3. číslo V/ 2007

                

 

 

 

elán 

 

 

 

 

 

 


 

 

Časopis žiakov a učiteľov SOU v Lipanoch

 

 

 

 

Obsah

elán 2

 

Obsah .......................................................

2

Úvodník ....................................................

3

Naša tvorba ..............................................

4

Duchovné slovo ........................................

5

Srdce .........................................................

6

Etika dospelých ........................................

7

Estetika o „ničom“ ...................................

8

Obraz .........................................................

9

O láske s úsmevom ....................................

10

Potraviny a zdravie ...................................

11

Predstavujeme sa ......................................

12

O nás ..........................................................

13

Cenník ........................................................

14

Dočítania ....................................................

15

Sladká exkurzia .........................................

16

Sweet cup ...................................................

17

Fotogaléria ................................................

18

Seminár v Rakúsku ...................................

19

Exkurzia v Brne ........................................

20

Fotogaléria ................................................

21

Starobylá Nitra .........................................

22

Fotogaléria ................................................

23

Spriatelené školy regiónu ........................

24

Súťaž o mlieku ..........................................

25

Foto ............................................................

26

Na farme ....................................................

27

Na ranči .....................................................

28

Foto ............................................................

29

Turistika ....................................................

30

Foto ............................................................

31

Térynka .....................................................

32

O priateľstve .............................................

33

Zlatý Amos ................................................

34

Vizitka .......................................................

35

Vybraté z ankety ......................................

36

Čas rozchodu 4. AP ..................................

37

Čas rozchodu 2. N ....................................

38

Somariny ..................................................

39

Hlavolamy ................................................

40

Hlavolamy ................................................

41

Šport .........................................................

42

Správne riešenia ......................................

43

 

 

 

 

Úvodník

elán 3

 

Majme sa radi !

 

Vonku kvitne a vonia nádherný máj, lásky čas. Láska je ako karavána, nenájdeš v nej nič, čo si si so sebou nepriniesol. Čím lepšie porozumieme sami sebe, tým máme vyššiu šancu, že pochopíme aj tých ostatných. A porozumenie k láske určite patrí.

Vám - mladej generácii sa darí zvládať rýchle životné tempo, hoci ani mnohí mladí ľudia, najmä tí citlivejší, ťažko si hľadajú svoje miesto v džungli, ktorá nás obklopuje. Musíme sa naozaj veľmi snažiť, aby sme opustili vychodené koľaje a vyhĺbili si nové, také po ktorých by sa nám síce mohlo kráčať oveľa ľahšie, ale až potom, keď budú hotové. Nič, čo má skutočnú cenu, však nedostávame zadarmo, bez úsilia. Osobitne to platí vtedy, keď sme v hre my sami a život, ktorý žijeme.

Minimálne zamyslieť sa však môžete hneď teraz, na to Vám určite postačí časopis, ktorý držíte v ruke. A keď sa rozhodnete, nech sa páči, májový časopis ich ponúka plné priehrštie.

 

Príjemnú pohodu nielen pri čítaní Vám želá redakcia časopisu elán.     

 

 

 

 

 

Naša tvorba

elán 4

 

,,Človek k svojmu šťastiu potrebuje lásku ľudí, a preto aj on musí mať ľudí rád, aby si ich lásku zaslúžil“.

                                                                                                                               (J. Paul)

 

Nad týmto citátom som sa dlho zamýšľala a nevedela som ho dobre pochopiť, ale teraz už viem, že je o ľuďoch, ktorí si medzi sebou vytvárajú vzťahy. Tieto vzťahy sú ako jedno veľké priateľstvo. S ním je to ako s ružou. Popichá len vtedy, keď jej niekto ublíži. Keď jeden z priateľov ublíži, ten druhý mu to môže, ale aj nemusí odpustiť. Ale ak raz odpustí, to priateľstvo - to puto už nie je také silné ako bolo niekedy.

Niektorí ľudia sú úplní samotári a v tých posledných  chvíľach svojho života zisťujú, aké by to bolo krásne mať niekoho pri sebe. Stačila by len nejaká osoba, ktorá by ho vypočula, s ktorou by sa mohol porozprávať.

