Ako ten čas letí...

 

 

Ešte pred niekoľkými týždňami sme zdobili vianočný stromček, oslavovali príchod nového roka či leňošili v posteli. Ani sme sa nenazdali a je tu  sviatok sv. Valentína. Určite už každý vie, že je to sviatok zaľúbených.

 

Tak ako v predchádzajúcom čísle, tak aj teraz máme postarané o zábavu (krížovky, hlavolamy,...).

 

Veríme, že nielen počas sviatku sv. Valentína, ale každý deň si spríjemnime chvíle vzájomnou toleranciou a pozornosťou voči sebe.

  

 Peter Andraško – 4.AP (druhý zľava)

 

Láska je ako kvet – ak ho nepolievaš, zvädne.

(arabské príslovie)

 

 

 

 

Čo na to, pán zástupca?

Prečo sa zamilujeme?

Na vine je fenyletylamín

           

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako sa stane, že sa odrazu zamilujete? Je to jednoduché. Keď prvý raz uvidíme nejakého človeka, ľudské oko prenesie jeho obraz do mozgu, ktorý vyhodnotí či sa tento človek hodí práve k nám. Vo svojom povedomí, vra,j nosíme zapísané určité charakteristické rysy a tie dávame najavo rečou tela tým, ako sa pohybujeme, tvárime, správame.

            Keď sa na nás pozrie osoba opačného pohlavia, jej mozog v priebehu sekundy vyhodnotí, či nesieme rovnaké znaky. Ak mozog vyhodnotí, že sme osobou vhodnou na zoznámenie, spustí sa v našom tele ďalšia reakcia. Vzruchy prenesú do nadobličiek pokyn, aby začali produkovať hormón adrenalín. Ďalej sa uvoľňuje fenyletylamín, ktorý vyvolá eufóriu, podobne ako droga. Ďalej sa uvoľňuje dopamín, zlepšujúci náladu a nonadrenalín, ktorý sa podieľa na prenose vzruchov do mozgu. Na tvári zamilovaného človeka sa objavia malé červené fliačiky, čo je spôsobené prekrvením ciev.

            Pozor, zamilovaný človek začína byť postupne od fenyltylamínu závislý! Ak nedostane svoju dávku, neje, nespí, nepracuje... Fenyletylamín sa vylučuje zakaždým, keď sme v prítomnosti milovanej osoby. Žiaľ, jeho vylučovanie sa neskôr znižuje a nahradzuje ho iný hormón – endorfín. Ak ľudia nie sú pripravení na to, že ich láska pomaly vyprchá, teda,že hladina fenyletylamínu sa zníži, dochádza k rozchodu.         

Pripravil :PaedDr. Milan Mihok

 

 

Šťastie je len sen iba bolesť je skutočná.

(Voltaire)

 

 

 

 

Čo je to „zabuchnuté“ srdiečko?

 

 Zaľúbenosť! Problém či realita nášho každodenného života? V jednej slovenskej populárnej piesni sa spieva: „Zaľúbení sú chránení, aj lietať smú bez oprávnení...Zaľúbení, neskúsení, tajomní blázni, každý z nás im závidí...“

Odborníci psychológie a medziľudských vzťahov tvrdia, že zaľúbenosť sa začína prežívať ako silná sympatia a obdiv, snívanie a snaha nadviazať kontakt a byť s tým druhým čo najviac. Obdivovanie a snívanie je prvým a ešte naplno neuvedomelým prejavom budiacich sa citov. Ich predmetom je osoba, ktorá mladému človekovi v niečom zaimponovala. Je ideálom, ktorý chce nasledovať. Prejavuje sa to ako zbožňovanie tejto osoby (politik, učiteľ, kňaz, športovec, umelec, spevák, starší kamarát...) Niekedy tento obdiv prerastá do platonickej lásky. Keď si človek neuvedomí, že sa zamiloval do ideálu a nie do človeka, môže mu to ublížiť. Platonická láska zaľúbených idealizuje, má ružové okuliare, preto nutne potrebuje čas, aby mohla dozrieť do reality a tak sa ukázať pravda o konkrétnom vzťahu. Ak človek pod vplyvom platonického opojenia urobí krok, ktorý neskôr ľutuje, zakúsi sklamanie. Bolesť a sklamanie sa zažije aj vtedy, keď svoje túžby napĺňa bez poriadku a rozumu, teda slepo a vášnivo. Bolesť na začiatku vzťahu učí mladého človeka obetovať sa. Je to škola obety - lásky. Sebazapieraním a sebaovládaním sa v tomto období človek učí spoznávať a prijímať seba samého a pripravuje sa aj na prijatie iných. Platonická láska zaľúbených má pripraviť človeka pre skutočnú lásku. Samozrejme, ak sa chce ovládnuť a v tichu prekonávať svoje bôle. Lebo pravá láska bolí a na to je potrebné dozrieť intelektuálne, biologicky, ale aj citovo.

14. februára oslavujeme  sviatok sv. Valentína, patróna všetkých zaľúbených. Tento deň nie je len o tom, že niekomu kúpime pekné perníkové srdiečko, pošleme obrazovú sms,  zaujímavé foto, prípadne červenoružovú  pohľadnicu poštou alebo mailom. Je to deň, keď sa každý má a môže zamyslieť nad svojimi kamarátstvami, „kama – láskami“, láskami..., jednoducho vzťahmi, ktoré v živote vytvárame a potrebujeme. Zaľúbenosť - to však nie je problém iba  12 až 17-násť ročných teenagerov...Nikto z nás by nemal tento jav podceňovať. Keď človek sníva a lieta, keď vypadne z reality života a buduje si vzdušné zámky, potrebuje citlivo a nenásilne povzbudiť, aby sa vrátil na zem. Veď v takomto „lietaní“ už nejeden „tajomný blázon“ narobil sebe aj iným dosť komplikácií, a trúfam si povedať často aj s vážnymi dôsledkami.

Preto odvážne skúmajme svoje vzťahy, postoje, túžby a reči  o ľuďoch, ktorí sú nám v niečom, alebo vo všetkom veľmi sympatickí a príťažliví. Počúvajme nielen svoje rýchlejšie bijúce srdce, ale aj hlas svedomia, hlas Boží v nás!  Prosme Boha o silu hľadať pravdu v každom vzťahu. Nesmejme sa „zabuchnutým“ ľuďom a ich rýchlo bijúcim srdciam a lacno nad nimi neohŕňajme nos. Ježiš nás chce v živote učiť pravej láske. V každom veku a stave, v každom povolaní. Preto sa snažme byť  každý deň, a na sv.Valentína zvlášť, nohami na zemi, rukami pri práci a srdcom pri Bohu.

 

Podľa Metodickej príručky výchovy k láske a čistote spracoval kaplán Ľubik

 

Každé poznanie pramení z utrpenia.

(S. Zweig)

 

 

 

 

Fašiangové tradície a zvyky

Fašiangy - symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Fašiangové obdobie sa vlastne začína už v čase od Troch kráľov a trvá do popolcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu.

Fašiangy sú pôvodne pohanská slávnosť zasvätená bôžikovi vína a nestriedmosti Bakchovi alebo Liberovi. Tieto oslavy nazývané Bakchanália alebo tiež Liberália oslobodzovali od starostí všedného života hlavne svojim obsahom, čo bolo hodovanie, obžerstvo, opilstvo a všetky možné prejavy nemravností.

Tieto slávnosti mali pôvod v Egypte, odkiaľ sa tieto slávnosti preniesli do Téb v Grécku, kde sa veľmi rýchlo rozšírili po celej zemi. Počas krátkej doby prekročili Jadranské more a prišli do Ríma a odtiaľ postupne do takmer všetkých kútov Európy. Fašiangy boli a sú akýmsi spojivom medzi vážnym časom Vianoc a vážnym obdobím predveľkonočným a má svoje práva a svoju veselosť.

Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Neboli žiadne predpisy, žiadne tresty, spytovanie svedomia, žiadne pôsty. Naopak z komôr zmizlo veľa mäsa, veľa pitia. Ľudia sa častokrát zadlžovali, aby si mohli tiež užiť. V tomto období sa odohrávalo veľa akcií - svadby, zabíjačky, tanečné zábavy. Každú nedeľu sa konali tanečné zábavy alebo bály. A na záver potom prišla tá najslávnostnejšia zábava, koniec fašiangov so sprievodom a s obchádzaním domov a neodmysliteľným pochovávaním basy.

