe, ale aj nášmu triednemu učiteľovi za to, že sme to spolu zvládli a vydržali.

10.november 2006 bol pre nás slávnostným dňom – dňom našej stužkovej slávnosti.

Ako sa to všetko odohralo? Začalo sa to 30. októbra 2006 už zvyčajným pečatením triednej knihy, ale ešte predtým únosom triedneho profesora.

         Ako k tomu došlo? Bolo asi pol jednej, triedny sedel v kabinete a zapisoval do triednej knihy, keď ho nečakane prepadli piati lúpežníci. Zmlátili ho a uniesli spolu s ním aj triednu knihu. O niekoľko minút sa všetko vyriešilo. Našiel sa triedny aj triedna kniha. Hneď sme zapečatili triednu knihu a po chvíli sa otvorilo šampanské. Nastala dlhoočakávaná chvíľa, chvíľa dlhého čakania na „STUŽKOVÚ“.

         Počas slávnosti sa najprv odovzdávali stužky. Ešte teraz si niektorí z nás pamätajú, čo im preblesklo hlavou, keď sme tam stáli pred svojimi rodičmi, priateľmi a známymi. Čo sme si tak asi mohli myslieť? Napr.: „Čo keď sa pošmyknem a spadnem? Čo ak si stúpnem na šaty a roztrhnú sa? Keď sa mi rozbije pohár, čo potom?“ To boli otázky, na ktoré sa dosť ťažko odpovedalo. Ale spoločne sme to zvládli.

         Bolo desať hodín a my sme ukázali, že je v nás, aj niečo iné. Prejavili sme sa v inom svetle než za školskými lavicami. Máme tým na mysli náš zábavný program. V skratke Vám vyrozprávame, ako to všetko prebiehalo.

         Prvý zábavný program bol už aj dosť známy každému Let’sDance v našom prevedení „LukforDencink“. Ako moderátori účinkovali: Kelly Bananová a Paly Pyco Ruž, v tanečnom prevedení Šľahnutá Rašpľa a jej tanečný partner Mantag Retard, ďalej to boli Sju Rajdavá a jej tanečný partner Július Rajdavý a posledným tanečným parom, ktorý reprezentoval firmu „Fura gadžo s r.o.“ v zložení: profesionálna dojička kráv a jej profesionálny tanečný partner kydač hnoja. Ale tiež nechýbala ani porota, ktorá mala vyštudované vysoké školy, ako napr.: patológiu, gymnastiku, vysokú zbojnícku. Ako je už známe – „chudobným bral a bohatým dával“. A tiež jeden z porotcov mal ukončenú osobitnú školu, zameranú na Let’sDance Magor. Ako ste si určite všimli, všetky tieto školy boli zamerané na tanec.

         Druhým zábavným programom bola „Roľnícka beseda“, v ktorej účinkovali: komentátor, roľník a kuchár.

         A posledným bol „Karburátor“, v hlavnej úlohe: prokurátor a manželia, ktorí sa prišli rozviesť, lebo sa nevedeli dohodnúť na majetku.

         Takto približne prebiehal náš zábavný program. Teraz je asi ťažké si ho predstaviť, keď ho len čítate. Ale tí, čo boli tam, nám určite dajú za pravdu, že sa na ňom dobre zabavili.

         Blížila sa polnoc a to už znamenalo, že nastáva čítanie čiernej kroniky. „Ako to dopadne, bude to presne tak, ako pri odovzdávaní stužiek alebo nie?“ Takú otázku si určite položila väčšina z nás. „Čo ak zakopnem do kresla? Čo keď mi zhasne sviečka? To boli otázky, na ktoré teraz môžeme jednoducho odpovedať.

         Ale teraz môžeme povedať, že to dopadlo celkom dobre, aj keď sme spravili zopár trapasov. Veď nikto nie je dokonalý a mimochodom, každý sa na tom zabával. Tak čo neboli, sme dobrí?