Sú aj takí ľudia, ktorí žijú len pre peniaze a pre svoj blahobyt. Veď niekedy sa treba pozrieť aj na toho druhého, či nepotrebuje nejakú pomoc.

Iných zase teší dobrá spoločnosť a priatelia. Ale aj ten najlepší priateľ sklame a to práve vtedy, keď to najmenej očakávame, keď ho najviac potrebujeme. Veď každý prežil vo svojom živote ťažké chvíle a najmä v tých by potreboval lásku a porozumenie. Ale vždy si vyberáme takých priateľov akí sami sme. A aj ten najhorší človek sa môže zmeniť a nájsť si priateľa.

Jeden spisovateľ raz napísal: „Každému kúsok lásky odkrojiť a riecť ľuďom prečo sa oplatí žiť.“

(J. G. Tajovský)

 

Najlepšie bude, ak si budeme vytvárať nové a nové priateľstvá, ktoré budú ako ruža, ktorá vyrastie na miesto starej a opadnutej. Tá nová bude krajšia a väčšia.

A preto sa k sebe správajme tak, ako keby sme boli jedna veľká rodina.

 

Veronika Kolesárová 2.AM

 

 

Pýcha Ľudskej duše

                                                                                                                 

V údoli zúfalých duší,                                            Kvetinu do tieňa schovali,

kde lásky už dávno niet,                                         vraj, aby ju nik nezobral

vyrástol kvet márnej nádeje,                                    Lásku z nej vyrvali,

že láska sa môže vrátiť späť.                                    srdce jej vietor niesol v diaľ.

 

Duše, kedysi silných ľudí,                                       Umrela.

znova ožili.                                                           Len pre ľudskosť pochabú.

Dúfajúc, že šťastie našli,                                         Odišla.

presne to, ktoré tak dlho hľadali.                              Len pre jej krásu nevinnú.

 

Slnečný lúč pobozkal srdce kvetiny.                           More sviec už zhasína.

Jazero smutných sĺz                                                Mocné slnko si zakrýva tvár.

sa prebralo k životu,                                               Čia je to teraz vina?

aby prinieslo údoliu úrodu.                                      Ani jazero už nevydá viac rán.

 

Láska lásku plodí,                                                  Všetko odišlo,nik nezostal.

krajina už zase ožíva.                                             Len jedna smutná duša,

V láske sa šťastie rodí,                                            čo na okraji skaly stála.

v láske aj umiera.                                                   Tam, kde nad pýchou nemá nik zľutovania!

 

Duše však nedbalé,

chceli kvet len pre seba.

To sa však nedá!

Kričí slnko zďaleka.

 

Adriána Bujňáková  3. AM (Aisha)

 

 

 

 

Duchovné slovo

elán 5

 

Nezabudnime na vďačnosť, lásku, mamku...

 

Som presvedčený, že väčšinu z nás napĺňa tento jarný čas optimizmom, radosťou a nádejou... Príroda sa už dávno prebudila, stromy a lúky zakvitli, my sme už možno prekonali jarnú únavu a napriek jarnému kalendáru nás teplomer už občas presviedča, že je tu leto. Všetci maturanti sa pripravujú na skúšku dospelosti, ktorá ich už o pár dní čaká,  naši tretiačikovia na prvé stretnutie s Pánom Ježišom v Eucharistii.

Mesiac máj je krásny čas, lebo každý čas je Boží a od Boha. A my, ako Božie deti, by sme ho aj tak mali prežiť. Vďační Bohu, pre Boha i ľudí. Vďační Bohu i Božej Matke Márii, veď je to zvlášť jej čas. Panna Mária ako vzor služby a lásky, ako tichá pokorná služobnica Pána, sprostredkovateľkou veľkých milostí a dobrodení pre mnohé rodiny i ľudské životy aj v tomto meste, v našej farnosti, v tomto odbornom učilišti. Mária – panna a matka. Žena plná milostí, najmocnejšia  orodovníčka u svojho Syna. V každej jednej mame, s ktorou som sa v živote stretol, je niečo jedinečné a krásne z Panny Márie. Čistota, obeta, nežnosť, ale aj bolesť, slzy , strach o dieťa... No predovšetkým láska, veľa lásky. Nikdy som o tom nepochyboval a mnohé stretnutia  ma v tom len utvrdzujú, že čistá láska matiek premieňa ľudské srdcia a tak vlastne aj celý svet. Práve preto je namieste naša vďačnosť a pozornosť. Pozornosť voči Márii, našej Nebeskej Mame, ale aj ku každej jednej ľudskej mame – nositeľke a sprostredkovateľke života.