Naši predkovia si na bujaré fašiangové zábavy veľmi potrpeli, čo bývalo mnohokrát tŕňom v oku cirkvi. Vtedy však býval fašiang dosť hlučnejší a odviazanejší než dnes. Každý sa snažil užiť si fašiangové zábavy ako najlepšie vedel. Veselil sa bohatý aj chudobný, pán i sluha, majster aj tovariš.
Na Slovenskom vidieku v minulosti k fašiangom patrili neodmysliteľné zakáľačky, maškary a muzika. Mnohé dediny si tieto obyčaje zachovávajú dodnes.

Mládenci - fašiangovníci poobliekaní do masiek sa v poslednú fašiangovú nedeľu vydávali na obchôdzku z domu do domu. Za odmenu dostávali slaninu, klobásu, vajíčka, koláče a samozrejme aj vypiť. K typickému pečivu “na ponúkanie” patrili smažené šišky - pampúšiky a fánky. Vyvrcholenie fašiangových sviatkov bolo vo fašiangový utorok - posledná muzika spojená s pochovávaním basy.
V mestách sa zase v čase fašiangov okrem tanečných zábav a plesov konali rôzne sprievody remeselníckych cechov, súťažné hry, prijímanie učňov za tovarišov a pod.

Fašiangové tradície a zvyky

Na tučný štvrtok má každý veľa jesť a piť, aby bol po celý rok silný.

Na fašiangový pondelok, keď sa konal tzv. “mužský bál”,kam smeli len ženatí a vydaté, vyhadzoval sedliak pri tanci sečku vysoko, aby sa mu na poli urodil vysoký ľan a ovos.

Na fašiangový utorok sa sliepkam sypalo zrno do kruhu z reťaze, aby nezablúdili a nezanášali. Určite to bol odraz starovekých predstáv o kúzelnej moci kruhu proti úkladom zlých duchov. V ten istý deň sa nemalo vešať prádlo na pôjd, lebo to vraj viedlo k premnoženiu bĺch. Ženy nesmeli šiť, aby sliepky dobre niesli.

                                                            
Na fašiangový utorok bola sála plná dievčat. Uprostred stál dlhý stôl a na ňom boli poháre so sladkým likérom pre dievčatá. Pred každým pohárom namaľoval zvolený mládenec toľko bodiek, koľko musela dievčina zaplatiť zlatiek na muziku za to, že tancovala s chlapcami po celý rok. Tento obyčaj sa nazýval “vyplácanie dievčat”. Hospodár mal s gazdinou cez fašiangový utorok tancovať, aby vraj sa im v tom roku urodili veľké zemiaky a dlhý jačmeň.
Fašiangom končil tanec a tancovať sa smelo až zase v máji pri stavaní a váľaní májov a potom až neskoro cez jesenné obdobie. Tieto staré zvyky sa však dodržiavali len zhruba do konca 19. storočia, potom sa na ne už málo dbalo.

14. február – sv. Valentín

Že sa blíži deň zamilovaných spoznáme, keď sa obchody začnú hmýriť červenými srdiečkami a darčekmi pre zamilovaných. V tento deň si vyznávame lásku častejšie a intenzívnejšie ako inokedy. Túlime sa k sebe bližšie a obdarúvame sa nielen malými darčekmi, ale aj bozkami, pohladeniami a nežnými osloveniami.

Každý z nás chce byť milovaný a šťastný, prežiť aspoň raz v živote tú ozajstnú lásku, pri ktorej strácame dych, podlamujú sa nám kolená a úplne sa rozplývame v milovanom človeku.  Šťastie sa neraz ukrýva i v tých najmenších daroch. Keď sa v našom srdci usadí najväčšia bolesť a máme priateľa, ktorý nás podrží. Je to ako svetielko, ktoré ožiari aj ten najtmavší kút. Slovíčka ako “Milujem ťa” sú tými najčastejšími, najnežnejšími a najsladšími.

A tak dajte vedieť aj vy svojej láske, že ste ju našli, že vám život zmenila od základov. A nezabudnite, že tú najkrajšiu kvetinu “lásku” treba však polievať, aby nezvädla. Ľudská láska totiž uschne skôr než ruža, ak sa o ňu nestaráte a nepolievate ju svojou toleranciou, nehou, láskavosťou a istou dávkou voľnosti, ktorú chce mať každý z nás.

 História posielania valentínskych lístočkov

Francúzsky vojvoda Karol Orleánsky patrí medzi zakladateľov tradície zaľúbených valentínskych lístočkov. Po prehratej bitke pri Azincourte v r. 1415 sa dostal do britského zajatia. Z londýnskeho Toweru poslal svojej žene do Francúzska prvú “valentínku” - niekoľko veršov pozornosti a horúcej lásky. Komercionalizácia zasiahla deň sv. Valentína až v 19. storočí.

Sláva sviatku zaľúbených sa prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov rozšírila do celého sveta. Vďaka tomu zaľúbení v tento deň podpisujú svoje listy “Od tvojho

Valentína” aj v tých krajoch, kde kresťanstvo nestihlo zapustiť hlbšie korene. Prvé predtlačené valentínske pozdravy boli delikátne a pomerne jednoduché. Dnešná ponuka pohľadníc, kvetov, plyšových srdiečok či plastových Cupidov je omnoho pestrejšia.

História sviatku                                                                      

V súčasnosti katolícka cirkev pozná najmenej troch rozdielnych svätých, ktorí nesú meno Valentín či Valentinus. Všetci zahynuli mučeníckou smrťou. Ten, na ktorého si spomíname 14. februára, bol kňazom v Ríme. Odsúdili ho na mučenie palicovaním a keď sa ani potom nevzdal svojej viery, sťali ho spolu so sv. Máriom. Jeho hlavným “zločinom” však nebolo kresťanstvo, ale niečo iné.

Rímska ríša v 3. storočí viac než inokedy musela odolávať vpádom polobarbarských germánskych kmeňov. Skončila éra veľkých dynastií, na cisárskom tróne sa v rýchlom slede striedali generáli, ktorí si uzurpovali vládu, opierajúc sa o vojenskú moc légií. Jeden z nich - imperátor Claudius II. Gótsky - v snahe vytvoriť mocnú armádu, vydal poľutovaniahodné nariadenie. Keďže si všimol, že slobodní regrúti bojujú statočne a s väčším nasadením, ako vojaci, ktorých doma čakajú manželky a deti, zakázal sobáše mladých párov. Vstúpiť do manželského stavu mohli len tí, ktorí neboli vhodní pre vojenské remeslo, resp. tí, ktorí si už svoje roky v armáde odslúžili.

Kňaz Valentín, však nerešpektoval nariadenie svojho cisára. Napriek upozorneniam zo strany úradov naďalej v tajnosti sobášil mladých ľudí, ktorí si chceli vyslúžiť túto sviatosť. Jeho činnosť však bola čoskoro odhalená, za čo ho vzali do väzby. Napriek mučeniu odmietol ponuku zachrániť si život zrieknutím sa Krista. Cisár Claudius II. ho poslal pod katovu sekeru 14. februára roku 269.

 Pripravila : Bc.Mária Ščavnická

 

Úsmev je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi.

(V. Borge)

 

 

 

 

 

História sviatku

 

 

 

Pôvod mena: lat. valens – mocný, silný, zdravý.

  

    Valentín spravoval v 3. storočí diecézu v Terni v Umbrii. Počas svojho pôsobenia údajne napriek zákazu sobášil mladé páry. Pri prenasledovaní kresťanov zomrel mučeníckou smrťou okolo r. 268. Jeho úcta sa dostala do Ríma už v 4. storočí. Biskupove pozostatky boli dočasne uložené vo Valentínovej bazilike na Via Flaminia.

    Valentín bol veľakrát zamieňaný s inými nositeľmi tohto mena. V stredoveku bol vzývaný ako orodovník počas ťažkých chorôb, zvlášť nervových a epilepsii. V románskych krajinách, v Anglicku a v Spojených štátoch bol zvolený za patróna zamilovaných.

    V mnoho krajinách sveta sa 14. februára darujú zo strany mužov kvety ako dôkaz lásky. Korene tohto zvyku siahajú do ďalekej minulosti. V starom Ríme sa 14. februára slávil deň bohyne Juno, ktorá bola považovaná za ochrankyňu manželstva a rodiny. Ženám v rodine sa v tento deň darovali kvety.

    V obchodníckych mestách sa cechy moreplavcov, kupcov, remeselníkov a iné bratstvá schádzali na spoločné posedenie. Je patrónom mládeže, cestujúcich a včelárov.