         Na koniec stužkovej si každý z nás vzdychol: „Ach, STUŽKOVÁ, škoda, že už musíme ísť domov! S výdychom môžeme povedať, že to bolo super, úžasné, nádherné a nezabudnuteľné, len škoda, že to tak rýchlo ubehlo!“

         Veríme, že týchto pár slov Vám stačilo, aby ste si mohli predstaviť ako vyzerala naša stužková slávnosť.

 

Za 4.AP Peter Andraško

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


              Slávnostný začiatok…                                               Lets dance…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                   Páči sa Vám?                                                          Čierna kronika…

 

 


Držte nám palce na maturitách…

4.AP

17.november’06

 

 

 

Deň študentstva

 

 

Deň boja za slobodu a demokraciu

 

 

Ako každý rok,aj tento, usporiadala naša škola pri príležitosti Dňa študentov zaujímavé súťaže.Tí, ktorí nemali športového ducha, mohli pozerať film „Snowborďáci“ v spoločenskej miestnosti školy.

Vyhlásili sa rôzne turnaje. Napríklad stolnotenisový,futbalový,volejbalový. Tieto síce nemali skoro žiaden úspech,no najúspešnejší bol volejbalový.Naň sa prihlásil prekvapivý počet žiakov.Prihlásili sa študenti vyšších ročníkov a samozrejme s nami súťažili aj učitelia. Bolo to veľmi napínavé,lebo sme sa veľmi snažili.O to ťažšie boli zápasy s učiteľmi,pretože majú s týmto športom viac skúseností.

Prehry s nimi boli pre nás veľmi ťažké, ale neodradilo nás to.Samozrejme, že učitelia skončili prví, ale prvé miesto gentlemansky prenechali nám - žiakom.

Ako prví napokon skončili žiaci 2.AM, ktorí prehrali len jeden zápas.Na záver  turnaja mal príhovor pán riaditeľ, ktorý sa potešil zdravému športovému súpereniu. Pán kaplán nás prekvapil záverečnou modlitbou a požehnaním. Študenti si prebrali zaslúžené ceny a s dobrým pocitom sme športové zápolenie ukončili.

Bol to pre nás veľmi príjemne strávený deň. Bol to deň plný radostí aj sklamaní.

Určite by sme boli radi, keby sa také aktivity organizovali častejšie. O veľa prišli tí, ktorí ste tam vôbec neboli… Osobitné poďakovanie patrí nášmu milému, vždy objektívnemu rozhodcovi p. učiteľovi Martinovi Novickému, ktorý tiež dostal osobitné ocenenie…

 

 

Účastníci turnaja:

za 2.AM

za 3.AM

za 3.C

Veronika  Kolesárová

Lucia Štelbaská

Jozefína Gergelčíková

Nikolaos  Laš

Lenka Želinská

Miroslava  Semančíková

Romana   Ševčovičová

Erika Vargová

Lucia Černická

Michal Tarasovič

Alžbeta Miščíková

Stanislav Klempay

Patrik Dlugoš

Lukáš Vaško

Lucia Polomská

Vladimír  Stach

Jakub Vagaši

 

                                         

Vyhodnotenie turnaja :

1.miesto : 2.AM

2.miesto : 3.AM

3.miesto : 3.C

 

Veronika Kolesárová 2.A

 

 

 

 

Poďakovanie za predvedený výkon

Športové zápolenie

Stolný tenis

 

 

 

 

Spolupráca SOU – Lipany a ZSP v Krynici ( Poľsko)

 

         Pred piatimi rokmi riaditeľ školy Ing. Jozef Kožuško podpísal dohodu o spolupráci s riaditeľkou Zespolu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Pavla II. v Krynicy – Zdroju pani Mgr. Janinou Zlotnickou.