Už niekoľko rokov dozadu veriaci, ale nielen tí, ľudia dobrej vôle aj v našej vlasti,  oslavujú druhú májovú nedeľu ako Deň matiek. Byť matkou je niečo krásne a vzácne. Byť sprostredkovateľkou života, ktorý Boh vo svojej dobrote požehnáva manželom a rodičom a ten nový život tajomne a zázračne deväť mesiacov rastie a tvorí sa pod jej srdcom. Byť matkou, to však nie je len sprostredkovať život, priviesť na svet nového človiečika. Byť matkou a rodičom vôbec, znamená dať mu aj výchovu, sprostredkovať všetko potrebné pre jeho dušu aj telo, postarať sa o potreby materiálne aj duchovné... vychovať dieťa pomôcť mu dobre sa postaviť na vlastné nohy, alebo ako sa obrazne hovorí na vlastné  krídla, aby tak raz mohlo odvážne a bezpečne  „vyletieť„ z rodičovského hniezda. 

V tento deň matiek preto nezabudnime obdarovať tie, ktorým vďačíme za tak veľa. Čo by ich potešilo asi najviac? Každé jedno dobré dieťa to vie určite najlepšie. Skúsme si pre ne nájsť troška viacej času, porozprávajme sa, potešme ich milým slovom. Urobme v rodine nejakú prácu, ktorú zväčša robí mama, ale zvládneme to v pohode aj my. Len sa nebojme, treba iba chcieť! Venujme našim mamám modlitbu, ruženec či litánie, obetujme za nich svätú omšu a zvlášť sväté prijímanie. Dokážme povedať od srdca ale aj z tváre do tváre: „Mamka, ďakujem Ti, mami, mám Ťa rád!“ Veď každá si to zaslúži počuť aj viackrát v roku, aj viac krát v máji.... A napokon určite poteší krásny kvet, kvet novej jari, nového života. Veď mama stojí pri zrode života i všetkom krásnom aj ťažkom na ceste každého z nás. Buďme preto viac ohľaduplní, pozorní a naozaj úctiví voči všetkým našim mamám, aj tým, ktoré ako učiteľky, alebo zamestnankyne stretávame na chodbách a v triedach  nášho učilišťa.

P. J. Roberti v knihe Nenápadné čnosti píše: „Milujete Matku Božiu? Je šťastná. Spievajte jej vždy na chválu s novou vrúcnosťou. Láska k Panne Márii je pochodňou, ktorá nám svieti na ceste k Bohu. Robí nás bezpečnými a dodáva nám zmužilosti. Odstráňte ju! Budete síce ešte vedieť kde je Boh, budete poznať aj cestu, ale nebudete mať odvahu kráčať po nej, budete sa báť. Boh k nám prišiel prostredníctvom pokornej dievčiny z Nazereta a my zas len pod jej ochranou prídeme k Bohu. Ak chcete poznať, či niektorá duša žije, len skúste, či jej je meno Mária ľahostajné, alebo či ju napĺňa radosťou.“

Prajem Vám všetkým požehnaný máj a zvlášť našim mamkám v duši raj!!!

 

kaplán Ľubik

 

 

 

 

Srdce

elán 6

 

Symbolom lásky je srdce. Viete o ňom napríklad toto?

 

Srdce je pumpa a cievy sú potrubie. Dohromady to pracuje ako dokonalý distribučný systém, ktorý transportuje najdôležitejšie médium v našom tele - krv.