 

    V ikonografii je zobrazený ako kňaz v ornáte, s kalichom v ľavej ruke a s mečom v pravej; tiež v oblečení biskupa, ktorý uzdravuje chlapca z padúcnice. Na Slovensku je jeho zobrazenie zriedkavé. Socha tohto svätca sa nachádza vo farskom kostole v Novákoch. 

 

                                                              Pripravila : Valika Káčerová 4.AP

 

Skutočným umením života je úsmev vo chvíli, keď ti je do plaču...

 

 

 

Potraviny a zdravie

 Tekuté zlato

Povestní milovníci Francúzi dobre vedia, že láska prechádza žalúdkom a každoročne si 14. februára pripravujú sladké dobroty. Zabudnite toho roku na dezerty a pripravte na Valentína pre svoju priateľku/priateľa netradičný darček- MED.

Medom už sladili ľudia v dobe kamennej. Starí Egypťania naň nedali dopustiť a používali ho v stovkách liečivých receptov i pri skrášľujúcich procedúrach. Využite jeho liečivu silu aj vy!

Med obsahuje unikátnu kombináciu až 180 rôznych druhov látok! 80 % tvoria sacharidy (hroznový cukor glukóza, ovocný cukor fruktóza, sacharóza), zvyšok voda, enzýmy, aminokyseliny, kopec vitamínov, rôzne minerály a stopové prvky, hormóny, farbivá či vonné látky.

·        Je rýchlym zdrojom energie a posilňuje organizmus, čo ocenia najmä vyčerpaní ľudia a športovci.

·        Pomáha liečiť vírusové ochorenia- chrípku, zápaly horných dýchacích ciest či nosohltana.

·        Pôsobí antibioticky a protizápalovo- obsahuje špeciálne látky, ktoré ničia baktérie.

·        Medové obklady urýchľujú hojenie rán, popálenín, zabraňujú vzniku pľuzgierov a popálenín.

·        Zlepšuje trávenie.

·        Prospieva pečeni, črevám i obličkám.

·        Znižuje tvorbu žalúdočných štiav, takže ho oceníte pri liečbe žalúdočných vredov.

·        Vďaka vysokému obsahu železa je vynikajúcim liekom pri málokrvnosti.

·        Čisti pleť, napríklad pri akné.

·        Zlepšuje krvný obeh, rozširuje cievy, prekrvuje srdce a znižuje krvný tlak.

·        Jedna až dve lyžičky tekutého zlata vo večerných hodinách vás upokoja a zlepšia spánok.

Na 20 gramov medu musí včela obletieť až 50- tisíc kvetov!

 

Aby zostal kvalitný

 • Nezahrievajte ho na teplotu vyššiu ako 45°C, inak stratí väčšinu vitamínov a enzýmov, čím sa stane pre telo bezcenný a  bude plniť už len funkciu obyčajného sladidla, podobne ako repný alebo trstinový cukor.
 • Nikdy ho nerozpúšťajte v mikrovlnke!
 • Tekuté zlato nemusíte skladovať v trezore, postačí aj uzavretá nádoba zo skla alebo porcelánu, tma, sucho a teplota do 15 stupňov.

V takýchto podmienkach si zachová kvalitu aj dva roky.

Alergici, pozor!

Med obsahuje malé množstvo peľu, takže môže vyvolať alergiu.

 

Med – tmavý i svetlý

            Každý med má charakteristickú farbu, chuť a vôňu, ktorá závisí od miesta, kde sa včely „pásli“ a od spôsobu skladovania.

1. Kvetový    – pochádza z nektáru rôznych kvetov, má svetlejšiu farbu, rýchlo kryštalizuje. Známe sú najmä jednodruhové medy ako

                           agátový, javorový, repkový či slnečnicový.

2. Lesný        – včely ho filtrujú z miazgy listnatých a ihličnatých stromov, je tmavej farby, nachádza sa v ňom viac vitamínov

                           a stopových prvkov, kryštalizuje pomaly.

3. Zmiešaný   – najčastejšie je kombináciu nektáru z malín, ostružín, lipy, lesných bylín či medovice. Má tmavšiu farbu a jedinečnú

                           chuť.

 

Na mede nešetrite

Príliš lacnému medu sa vyhýbajte – od prírodného liečivého nektáru má ďaleko. Aby bola cena čo najnižšia, med často obsahuje škrobový cukor či sirup, neraz aj nepovolené množstvá antibiotík. Najlepšie urobíte, ak budete nakupovať med v biokvalite alebo priamo u včelárov s dobrým menom.

 

Pripravil : Ing. Jozef Kožuško

 

 

 

 

Valentínky

Chcete svojmu milovanému poslať malú valentínku? Inšpirujte sa ...

·        Ani vesmír nie je taký nekonečný ako moja láska k tebe…

 • Čas pri tebe letí rýchlo, no bez teba ešte rýchlejšie. Tak ho spomaľ čo najskôr!
 • Čas sa vlečie pomaly, keď ty pri mne nie si, z okna kričím do diali, láska moja, kde si?
 • Deň čo deň ťa milujem viac a viac. Pekný dníček, ty môj krásny anjelíček:-)
 • Chcem vidieť tvoj pohľad vášne, počuť hlas, čo znie tak krásne, vnímať telo, čo vie rozprávať, dotýkať sa rúk, čo vedia spoznávať!
 • Iba ten, kto miluje naozaj žije. A tak ti ďakujem za život, láska moja.
 • Jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale ty môžeš zmeniť svet jednej osoby.
 • Keby každá kvapka, čo dnes padne, bola tvojím bozkom, prosila by som oblaky, aby nikdy neprestalo pršať.
 • Keď sme spolu, nerozhádže ma ani zlé počasie. Mám totiž svoje súkromné slniečko, ktoré ma hreje pri srdci. Tým slniečkom si TY!
 • Keď v tvojej izbe zhasne sviečka a únava padne ti na viečka, vtedy ako anjel z neba priletím a sladkým bozkom na pery ťa pohladím.
 • Láska je len vtedy pravá, keď sú v jednom srdci dvaja.
 • Láska je nebo, láska je sen, láska je človek, ktorého chcem. Láska je neha, po ktorej túžim, láska je človek, ktorého ľúbim.
 • Láska je strašne bohatá, láska tá všetko sľúbi, no ten čo ľúbil sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi…
 • Ľúbim ťa ako nik, ja, tvoj malý maškrtník.
 • Ľúbim Ťa viac ako včera a menej ako zajtra.
 • Mám tvoju fotku, ktorá mi nestačí! Radšej ťa chcem mať vo svojom náručí!
 • Moje malé zlatíčko, utieklo mi srdiečko, keď ho chytíš, bude tvoje, na oplátku pošli svoje.
 • Niekedy sa pýtam, kde žijú anjeli? V nebi, vo vzduchu alebo na zemi? Jedno však viem, jeden drží mobil a číta túto správu.
 • Padá sniežik padá, veľmi ťa mám rada. Posielam ti pusinku, čo vydrží hodinku. Potom pošlem ďalších päť, ak ma ľúbiš odpíš hneď!
 • Posialam ti také čosi, pričom idú bližšie oči. Ústa s ústami sa spájajú a ľudia to pusou volajú. Cmuk.
 • Posielam Ti toľko pusiniek, koľko má minerálka bubliniek.  
 • Posielam ti veľkú pusu ako dvere autobusu. Ak ti pusa nedôjde, príď si pre ňu osobne.
 • Povedz mi len, prečo existuješ, prečo si? Si tu na to, aby si ma rozptyľovala, mučila a zvádzala? Lebo vedz, že to robíš.
 • Povedz mi prosím, že máš ma rád, úprimne, ako keď dieťa sa chce hrať, že dožijem sa raz snáď, keď povieš navždy chcem Ťa mať.
 • Prejdi sa so mnou údolím vášne, daruj mi telo, život a šťastie. Prejdi sa so mnou v letnom daždi, chcem ťa bozkávať navždy.
 • Príbeh o stvorení sveta nie je celkom pravdivý. Boh na 7. deň vôbec neoddychoval, ale stvoril anjelika ako si TY!
 • Prvý ranný lúč padol ti do okna a Ty vstávaš sám, bez pusy odo mňa. Iba jednu ti poslať chcem, aby si mal krásny celý deň…
 • Raz sa ma spýtaš, či milujem viac teba, alebo svoj život. Ja odpoviem život a ty ma opustíš bez toho, aby si vedela, že môj život si ty!
 • S tebou kamkoľvek, bez teba nikam, na chvíle bez teba, ťažko si zvykám!
 • S úsmevom sa lepšie kráča, s úsmevom je bolesť ľahšia, s úsmevom si krajšia…
 • Sedím nad hromadou učebníc a plačem. Pýtaš sa prečo? Prepadám z predmetu láska - nechcel by si ma doučovať?
 • Si moja prvá myšlienka ráno a posledná večer.
 • Si voda, ktorú pijem, si vzduch, z ktorého žijem, si jedlo, ktoré jem, si poučka, ktorú viem.
 • Si záhrada plná ruží, si žena, po ktorej každý túži, si jednoducho naj, si svorená pre nebeský raj.
 • Som jedna, pochádzam z dvoch, jednu lásku žijem, lásku nás dvoch, jedného ľúbim, chcem ľúbiť dvoch, toho, čo bude pochádzať z lásky nás dvoch.
 • Touto SMS-kou ťa chcem len vyrušiť a prinútiť ťa na mňa myslieť.
 • Túžim byť s tebou každý deň, kradnúť ti bozky z úst, to je môj najkrajší sen, k Tebe sa privinúť.
 • Túžim ťa hladiť a v objatí mať. Túliť sa k tebe, srdiečko hriať. Skús ma len za ruku vziať, nič krajšie na svete si nemôžem priať.
 • Túžim zaspávať na tvojej hrudi, v žilách nám predsa láska prúdi. Tvoja navždy chcem byť len, snáď to nie je iba sen.
 • Tvoje SMS-ky sú také sladučké, že asi skončím s lízatkami a začnem cmúľať mobil…