         Pani  riaditeľku  (milú to osôbku), učiteľov a žiakov z Krynice sme privítali v Lipanoch na medzinárodnej súťaži SuperStar populárnych a ľudových piesní, ktorá mala veľký úspech a repete sa malo uskutočniť v Krynici. Žiaľ, nestalo sa tak pre množstvo povinností vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu. Pevne však dúfame a veríme, že táto súťaž SuperStar – Šukame idol sa uskutoční v marci budúceho roku v Krynici. V septembri tohto roku sa naše speváčky Erika Vargová, Lenka Želinská, Eva Hrabčáková, Simona Tulejová, Zuzana Rakašová, Soňa Maníčková a Veronika Saxová   zúčastnili v Krynici Rajdu o Puchar Dyrektora Szkoly – Súťaž o pohár riaditeľky školy, kde svojím nádherným spevom a tancom ohromili nielen poľských študentov (800), ale hlavne riaditeľku a učiteľov. (Riaditeľka ich chcela adoptovať.)  K dobrej a nezabudnuteľnej atmosfére na Rajde prispeli aj učitelia našej školy Ing. Dušan Angelovič, Ing. Vladimír Miko a Mgr.Edita Fráková.

         Už sa tešíme, že v marci znovu navštívime družobnú školu v Krynici a že SuperStar určite vyhrá jedna z našich favoritiek.

(Ak sa chcete o škole v Krynici dozvedieť viac, kliknite na http://www.krynica.szkola.pl)

 

p.uč.Miko s pohárom od pani riaditeľky…

Mgr.Edita Fráková

 

 

 

 

Žiacka školská rada – žiacky parlament

 

Cieľom zriadenia žiackeho parlamentu na našej škole je naučiť žiakov žiť v spoločnosti, viesť ich k sebarealizácii a pripraviť na život v dospelosti, naučiť ich podieľať sa aktívne na činnosti školy, aby hľadali spolu s vedením školy rôzne riešenia problémov, ktoré sa ich dotýkajú.

 

Aké práva majú členovia žiackej rady?

 

·                                            Vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,

·                                            podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní vnútorného poriadku školy,

·                                            právo zastupovať žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladať im svoje stanoviská a návrhy, zastupovať žiakov navonok,

·                                            právo voliť a odvolávať zástupcu žiakov do rady školy,

·                                            právo podávať návrhy do plánu práce školy,

·                                            právo vyjadrovať sa k priestupkom voči vnútornému poriadku školy,

·                                            právo na riešenie porušovania práv dieťaťa zo strany pedagogických i správnych zamestnancov,

·                                            právo organizovať v škole rôzne podujatia a súťaže, spoločenské akcie, kvízy po dohode s vedením školy.

 

Žiacky parlament

 umožňuje vedeniu školy odhaľovať nežiaduce javy na škole, ako šikanovanie zo strany spolužiakov či učiteľov, užívanie drog, fajčenie, nedorozumenia medzi žiakmi a pedagógmi.

                  

Žiacky parlament SOU Lipany

 

Simona Tulejová,    1. AM                        Lucia Bicková,            1. D

Veronika Saxová,   2. AM                        Anna Figurová,           1. CI

Lukáš Vaško              3. AM                                  Marta Matvijová,             2. CD

Valéria Kačerová,   4. AP                        Branislav Rindoš,         2. I

Ján Gaboš,               1. N                                     Jozefína Gergelčíková,    3. C

Petra Timčová,      2. N                          Mária Kušnírová,         3. EI

 

 

Predsedu žiackeho parlamentu sa zvoliť nepodarilo!!!

                                                                                                                               

Mgr.Edita Fráková

 

 

 

 

Správne vylúštenia

 

 

 

 

 

 

 

G r a t u l u j e m e

 

 

 

 

 

záver

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli akýmkoľvek spôsobom pri tvorbe tohto časopisu.

 

 

 

Lúčia sa s Vami

Redakčná rada :

 

Veronika Kolesárová

Michal Tarasovič

Branislav Rabatin

Nikolaos Laš

Peter Andraško

Valéria Káčerová

Odborná spolupráca : MVDr.Magdaléna Baňasová

Technická úprava : Ing.Dušan Angelovič

Jazyková úprava : Mgr.Edita Fráková

 

© SOU Lipany