 

 

Ak máte pocit, že srdce a cievy sú v našom tele na to, aby sme ich poriadne zničili, skúsme si ešte raz pozrieť, niekoľko dôležitých údajov o našom najdôležitejšom distribučnom systéme.

 

Srdce je vytrvalé: pumpuje krv frekvenciou asi 70-krát za minútu (v stave pokoja) - to je 100 800 úderov za deň a viac ako 36 miliónov za rok.

-          Ak by vám z každého úderu srdca padla koruna, prvý milión by sme mali za desať dní!

-          Vezmite teraz gumenú alebo plyšovú hračku a stlačte ju vo svojej silnejšej ruke 70-krát za minútu! Naše srdce to musí robiť stále. Stále. Nemôže ani na chvíľu zastať - vám by sa to nepáčilo.

-          Na ruku si navlečte koženú rukavicu a pokus zopakujte: ide to ešte  ťažšie, ruka vás bolí viac. Prečo si teda myslíte, že je v poriadku, keď vaše srdce STÁLE pracuje a vy ho napriek tomu obalíte zvonku hrubou vrstvou tuku!

 

Srdce je silné: dokázalo by vytlačiť krv do výšky 9 metrov.

-          To so svojou päťkilovou guľou nedokáže ani majster sveta.

 

Srdce je usilovné: v stave pokoja každú minútu prečerpá 5 litrov krvi!

-          Za jediný jediný deň je to 7200 litrov

-          toľko benzínu by ste minuli za rok, ak by ste pri priemernej spotrebe 10 litrov za 100 km prejazdili 72 000 kilometrov!

-          Za 70 rokov života vaše srdce prečerpá toľko krvi, že by to naplnilo kanál široký 1 meter, hlboký 2 metre a dlhý ako z Bratislavy do Trenčína

 

Srdce je usilovné ešte viac: pri vašej maximálnej fyzickej námahe prečerpá za minútu až 20 litrov krvi - a to je veľké iba ako vaša päsť.

 

Srdce je samostatné: aj keď by ste ho z nešťastnej lásky vytrhli, dokázalo by chvíľu pracovať samo, aj bez mozgu - neskúšajte to však doma, ani v nemocnici J

 

Cievy sú dlhé: keby sme nadpojili všetky cievy vášho tela, dosiahli by dĺžku okolo 100 tisíc kilometrov!

 

Cievy sú pružné: najväčšie cievy, v ktorých je najväčšia rýchlosť prúdenia krvi, sú pružné, aby sa mohli roztiahnuť v okamihu, keď je krv zo srdca vytlačená (systola)

-          Keby cievy pružné neboli, počas plnenia srdca (diastola) by krv v cievach stála a to by malo katastrofálne dôsledky

-          Ateroskleróza pružnosť ciev oslabuje, a preto tie dôsledky

 

Cievy sú husté: výživu buniek zabezpečuje 10 miliárd kapilár.

-          Kapiláry sú tenké, že červená krvinka sa musí ohnúť, aby sa cez ňu zmestila.

-          ... a sú tak nahusto, že žiadna bunka to nemá k najbližšej červenej krvinke ďalej ako 30 mikrometrov (1 mikrometer = tisícina milimetra).

-           

Už veríte, že o taký distribučný megasystém sa treba poriadne starať?

 

Pripravila: MVDr. Magdaléna Baňasová

 

 

 

 

Etika dospelých

elán 7

 

            Milí študenti

ak mám povedať pravdu, tak som sa nikdy nezamýšľal nad rozdelením etiky podľa veku. Na etiku mladých a etiku dospelých. Je to veľmi zaujímavá téma na zamýšľanie.

            Podľa mňa sú ľudia rôznych vekových skupín veľmi podobní. Už od detstva sa učíme, respektíve nás učia, ako správne žiť. Asi najlepšou školou je učenie sa na vlastných chybách. To však už musí posúdiť každý z nás sám.