Pripravila : Bc. Mária Ščavnická

 

 

 

 

Pranostiky

Február

2.

Ak svieti slnko na Hromnice, hojnosť žita a pšenice.
Ak je na Hromnice mráz, bude ich ešte päťdesiat ráz.
Ak je hromničná Panna Mária mrazovitá, bude skorá a teplá jar.
Na Hromnice chumelice, nebýva už zimy více.
Prešli Hromnice, koniec sanice.
Na Hromnice zadúva ulice.
Keď je na Hromnice pekne, medveď sa obráti na druhú stranu.

3.

Na sv. Blažeje slnko ešte nehreje.

4.

Svätá Veronika ľady seká u rybníka.

5.

Svätá Agáta na sneh býva bohatá.

7.

Svatý Radko - na poli hladko.

14.

Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlyna.
Na svätého Valentína zima siliť sa počína.

16.

O svätej Juliáne priprav voz a schovaj sane.

22.

Mráz na Petra stolovanie znamená dlhšej zimy trvanie.
Keď je na stolovanie Petra chujavica, má byť ešte deväť ráz po ňom.

23.

Keď je pekne na Romana, býva žatva požehnaná.

24.

Svätý Matej ľady láme, ak ich nenájde, hneď ich narobí.
Po Matejovi sa zima tratí alebo bohatí.
Ak prší na Mateja, urodia sa zemiaky.
Na Mateja mráz, potom štyridsaťráz.
Na Mateja ľad už ani líšku neudrží.
Keď Matej ľady robí, Gregor /12.3./ ich láme.

 

Zúrivé vetry na konci februára úrodný rok predpovedajú.
Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci, tak v marci sa bude vyhrievať pri peci.
Keď je bebruár na sneh bohatý, býva marec suchý.
Aké fašiangy, taká Veľká noc.
V noci fašiangovej keď vidno hviezd mnoho, ponesú sliepky moc vajec roku toho.
Krátke fašiangy, dlhá zima.
Februárová voda - pre polia škoda.
Ak je február mierny, rok bude biedny.
Februárové slnko je falošné.
Mnoho snehu, mnoho sena.

  

Spracovala: Bc. Mária Ščavnická 

 

Kvet sa neotvára kliešťami, ale slnečným svetlom.

(A.Dermek)

 

 

 

 

Poradenstvo 

 

Milí čitatelia, sme tu pre Vás...

 

          Na konci chodby na 1. poschodí napravo sa nachádzajú dvere a za nimi múry miestnosti, ktoré si za dlhé roky vypočuli desiatky Vašich osobných príbehov, problémov týkajúcich sa učenia, vzťahov v rodinách, so spolužiakmi, či rovesníkmi.

V onej miestnosti sa snažíme pomôcť v rôznych situáciách, ktoré prináša život a s ktorými si sami neviete rady. Horšie je to s tými, ktorí k nám neprichádzajú dobrovoľne. Sú to žiaci, ktorí sa previnili voči školskému poriadku najčastejšie záškoláctvom, fajčením či šikanovaním. Snažíme sa , aby pochopili, že zle nerobia nám – pedagógom, rodičom, ale predovšetkým sebe. Teší nás, že sa na nás obraciate s prosbou o pomoc v profesijnej orientácii, v zvyšovaní si kvalifikácie. Poradíme Vám v spleti rôznych škôl a študijných programov. Pomôžeme vypísať prihlášku, či splniť ostatné podmienky.

Našim cieľom je Vaša spokojnosť. Sme preto radi, že pomocnú ruku v tomto snažení nám podávajú kolegovia – učitelia, majstri OV, vedenie školy a jej všetci pracovníci, ale aj Vaši najbližší – rodičia. Úprimne im ďakujeme. A keď už ďakujeme, nemôžeme vynechať tých, ktorí nám pomáhajú metodicky a odborne : pracovníkov MC Prešov, Úradu práce Sabinov i pracoviska Lipany, Špeciálno – pedagogickej poradne v Lipanoch i iných, ktorých skúsenosti sú na nezaplatenie.

 

       Dvere na konci 1.poschodia sú otvorené pre každého Tým, ktorí váhajú na ne zaklopať pripomíname, že za nimi je zachovávanie mlčanlivosti úplnou samozrejmosťou.

 

Výchovná poradkyňa – Ing. Monika Končulová

 

 

Včerajšok je šekom, čo už neplatí, zajtrajšok je mincou, ktorá ešte nebola uvedená do obehu. Jediná hotovosť, ktorú máš k dispozícii, je dnešok...

 

 

 

 

Klebetníček 

 

Čo sme sa dozvedeli od učiteľov a žiakov.

 

Riaditeľ Ing. J. Kožuško

1. Už od malička bol Váš sen stať sa riaditeľom? Nie.

2. Kam by ste sa vybrali na dovolenku? Egypt alebo Grécko.

3. Ako trávite Valentína? Ako bežný deň, ale sú aj raňajšie bozky.

Zástupca TV. PaedDr. M. Mihok

1. Ako sa Vám zdá správanie žiakov na škole? Bolo by treba toho veľa zlepšiť.

2. Ako vychádzate s učiteľmi? Veľmi dobre.

3. Ako trávite Valentína? Nemám rád sviatky.

Zástupca PV. Ing. P. Mikula

1. Čo by ste na sebe zmenili, ak by ste mohli? Veľa vecí, v prvom rade aby som bol trpezlivejší. V kritických situáciách, najmä keď žiaci porušujú školský poriadok.   2. Čím Vás napĺňa Vaša práca? Úplne ma uspokojuje, pretože nachádzam v nej potešenie a dobrý pocit, keď môžem odovzdať vedomosti žiakom, ktorí to budú vedieť zúročiť vo svojej praxi.

3. Ako trávite Valentína? Sviatok sv. Valentína trávim tak, že kúpim manželke kvet a kolegyniam na odbornom výcviku kúpim nejakú sladkosť.

MVDr. M. Baňasová

1. Kde ste spoznali vašu prvú lásku? V škole.

2. Čo vám hovorí vaše srdce, ste obľúbená v kolektíve? Neviem.

3. Ako trávite Valentína? Pozorovaním mladých.

Mgr. A. Mihályová

1. Prečo ste sa rozhodli pre občianskú náuku? Baví vás to? Baví ma to.

2. Čo vás vie na žiakoch najviac vytočiť? Drzosť.