            Mladí aj starší ľudia sa rozhodujú samostatne, podľa svojho uváženia. V tom okamihu dané rozhodnutie považujú za správne. Možno o pár rokov sa budú vyhovárať už známymi frázami: „Bol som mladý a robil som chyby, ale teraz som už starší a rozumnejší. Takú chybu už nespravím!“ Lenže nič sa v podstate nezmení. Roky plynú, no osobnosť nestarne. Vplýva na ňu prostredie a isté sú tu aj ďalšie vplyvy. Lenže základ, podstatu osobnosti tvoríme my, naše „ja“, ktoré sa s nami narodí a tiež aj zomrie. Nedá sa ukradnúť a ani napodobniť. Každý z nás je výnimočný, jedinečný originál. Od narodenia sa vyvíja naša duša a charakter. To neovplyvní vek. Naša osobnosť sa vyvíja vlastným tempom, bez ohľadu na čas. U niekoho rýchlejšie a u niekoho pomalšie. Človek môže mať 35 rokov a správať sa v niektorých situáciách ako 15-ročný pubertiak. Ak sa raz rozhodol, že v danom okamihu je niečo správne, rozhodol by sa tak aj o 10 rokov.

            V dnešnej dobe veľa vecí vplýva na život mladej, no aj staršej generácie. Moderná doba sa vyvíja rýchlo a padá veľa morálnych zábran. Dá sa povedať, že si to už ani neuvedomujeme. To, čo sa pred pár rokmi pokladalo za prehrešok, je dnes bežná vec a nikto sa nad tým ani nezamyslí. Je to jednoducho tak. Dá sa povedať, že tento pasívny prístup najviac deformuje etiku dnešnej doby, a to či už ide o mladších, alebo dospelých ľudí. Čas plynie a málokto sa to pokúša zmeniť. Ak sa aj pokúsi, čaká ho reálny neúspech, lebo dnes je doba taká, aká je. Vymeniť svoje pohodlie za zodpovednosť, dodržiavať určité pravidlá, je pre väčšinu ľudí dosť náročné.

            Zvykli sme si prijať len to, čo nám vyhovuje a pred ostatným zatvárať oči. Prečo aj nie? Veď je to také jednoduché. Čo nás potom, čo bude o pár rokov? Či si budú ľudia v budúcnosti vážiť jeden druhého. Takéto sebectvo sa vyskytuje veľmi často, a to od tých najmenších, ktorí si to zase nechcú pripustiť. Patrím k mladej generácii a veľmi intenzívne vnímam správanie svojich rovesníkov. Ani ja nie som žiadna výnimka a tiež veľa vecí úmyselne prehliadam.

 

 

 

Peter Andraško 4. AP

 

 

 

 

Estetika o „ničom“ ?

elán 8

 

Ľudia sú od prírody rôzni. Sú vzdelaní i nevzdelaní, čistotní i zanedbaní, slušní i hrubí (mimochodom, sociálny debil, tj. ten, kto nevie slušne a vhodne vychádzať s inými, je normálny seriózny psychologický pojem!), sú takí, ktorí sú skôr tichí, sú takí, ktorí „melú“ (a dokonca i vtedy, aj keď nemajú o čom) a tak by sme mohli pokračovať veľmi dlho. Zastavme sa na chvíľu pri dvoch „týpkoch“. Možno ste stretli intelektuála, ktorý nevie, čo je to činka. Možno nie, ale sú takí. A určite ste stretli niekoho, kto sa honosí svalovou hmotou, no v hlave má prázdno (a je mu to jedno, lebo si myslí, že to nie je vidieť). Prvý zo spomenutých síce môže dostať Nobelovu cenu za literatúru a ten druhý môže zvíťaziť na olympiáde, určite však o nich nemožno povedať, že sú ucelenou osobnosťou. Žiadny extrém nie je dobrý. Žiadna prílišná jednostrannosť. Začiatkom januára bolo v New Yorku 20 stupňov Celzia. Je to síce fajn, ale je to aj OK? Už v archaickom období gréckych dejín pestovali Heléni kalokagatiu – harmonickú jednotu tela a ducha. Už toto by stačilo, aby sme Grékov nazývali kolískou európskej civilizácie. Nič však nie je ideálne – nie každý má rovnako rád telovýchovu i estetiku. Na tom nie je nič zlé. Horšie by bolo, keby nás tešil futbal a zároveň nemali ani poňatia o Donovi Quijotovi. Horšie by bolo, keby sme milovali prehliadky hradov a zámkov a nepociťovali zároveň potrebu sadnúť si na pár hodín na „bike“. Človek má telo preto, aby využíval jeho fyzické možnosti, dušu na to, aby sa nadchýňala krásou, nech už ňou rozumieme neuveriteľné majstrovstvo Leonardových malieb, Verdiho árií či trebárs tušenú krásu božieho kráľovstva. Ak už raz žijeme, možnosti života využijme. Snažme sa v sebe hľadať rôzne schopnosti – mnohí si až na dôchodku uvedomujú, že je veľa krásnych vecí, ktorým celý doterajší život nevenovali zaslúženú pozornosť.

Mladý človek cíti prirodzenú potrebu pohybovať sa a na telesnej výchove ho ani nenapadne pýtať sa, prečo cvičím. Je potom trochu smutné, ak na hodine estetiky niekto poznamená, na čo „to“ je. Všetci pritom dobre vieme, že všetko na svete má svoj význam, cieľ, zmysel, hodnotu. I zdanlivá „chyba“ má zmysel, len nevieme aký. Pýtame sa vari, prečo existuje austrálska medúza zvaná Chironex fleckeri, keď je to najjedovatejší živočích na svete (po popŕhlení človek zomrie takmer okamžite)? A čo ak jej jed obsahuje liek na rakovinu? S estetikou ako vedou o kráse je to podobné. Na čo je mi trebárs vedieť, že v starovekom Ríme existovali tzv. baziliky, akési „supermarkety“ v podobe siene s dvomi radmi stĺpov? Nuž – odhliadnuc od toho, že to patrí k všeobecnej inteligencii – preto, že v ranom stredoveku sa z tejto baziliky vyvinul klasický typ kresťanského kostola. Je to veľa či málo? Bez takejto informácie ako civilizácia prežijeme, no potom si nehovorme vznešene „civilizácia“, lebo tento termín je o kultúre. Ak uvidíme na nejakom starom flámskom obraze matku s dieťaťom, určite sa dovtípime, že ide o Pannu Máriu s Ježiškom. Čo však v prípade, ak Ježiško drží orech? Nie je prejavom civilizovaného človeka nasledujúca vedomosť – zelená šupka je odveký symbol Ježišovho tela a jeho ľudskej prirodzenosti, škrupina symbolom kríža, na ktorom zomrel, no a jadro symbolom jeho prirodzenosti božskej? Ja si myslím, že je dobré a krásne vedieť to i bez ohľadu na náš svetonázor (mimochodom, je kopa ateistov, ktorí milujú kresťanské umenie a naopak i kopa kresťanov, ktorí v kresťanskom umení umenie nevidia).

Je prirodzené, ak sa človeku nepáči niečo, čo sa vo všeobecnosti považuje za krásne. Nemôže sa páčiť všetko všetkým, každý má svoj vlastný vkus (to ako prví pochopili anglickí džentlmeni v 18. storočí). To je v poriadku. Ja napr. nemám rád skladateľa Schuberta, ale zároveň si uvedomujem, že je to môj problém, pretože o niečo prichádzam. A možno sa mi zapáči o 20 rokov. A celkom sa na to teším, lebo to barokové čembalo i dancefloor, ktoré si občas pustím, sa mi za 20 rokov môžu prejesť  J. Nechajme sa prekvapiť, čo nás v budúcnosti zaujme, človek sa predsa vyvíja (i učí!) celý život. Isté vedomosti sa nám skrátka zídu ako Neovi z Matrixu jeho kung-fu. Takže veľa pekných estetických zážitkov prajem.