3. Ako trávite Valentína? Prečítam si pohľadnicu, ktorú dostanem.

Ing. V. Miko

1. Ste rád, že ste triednym učiteľom? Áno, veľmi.

2. Aká hudba sa vám páči? Bon Jovi, Frank Sinatra, Kurt Cobain, Elvis Presly, Ilona Čáková. …

3. Ako trávite Valentína? Vždy s manželkou, pozvem ju do dobrého hotela na dobrú večeru.

Ing. H. Krakovská

1. Aký je váš splnený alebo nesplnený sen? Neprezradím.

2. Prečo ste sa rozhodli prísť učiť na túto školu? Baví ma práca s mladými ľuďmi.

3. Ako trávite Valentína? Medzi najbližšími.

Mgr. K. Tkáč

1. Boli ste športovcom už od malička? Áno.

2. Robili ste aj niečo iné okrem práce učiteľa? Nie.

3. Ako trávite Valentína? V rodinnom kruhu.

Mgr. M. Liščinský

1. Čo by ste chceli zmeniť na tejto škole? Väčšia aktivita študentov v športe hlavne vo volejbale – dievčatá.

2. Ktoré miesto na zemi sa vám páči? Slovensko.

3. Ako trávite Valentína? Neuznávam to, lebo láska by sa mala rozdávať každý deň.

Mgr. O. Černický

1. Prečo ste sa rozhodli učiť Aj? Baví ma to.

2. Aké by ste si zvolili povolanie, keby ste neboli učiteľ? Je to moje druhé povolanie a robil by som predošlú prácu.

3. Ako trávite Valentína? Ako bežný deň.

Mgr. V. Marčáková

1. Ako vychádzate v kabinete s kolegyňou Končulovou? Výborne.

2. Chováte doma nejaké zvieratká? Áno.

3. Ako trávite Valentína? Ako bežný deň.

Ing. M. Končulová

1. Ako vychádzate v kabinete s kolegyňou Marčákovou? Výborne.

2. Chce sa vám tak skoro ráno vstavať do práce? Vôbec sa mi nechce.

3. Ako trávite Valentína? Veľmi smutne.

M. Novický

1. Aké je vaše najobľúbenejšie zviera? Pes.

2. Baví vás to s tými žiakmi na tejto škole? V celku áno.

3. Ako trávite Valentína? Ako bežný deň.

 

Ing. J. Novický

1. Čo ste dostali od svojej prvej lásky na Valentína? Neviem.

2. Mali ste niekedy v detstve nejakú prezývku? Nie.

3. Ako trávite Valentína? Ako bežný deň.

Mgr. E. Belišová

1. Rada snívate? Áno.

2. Aká je vaša obľúbená kniha? Je ich viac.

3. Ako trávite Valentína? V rodinnom kruhu.

Ing. J. Hanko

1. Máte obľúbenú triedu alebo triedy? Nie sú. Sú triedy kde sa spolupracuje lepšie a kde horšie.

2. Baví vás práca s Rómami? Áno vcelku, lebo človek sa im snaží dať určité návyky a zvyky, ktoré by mohli používať aj doma.

3. Ako trávite Valentína? V rodinnom kruhu.

Mgr. E. Fráková

1. Už ste boli niekde v zahraničí? Áno. Učaroval mi Londýn, menej Rím, Angličania sú živší, Rakúsko, Nemecko, Berlín.

2. Aký máte názor na romantikov? Ťažká je pre nich realita. Je dobré byť romantikom.

3. Ako trávite Valentína? Nemôžem prezradiť.

Ing. J. Baňasová

1. Čo si na mužoch všimnete ako prvé po fyzickej stránke? Oči.

2. Máte nejaké zlozvyky? Káva.

3. Ako trávite Valentína? Dostanem kvet. Večera s manželom.

Ing. D. Angelovič

1. Ktorá časť Tatier sa Vám najviac páči? Najvyššia časť, kde môžem dosiahnuť vrchol.

2. Ako sa vám páči táto škola? Táto škola je pre mňa ďalšia životná skúsenosť. Je to pre mňa nová výzva niečo v živote dokázať.

3. Ako trávite Valentína? Sviatok sv. Valentína trávim s rodinou.

Ing. P. Goliaš

1. Baví vás byť triednym učiteľom? Áno.

2. Bude vám 4.AP chýbať? Áno veľmi. Je to super trieda.

3. Ako trávite Valentína? Ako bežný deň.

 

 

Čo pre teba znamená sviatok sv. Valentína?

 

1.N

Keď trávim ten deň s milovanou osobou, tak to je veľké šťastie. Sviatok zaľúbených - byť so svojím milovaným človekom.

 

4.AP

Sviatok sv. Valentína by sa mal sláviť, len ak máš na to dôvod. Keď máš niekoho rád,  obdaruješ ho.

 

3.C

Deň zaľúbených.

 

1.CI

Sviatok lásky.

 

1.AM

Obdobie lásky a zblíženia dvoch ľudí. V tomto období je rozruch, láska, vášeň a šťastie.

 

2.AM

Nemám to rada. Je to totálna blbosť. Nič. Deň zaľúbených neznamená pre mňa nič..

 

    Touto anketou sme zistili, že málo mladých ľudí má takéto sviatky v obľube. Sú rôzne  názory. Ďakujeme žiakom a učiteľom za odpovede.

 

Pripravili: Zuzana Koscelníková a Valika Káčerová  4.AP

 

 

 

 

TEST ŠARIŠSKÉHO NÁRODA

 

Niečo aj pre pána školníka.

 

(...otestuj sa, či ešte rozumieš niektorým slovám našich starých rodičov )

 

 

 1. BRIĎA

a)       búda pre psa

b)       škaredý človek

c)        súčiastka do bicykla

      

 1. ČUČEC

a)       niekde trčať, čušať

b)       cmúľať prst

c)        tvrdo spať

      

 1. LACHVATI

a)       šikovný

b)       nevzdelaný

c)        pažravý, dotieravý

      

 1. FAJTA

a)       rasa, druh, sorta

b)       druh vodnej fajky

c)        mexické občerstvenie

 

 1. HRUDZANKA

a)       druh hliny

b)       plátno na formovanie ovčieho syra

c)        stroj na bagrovanie

        

 1. CHASEN

a)       osoh, úžitok

b)       pristávacie zariadenie

c)        verejná listina

 

 1. KEROVAC

a)       plniť do betónu

b)       viesť el. prúd

c)        riadiť, šoférovať

       

 1. MERIZAC

a)       rezať plech

b)       prežúvať

c)        strihať ovce

 

 1. RAJČUĽA

a)       jazdiareň, kde sa jazdí dookola

b)       druh kefy

c)        dolná končatina kravy

 

 1. SMAČNE

a)       nemotorne

b)       zamračene

c)        chutne, apetítne

 

Správne odpovede: 1b, 2a, 3c, 4a, 5b, 6a, 7c, 8b, 9a, 10c.

Pripravila: MVDr. Magdaléna Baňasová

 

Cigareta – páchnuca vňať z buriny, ktorá má na jednom konci oheň, na druhom blázna.

(A. Lincoln)

 

 

 

 

Jazykové okienko

 

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom

 

      Ovládanie cudzích jazykov sa stáva prioritou v dnešnom modernom svete. V období, keď sa Slovensko stalo členom EÚ, otvára sa pred mladými mnoho možností spoznávania cudzích krajín. Aj naša škola venuje veľkú pozornosť výučbe cudzích jazykov. Žiaci majú možnosť zvoliť si anglický, nemecký alebo ruský jazyk. Keďže sme na strednom odbornom učilišti, veľa žiakov sa pripravuje  na maturitu. Cudzie jazyky sa vyučujú aj v trojročných učebných odboroch. Po ich ukončení môžu žiaci pokračovať v nadstavbovom štúdiu. V každom študijnom alebo učebnom odbore je dôležitý  najmä prístup žiakov k štúdiu jazykov. Často sa stretávame s otázkami typu: „Prečo by sme sa mali učiť cudzí jazyk? Veď nám stačí vlastný, najlepšie ten, ktorý máme v ústach, občas aj poriadne podrezaný.“ Alebo: „ Zasa sa mám učiť slovíčka? Konverzáciu? Gramatiku?“ Neuvedomujú si, že to je  základ, na ktorom môžu ďalej stavať. Táto nechuť sa potom samozrejme prejavuje aj vo výsledkoch. Mnohí sa stretávajú s cudzím jazykom pri počúvaní piesní, pri surfovaní na internete.  Po ukončení školy určite niektorí žiaci  odídu pracovať  do zahraničia.  Až vtedy zistia, aké je dôležité ovládať cudzí jazyk, napísať si žiadosť, životopis, či vedieť si preložiť pracovnú zmluvu.  Keď sú potom v zahraničí, jazyk ľahšie zvládnu, ak majú základ. Je teda dôležité zmeniť svoj prístup k učeniu. Učiť sa trochu s elánom, s predsavzatím, že to budem potrebovať, že sa niečo nové naučím, čo v živote využijem.

 A keďže je tento časopis venovaný sviatku svätého Valentína, skúste vylúštiť túto  tajničku, z ktorej zistíte, čo by ste mohli na tento sviatok povedať svojmu nemeckému priateľovi.

 

Želám všetkým mnoho úspechov pri lúštení, veľa chuti do učenia a nielen na svätého Valentína veľa lásky.

Mgr. Eva  Belišová

 

 

Tri veci si neviem zapamätať: mená, čísla a tretie už neviem čo.

(A. Dermek)

 

 

 

 

Krížovka

 

 

 

Myseľ je ako padák: Funguje len vtedy, keď je otvorená.

(D. Defoe)

 

 

 

 

 

Čo sme zažili 

 

Exkurzia na konskú farmu vo Veľkom Šariši

 

Písal sa deň 14. december 2006.V rámci odborného predmetu Chov koní, sme sa vybrali s p.učiteľom Angelovičom  do Veľkého Šariša na farmu..

Ako sme sa tam vlastne dostali ? Vyrazili sme ráno. Chvíľu nám trvalo, kým sme to miesto našli.  Po krátkom blúdení Šarišom sme tam predsa trafili. Bránou sme sa dostali na veľký dvor. Privítala nás mladá a sympatická ošetrovateľka a začala sa prehliadka farmy.

Ako prvý sme si obzreli žrebčín. Pred vchodom stála strážna služba. Boli to krásne biele psy – slovenské čuvače. Zo začiatku trochu chránili svoje teritórium, no nakoniec sa s nami spriatelili a pustili nás do areálu. Kone sa z boxov zvedavo vykláňali a vítali nás erdžaním. Po dokonalej prednáške nám jedného žrebca vyviedla von. Bol to čierny krásavec , mal dokonale súmernú stavbu tela, lesklú srsť, na čele polmesiacovú hviezdu a na troch nohách biele ponožky. Volal sa Darling ( Miláčik).  Dozvedeli sme sa, že na medzinárodnej výstave v Trenčíne získal spomedzi 130 koní titul „Najkrajší kôň roka 2006“. Okrem toho, že je najkrajší, je aj rýchly ako šíp.

Po prehliadke celého plemenárskeho podniku nás čakala už len jedna dlho očakávaná chvíľa -jazdenie. Naučili sme sa zásady správneho nastúpenia a vedenia koňa. Bol to pre nás veľký zážitok, na ktorý tak skoro nezabudneme.

Aj keď sme sa vrátili domov unavení, doniesli sme si so sebou plno zážitkov. Tie nám nikto nezoberie..

 

Peter Andraško 4.AP

 

Vzájomné spoznávanie

 

 

 

 

Fotoarchív

Šarmantná ošetrovateľka a my

 

Nesmelé pohladenie

 

Darling – krásavec

 

Nie všetci sme rovnako odvážni...

 

Lukáš na vrchole

 

Kam ideme, Julka?

 

 

 

 

Spomienky 

 

VIANOČNÉ  TRHY

 

Stalo sa už tradíciou, že sa naši žiaci zúčastňujú  vianočných trhov v meste. Dňa 15.12.2006  žiačky študijného odboru Podnikanie v poľnohospodárstveAnna HAVRILLOVÁ  a Jana  NOVAKOVÁ  predávali výrobky, ktoré sami zhotovili. Boli to rôzne suveníry a módne doplnky. Predaj sa nám podaril. Predali sa  všetky výrobky,  čo boli pripravené.

Žiačky si tak mohli vyskúšať podnikateľskú činnosť.

 

 

Študijný odbor Podnikanie v poľnohospodárstve je štvorročný a je ukončený záverečnou a maturitnou skúškou. Je určený pre dievčatá a je veľmi zaujímavý a rôznorodý. Počas štúdia sa dievčatá učia šiť sukne, nohavice, šaty a rôzne doplnky. Učia sa aj základy varenia, aranžovania kvetov, pestovania kvetov a zeleniny. Oboznamujú sa aj s chovom rôznych druhov zvierat.

Ak by sa dievčatá chceli zdokonaliť v šití a varení , môžu pracovať aj v záujmovom krúžku Šikovných rúk. Zhotovujeme tam rôzne suveníry z látky, ale aj z papiera. Zhotovujeme aj suveníry pre zamestnancov školy napr. na Vianoce, Deň učiteľov a pod. , a takýmto spôsobom sa im chcú poďakovať za ich namáhavú prácu.

 

Kto by mal záujem pracovať v tomto krúžku je srdečne vítaný.

 

Vedie ho:  Bc. Mária Ščavnická

Čas: každý pondelok od 13.45 do 15.15 hod.

 

Miesto: Učebňa šitia a varenia

 

Je určený pre všetky dievčatá. Aj pre tie , ktoré šiť nevedia a chcú sa naučiť.

 

Pripravila : Bc. Mária Ščavnická

 

 

Najľahšou manuálnou prácou, ktorá človeka uživí, je potlesk.

(P. Gregor)

 

 

 

 

 

 

Fotoarchív 

 

 

Vianočné trhy 2005

 

 

Bývalé žiačky  Petra a Mária 4.AP

 

 

 

 

 

Zo života cukrárov 

 

 

Imatrikulácia

 

Každý rok sa vítajú do cukrárskeho cechu prváci slávnosťou - imatrikuláciou. Je to udalosť, na ktorú sa tešia všetci. Pozývajú sa  triedni učitelia, riaditeľ, zástupca školy, majsterky a samozrejme naši prváci.

            Prebiehalo to takto: príhovor mala Lucia Polomská, ktorá privítala hostí a našich prvákov – cukrárov, ktorí prišli na uvedenie do cukrárskeho cechu. Potom sa ujal slova pán zástupca Ing.Mikula.

Postupne sme vyzvali prvákov aby prečítali cukrárenský sľub, v ktorom stálo, že nikdy  nezradia svoj odbor,    že sa  budú  snažiť odovzdať svoje vedomosti získané v škole ďalším mladším kolegom. Potom nasledoval samotný ceremoniál – imatrikulácia.Po tomto akte sa hostia zapísali do kroniky a akcia sa ukončila. Zaujímavý a nezabudnuteľný moment pozostával z natretia marmeládou a posypaním kokosom, zjedením kokosovej guľky a zapitím nápoja z prevareného mlieka, octu s cukrom a soľou a prifarbený potravinárskym farbivom.

            Nakoniec každý dostal výplatu po zadnej časti tela veľkou drevenou varechou.

 

I. a V. Berdisové 3.C

 

 

 

 

Náhľad obrázku

Kronika pripravená na autogramy

 

Natieranie lekvárom

 

 

 

V očakávaní

 

 

 

 

Hobby

 

Pes – najvernejší kamarát

 

 

Kynológia je veda zaoberajúca sa psami.Latinsky canis-pes, logos–veda.

Je založená na vzájomnom porozumení a výchove psa. Zaoberá sa výcvikom na psov slepeckých, záchranárskych, pastierskych, policajných, agility a psov využívaných na canisterapiu.  Je to terapia,  pri ktorej sa využívajú psy na liečenie pacientov napr: deti s mozgovou obrnou.

Pretože mňa psy odmalička zaujímali začal som sa venovať ich výcviku.Robím to už piaty rok. Ako prvého som dostal nemeckého špica Astu, s ktorou mám veľa úspechov v súťaži agility. Je to súťaž psov , v ktorej pes na pokyny psovoda prekonáva prekážkovú dráhu podobnú ako konský parkúr ,ktorá je zložená z rôznych prekážok. Vyhráva pes ,ktorý je najrýchlejší a spraví  najmenej chýb. Za každú chybu sa udeľujú trestné body.

Je to výborný šport a vidieť behať najlepších psov je naozajstný zážitok.

V Sabinovskom Agility klube sme piati členovia a všetci sa umiestňujeme na popredných miestach ,čo znamená ,že sme v tom naozaj dobrí..

Mojim ďalším psom je nemecký ovčiak Kira,  ktorá je s preukazom pôvodu, čo znamená ,že ona a jej predkovia sú čistokrvní  a majú zloženú skúšku a výstavu.  Má veľmi živú povahu , ktorá sa hodí na šport. Preto , že je ešte mladá , musím ju ešte trénovať ,aby sa na súťažiach umiestňovala na popredných miestach.

S naším klubom sa zúčastňujeme aj vystúpení pre verejnosť napr. : letecký deň, rôzne slávnosti.