Váš Jozef Ridilla

 

PS: Pre zaujímavosť pripájam reprodukciu najvzácnejšieho výtvarného diela, aké kedy bolo na Slovensku vytvorené. Je to neskorogotická tabuľová maľba, ktorú roku 1506 vytvoril pre Banskú Štiavnicu bližšie neznámy Majster M. S. (dnes v Maďarskej národnej galérii v Budapešti). Umelecká hodnota je v podstate nevyčísliteľná, pokiaľ ide o financie, odhad trhovej ceny je 15 miliónov USD. Ak si chcete zasúťažiť o hodnotnú cenu s prekvapením, stačí uhádnuť námet diela a lístok s odpoveďou mi odovzdať. Výherca bude vylosovaný.

 

 

 

 

 

O láske s úsmevom

elán 10

 

„Láska, Bože, láska, kde ťa ľudia berú, na horách nerastieš, v poli ťa nesejú...“ spievali si už oddávna naši poeticky naladení predkovia. Dnes, by sme sa skôr mali pýtať, kam sa tak rýchlo stráca... Otáznikov okolo tohto sladkobôľneho citu však môže byť ešte oveľa viac.

Čo to láska vlastne je? Koľko ľudí, toľko chutí, hovorí sa. S láskou je to ešte komplikovanejšie, aj ten istý človek môže mať na ňu v priebehu svojho života úplne protichodné názory. Na základnú otázku sa pokúšajú odpovedať známe osobnosti celosvetového kultúrneho a spoločenského života.

 

Čo je láska?

 

 

 

 

 

Nuž, z definícií sme ktovieako nezmúdreli, rozptyl je pomerne široký: omyl, fľaša sódovky, dieťa, ochota, mesiac... Skúsme sa radšej opýtať inak.

 

Aká je?

 

 

 

 

Bohatá, náročná, slepá aj nemá, ba ešte k tomu aj krátka? Našťastie sme týmto ani zďaleka nevyčerpali všetky prívlastky, ktoré si doteraz láska vyslúžila. Ešte môže byť nežná, úprimná, nádherná, celoživotná, jedinečná, neopakovateľná, ba aj vášnivá či zmyselná. Pravdepodobne najčastejšie sa spomína takzvaná pravá láska. Napodiv nie je opakom “ľavej“, o takej sme ešte nepočuli. Ešte stále však o tomto ospevovanom cite veľa nevieme, pýtame sa teda ďalej.

 

Čo s ňou?

 

Pripravila: MVDr. Magdaléna Baňasová


 

 

 

 

Potraviny a zdravie

elán 11

 

Antioxidanty - štít proti všetkému?

Určite  ste už o voľných radikáloch počuli. Dnes sú v móde. Pochopili sme, že sú zodpovedné za mnohé chorobné procesy v živých organizmoch, za ničivé dôsledky reťazových reakcii, v ktorých stoja na samom začiatku.

Ale čo sú to tie voľné radikály? Sú to atómy alebo skupiny atómov (molekuly), ktoré majú aspoň jeden nespárený elektrón. Týmto jedným nespáreným elektrónom sú veľmi agresívne, pretože elektróny - to sú spoločenské tvory: neznášajú byť osamote. Okamžite, ako sa ocitnú v atomárnej štruktúre bez svojho partnera, reagujú s elektrónom najbližšej molekuly. Výsledok je, že ho alebo vytrhnú, alebo sa k nemu pridajú a v tej chvíli sú opäť v páre, čím voľný elektrón zaniká. Lenže čo sa stane s okradnutou molekulou? Niekde v nej ten vytrhnutý elektrón chýba, a tak je vlastne radikálom novým. Okamžite siahne do susednej molekuly, aby tam našla elektrón na doplnenie svojho „stavu“ a takto sa preženie molekulami - a v konečnom dôsledku našimi tkanivami a orgánmi - elektrónová búrka, ktorá vážne poškodzuje všetko čo jej stojí v ceste.

Voľné radikály s obľubou napadajú a poškodzujú mastné kyseliny, DNK, bielkoviny... Tieto látky nie sú v našom tele nijakí outsideri.

Voľné radikály sú v skutočnosti v organizme ustavične prítomné - zúčastňujú sa na mnohých chemických reakciách a sú pre organizmus dokonca potrebné. Problém nastane vtedy, keď „premnožia“ a ich počet stúpne nad únosnú mieru. Je to individuálna situácia, v ktorej organizmus udrží kontrolu nad tvorbou a reakciami voľných radikálov. Nikto nevie kedy a málokto vie aj  ako presne, ale za istých okolností organizmus túto kontrolu stráca a vtedy je zle!