 

Kynológii sa môže venovať každý, kto má kladný vzťah ku psom a chce im skutočne porozumieť.

 

       Doterajšie úspechy v agility:

*    Jaklovce – 1.,2.,3. miesto

*    Humenné - 2. miesto

*    Zemplínske kynologické hry - 3 x 1. miesto 

*    Košice - 4 x 1. miesto

*    Poprad - Medzinárodne kynologické hry - 2. miesto a 2x 3. miesto

*    Košice - Krásna nad Hornádom - 1.miesto

*    Michalovce - 3 x 1.miesto

Lukáš Vaško 3.A

 

Keď pes pohryzie človeka, to nie je správa, pretože sa to stáva často.

Ale keď človek pohryzie psa, to už je správa.

(J. Bogart)

 

 

 

 

 

Fotogaléria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Tréning                                                                                Asta v akcii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Michalovský pretek                                                                    Víťazstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Koniec pretekov                                                                       Obrana psovoda

 

 

 

 

Ríša zvierat

 

 

Rozmnožovanie

 

 

Žirafa

Samec si vyberie samicu, pristúpi k nej a tlačí sa ňufákom k jej slabinám. Samica na to reaguje močením. Samec pritom skloní opatrne hlavu, aby zachytil moč jazykom, potom zodvihne hlavu a vysunie svoje zovreté pysky (flámuje). Zmyslom jeho počínania je snaha odhaliť v akom štádiu ruje samica je a či sa má o ňu zaujímať. Pokiaľ je všetko tak ako má byť, zamilovaný pár sa začne o seba obtierať a nasleduje párenie. Po párení je samica ťarchavá 15 mesiacov a rodí 1 mláďa, iba vzácne sa rodia dvojčatá.

 

Korytnačka

Obdobie od konca októbra do marca, prípadne až apríla, strávia zimným spánkom. Krátko po prebudení nastupuje párenie, ktoré sa zaznamenalo počas celého obdobia ich aktivity. Samotné párenie prebieha vo vode a predchádza mu svadobný tanec samcov, pričom samček pomocou svojich dlhých pazúrikov na predných končatinách akoby hladkal samičku po hlave.  

 

Chameleón

Párenie je u tohto druhu pomerne mierne a v prírode sa odohráva podľa rôznych oblastí výskytu v rôznych ročných obdobiach. To ale pri chove v opatere človeka príliš neplatí a párenie sa odohráva bez zjavnej závislosti na ročnom období. Samec sa vtedy sfarbí do tých najpestrejších a najkrikľavejších farieb, sploští sa a v určitej vzdialenosti sa pred samicou predvádza. Pritom kýva hlavou zo strany na stranu okolo vertikálnej osi, nafukuje sa, švihá chvostom a blíži sa hojdavým pohybom k samici. Ak je táto pripravená na párenie, správa sa voči samcovi neutrálne, no neustále ho sleduje a pomaličky odlieza preč od samca. Ak sa k nej samec priblíži, opakovane ju silne udrie zavrenou tlamkou do boku a následne na ňu zozadu vylezie. Samotné párenie, kedy samec podsunie svoju kloaku pod kloaku samice trvá zväčša 20 minút. Samička je k páreniu ochotná zväčša len 3 - 4 dni po sebe, a párenie sa odohráva aj niekoľkokrát za deň. Dĺžka spojenia sa postupne skracuje a znižuje sa počet kopulácií za deň. Samica dá napokon samcovi svojím výstražným sfarbením najavo, že je gravidná.

 

Ohnivý salamander

Tento šupinavec používa feromóny podobné rohypnolu, ktoré intoxikujú jeho korisť. Potom vlezie pod ňu a vypustí gumenú hrudku semena.

 

Leopard

Ako by ste mohli očakávať, jemnosť nie je jeho silná stránka. Panther pardus sa nezaoberá zdĺhavým zvádzaním. Namiesto toho si vyberie Draculovu metódu: zahryzne sa samici do krku, aby ju držal, keď na nej hopká. Našťastie to pre samicu trvá. asi smiešnych osem sekúnd, po ktorých ho ona prednou labou ľahostajne odženie preč.

 

Niet spôsobu ako pohladiť ježa.

(Aristoteles)

 

 

 

 

Ríša zvierat

Sivá veľryba

Asi najviac toho musí skúsiť veľrybia samička: musí sa jemne trieť medzi dvoma samcami, aby bola vzrušená natoľko, aby mohla kopulovať. Veľrybí sendvič, ak chcete! Čo je však horšie, samička naťahuje svojich dvoch nápadníkov až 3 000 km – od Beringovej úžiny do teplých vôd Laguna Ojo de Liebre v Mexiku. Až tam sa samica rozhodne, ktorý z veľrybích samcov bude mať tú česť. Ten, kto prehrá potom trpí tým, že ju drží, pri čom ten druhý...

 

Svätojánska muška

Svätojánska muška je najväčší zástanca zvádzania pomocou osvetlenia. Tento hmyz zmieša svetielkujúce chemikálie vo svojom zadočku a ukazuje sled zábleskov, o ktorých si myslí, že by mohli byť najviac príťažlivé pre samičku. Nie je v tom žiadne umenie, iba príroda.

 

Aligátor

O tvorovi, ktorý je vlastne nahnevaným zeleným dinosaurom s hroznými zubami, by ste si možno mysleli, že jeho párenie bude pozostávať zo zahryznutia... Namiesto toho je to dojímavá romanca: samec ostáva so samicou niekoľko dní pred párením, hladká ju prednými končatinami a citlivo jej do tváre vyfukuje bubliny.

 

Ovocná muška

Pre obyčajnú Drosophilu bifurcu je to ťažké: spermia samčeka je šesť centimetrov dlhá – vlastne štyrikrát taká dlhá ako jeho telo. Môže byť šťastný, že presvedčí samičku, aby akceptovala jeho obrovskú spermiu a robí to najtradičnejším spôsobom zvádzania: piesňou.

 

Slimák záhradný

Náš slimačí priateľ má rád dlhú, asi 6-hodinovú predohru. Dotýkanie sa tykadlami a hryzenie genitálií mu pomáha pri zvyšovaní napätia v jeho malých dutinách – až kým nevydrží tlak a nevystrelí na samičku zvápenatenú „šípku lásky“ – jednu spermiu.

 

Kalifornské myši

Sú to najvernejšie živočíchy na planéte. Majú dlhodobé vzťahy so svojimi partnermi a často sa starajú o nevlastné deti. A hádajte čo ešte? Majú najmenšie semenníky zo všetkých hlodavcov.

 

Ryby

Aktivity vedúce k reprodukcii sú jedny z najkrajších, ktoré nám vedia ryby pri ich chovaní poskytnúť. Snaha samcov, predvádzanie sa pred samičkami je veľmi zaujímavá. Niektoré sú schopné prenasledovať samičky väčšinu dňa, iné sa tejto činnosti venujú len v určitom období a za určitých podmienok. Práve preto je vhodné práve počas snahy o rozmnožovanie viac dbať o tesnosť krycieho skla, pretože najmä samičky majú neraz snahu ujsť pred dobiedzajúcimi samcami aj skokmi nad hladinu.

 

Pokračovanie na budúce.

Spracovali: M.Hardoň, P.Kaža, J.Michňák, V.Šašala – 1.AM

 

 

 

 

Zábava

 

 

 

osemsmerovka

 

B

G

E

J

Z

Í

R

R

A

D

A

C

M

C

P

D

C

A

B

B

A

E

I

L

H

U

I

N

S

N

G

E

R

M

A

N

I

D

M

T

Y

N

É

T

A

A

N

O

S

R

B

M

V

V

L

J

T

R

L

P

E

D

O

F

J

U

O

A

Y

U

G

L

L

N

E

P

A

R

I

Ž

S

F

G

I

A

D

R

O

J

F

G

H

A

G

H

K

J

K

I

O

O

M

Z

V

A

R

O

Č

E

P

 

GERMÁNI, SLOVANIA, ATÉNY, PARÍŽ, RÍM, ANDORA, MONAKO, VOLGA, DUNAJ, PEČORA, ROPA, UHLIE, GEJZÍR, FJORDY

 

S U D O K U

 

 

 

 

Humor

 

 • Sedí havran na strome s kusom syra v zobáku. Príde k nemu líška, pozrie na neho, chytí palicu a tresne havrana z celej sily po hlave, zoberie mu syr a zožerie ho. Havran sa preberie na zemi:

-          Do prdela, tá rozprávka sa riadne skrátila.

 

 • Kolchozník Serioža plnil plán v kosení pasienkov na sto percent. Aby ho splnil na dvesto percent, namontoval si na kosisko ešte jednu kosu a kosil tak na obidve strany. A aby plán splnil na tristo percent, zozadu si na remeň nohavíc uviazal hrable a hneď za sebou aj zahrabával. Takého zlepšovateľa bolo treba predstaviť aj v televízii, nuž zavolali televízny štáb. Akonáhle ich však Serioža uvidel, odhodil kosu i hrable a utekal ozlomkrky preč. Keď ho nakoniec chytili v krčme, svoj útek vysvetlil:
  - Keď som vás zbadal s tým reflektorom, zľakol som sa, že mi ho namontujete na citlivé mužské miesto, aby som robil aj nočné smeny!

 

 • Slovák v českom bare:

-          Dobrý den, pane, přejete si?

-           Pohár Whisky!

-           Skockou?

-          Nie, bez kocky!

 

 • Vieš čo urobí blondínka keď jej zasvietiš do ucha baterkou? Rozsvietia sa jej očičká.

 

 • Muž počuje zvonenie tak ide otvoriť dvere. Otvorí ich a vidí tam malú smrtku s veľkou kosou, hneď ho zaleje pot a začne lapať po vzduchu. Smrtka na to:
  "Kľud idem iba pre škrečka."

 

 • Keď sa na mňa usmievate, mám sto chutí vás pozvať ku mne.

-          Óóó, vy lichotník.

-          Žiadny lichotník, zubár.

 

 • Milenci ležia vedľa seba, muž sa pomaly zdvíha a obzerá sa po spálni. Na nočnom stolíku si všimne fotku sympatického chlapa. Pýta sa ženy:

-          To je tvoj manžel?

-           Nemám manžela.

-           Tak tvoj priateľ?

-          Nemám priateľa. To som ja pred operáciou.

 

 • Jedna blondínka hovorí druhej:

-          Môj frajer ma včera zneužil!

-           Preboha a to už ako? - pýta sa druhá.

-           To vieš. Pozvala som ho na byt a on sa najedol, napil a potom si jednoducho odišiel!

 

Pripravil: B.Rabatin 2.AM

 

 

 

 

 

H” je vlastne luxus : nie všetky národy ho dokážu vysloviť.

(D.Hevier)

 

 

 

 

 

Zlatý Amos

 

 

 

24.10.2006 bola na Slovensku vyhlásená anketa o najobľúbenejšieho učiteľa  ZLATÝ AMOS.

Za našu školu sme do tejto ankety prihlásili p.uč.Ing.Vladimíra Mika.

 

1.marca 2007 je na internetovej stránke www.zlatyamos.sk vyhlásená súťaž AMOS SYMPAŤÁK. Podporte svojimi hlasmi NÁŠHO nominanta. Súťaž sa končí 20.marca 2007.

 

 

                        Miko Vladimír

                        SOU Komenského Lipany

 

 

 

         Pán učiteľ Miko – pre nás už teraz „Zlatý Amos“ – je fantastický, skvelý, jedinečný unikát, akého nenájdete na celom svete. Každé ráno nás víta v škole s úsmevom, povzbudzuje nás, je tvorivý výmyselník. Je pre nás pozitívnym vzorom, vždy reaguje na naše úspechy, či neúspechy, radosti a starosti. V škole utvára príjemné prostredie, rád žartuje, je spravodlivý, ku všetkým sa správa milo, otvorene a úprimne. Učí nás celým svojím vzácnym srdiečkom rastlinnú výrobu a chémiu. Veľmi si prajeme, aby Zlatého Amosa získal pán učiteľ Miko, lebo práve on s našou podporou dokáže v tejto súťaži navodiť tú správnu atmosféru a bude mať „šmrnc“.

 

 

 

 

Príhoda

 

Rajd a stratený učiteľ

 

            Naša škola má družbu so strednou školou v Krynici v Poľsku. V septembri sme dostali pozvanie na Rajd O  Puchar dyrektora szkoly – súťaž v speve country piesní a účasť na turistickom pochode. Pán učiteľ nás na túto súťaž pripravoval, lebo vie hrať na gitare a spievať country piesne.

            Konečne prišla sobota a ráno nás milým úsmevom vítal pán učiteľ, keď sme postupne prichádzali k autobusu, ktorým sme cestovali do Krynice. Ani sme sa nenazdali a už sme stáli pred školou v Krynici. Po búrlivom zvítaní sme nasadli zase do autobusu a šli sme na túru. Uprostred mesta sme vystúpili a s poľskými priateľmi sme sa vybrali horami-dolami. Pánovi učiteľovi, ktorý si na Rajd kúpil nové country topánky a oblek, sa do hôr nechcelo, preto ostal v autobuse a autobusom sa mal dostať na miesto, kde sme sa po túre mali stretnúť.

            Turistická trasa bola náročná, každý ďalší krok nám prinášal utrpenie a cieľ bol v nedohľadne. Prestali sme vnímať nádhernú prírodu okolo, krásny spev vtákov, pasúce sa ovečky, chutné čučoriedky. Všetky sme závideli pánovi učiteľovi, ako mu je dobre. To sme však nevedeli, čo prežíval on.

            Keď sme sa  z posledných síl horko-ťažko doteperili k horskej chate, kde bol zraz, nášho učiteľa sme tam nenašli.

            „Kde je? Kde sa stratil?  Čo budeme teraz robiť?“ – vírilo nám hlavou.

            Našli sme vodiča autobusu a ten povedal, že učiteľ išiel s nami, lebo v autobuse nebol. S nami určite nešiel. „ Kde len môže byť?“ – uvažovali sme. Museli sme ho nájsť, lebo bez neho sme spievať nemohli a ani domov by sme bez neho nešli. Taký vzácny poklad, ako je pán učiteľ, sme nemohli nechať napospas v cudzom meste. Zrazu  nám napadlo, či neostal v meste, kde sme z autobusu vystúpili.

            Tip nám vyšiel. Našli sme ho tam, uprostred Krynice. Bol opretý o lavičku a smutne pozeral do diaľky. Veľmi sme sa tešili, že sme ho našli. Vystúpil z autobusu a šiel do zmenárne, lebo chcel manželke kúpiť suvenír. Autobus medzitým odišiel a on nevedel kam ísť, tak tam stál na mieste dve hodiny a dúfal, že tam neostane naveky.

            Šťastné, že sme našli náš stratený poklad, sme sa vrátili na chatu, kde práve začínala súťaž country piesní. Už prvou piesňou sme získali srdcia všetkých prítomných – 800 žiakov a 25 učiteľov. Pán učiteľ hral a my sme spievali za búrlivého potlesku. Mali sme veľký úspech a Puchar dyrektora szkoly bol náš.

            Najkrajšia bola rozlúčka. Lúčili sme sa už hodinu a nie a nie odísť. Pán učiteľ spieval a hral pani riaditeľke do uška, my sme jej tancovali, jedna rozlúčková pieseň striedala druhú. Takto spevom a tancom sme sa blížili k autobusu a tam, na ceste pre motorové vozidlá, sme vytvorili kruh, v ktorom tancovali a tancovali pán učiteľ s riaditeľkou. Autá vytrubovali, ale nikoho z nás to nezaujímalo. Na chvíľu sme tanec prerušili a potom znova. Asi (nie asi, určite) sa náš pán učiteľ zamiloval do šarmantnej riaditeľky a nemohol sa s ňou rozlúčiť. Nakoniec vybozkávala nielen pána učiteľa ale aj nás a priala si, aby sme boli jej žiakmi, že nás adoptuje.

            Už sa nevieme dočkať ďalšieho stretnutia. Vďaka, pán učiteľ, bol to zážitok na celý život. Nikdy nezabudneme Rajd, ani vás, pán učiteľ Miko.

  

Nominantovi prajeme palmu víťazstva!!!

 Pripravila: Mgr. Edita Fráková

 

 

 

 

Lúčia sa s Vami

 

  

Redakčná rada :

 

Veronika Kolesárová

Michal Tarasovič

Branislav Rabatin

Nikolaos Laš

Peter Andraško

Valéria Káčerová

Igor Jacko

Veronika Kormošová

Zuzana Koscelníková

 

Technická úprava : Ing.Dušan Angelovič

Odborná spolupráca : MVDr.Magdaléna Baňasová

Jazyková úprava : Mgr. Edita Fráková

 

© SOU Lipany

 

 

Krásne prežitie jarných prázdnin!