Okrem toho, že si organizmus voľné radikály tvorí aj sám, prijímame ich aj zvonku.

 

Najväčšiu šancu ako zintenzívniť svoju ochranu pred voľnými radikálmi máme vo využívaní - podľa možností prirodzených antioxidantov.

            Flavonoidy, antikyanidíny, vitamín C, tokoferoly, limonén, tioly... Nie, nemusíte sa tie názvy učiť naspamäť. Úplne postačí, ak budete jesť veci, čo sa takto volajú. A jedzte ich dosť, pretože vaše telo ich potrebuje veľa. Všetky tieto zvláštne názvy totiž patria látkam, ktoré sa označujú ako antioxidanty. Majú spoločnú vlastnosť. Sú schopné neutralizovať agresívny účinok voľných radikálov v organizme bez toho, aby sa samy stali pre vás nebezpečnou molekulou.

            Antioxidanty - to sú stovky rôznych, a predovšetkým rastlinných látok. Každý kúsok ovocia a zeleniny, každé obilné zrnko, šošovica, fazuľka obsahujú látky, ktoré vás chránia, pretože sa „obetujú“ a zastavia šírenie „elektrónovej búrky“ v našom tele.

Antioxidanty - to sú spoluhráči. Nielen vaši, ale aj vzájomne medzi sebou. Kto sa chce napríklad spoľahnúť len na betakarotén v tabletke namiesto toho, aby jedol mrkvu, paradajky, marhule, brokolicu alebo červený melón, ktoré obsahujú desiatky rôznych karotenoidov, tvrdí že brnkanie Beethovenovej symfónie jednoručne na klavíri je to isté, ako keď tú symfóniu hrá celý orchester. Nebrnkajte jednou rukou na klavíri, vychutnajte si silu orchestra antioxidantov! Jedzte potraviny, ktoré vám poskytnú najviac antioxidantov a fytochemikálií s antioxidačným  účinkom.

Pripravila: MVDr. Magdaléna Baňasová

 

 

 

Predstavujeme sa

elán 12

 

Kaderník - trojročný učebný odbor     6456 2 01

    Odbor je určený študentom, ktorí chcú svoje štúdium ukončiť záverečnou skúškou. Teoretické vyučovanie je v prvom ročníku tri a praktické vyučovanie dva dni v týždni, v druhom ročníku je teoretické aj praktické vyučovanie dva a pol dňa v týždni a v treťom ročníku je teoretické vyučovanie dva dni v týždni a praktické vyučovanie tri dni v týždni.

Absolvent je kvalifikovaný odborník vo sfére služieb. Má vedomosti z materiálov, technológie, odborného kreslenia, zdravovedy, psychológie a spoločenskej výchovy, hygieny, bezpečnosti pri práci, z oblasti podnikania v trhovej ekonomike, z hospodárenia v malých podnikoch, z pracovného práva, z kontaktu so zákazníkom, komunikácie, etiky, cudzích jazykov. Je schopný pracovať samostatne aj v kolektíve, vie poskytovať poradenskú službu zákazníkovi, sústavne sledovať odbornú, ekonomickú literatúru, nové trendy v odbore, dodržiavať zásady etiky, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie. Absolvent odboru nachádza uplatnenie ako odborný zamestnanec kaderníctva na prevádzkach malých a stredných firiem, v živnostenských zariadeniach, ako zamestnanec firiem zaoberajúci sa výrobkami vlasovej kozmetiky. Ovláda základy výpočtovej techniky. Má odborné vedomosti o ekonomických javoch a pozná právne formy podnikania v podmienkach trhového mechanizmu, o materiáloch používaných v odbore, ich zložení, vlastnostiach a použití, o ich pôsobení na vlasy a vlasovú pokožku, o usporiadaní a zariadení pracoviska kaderníka, o pracovných postupoch kaderníckych prác, základoch vlasovej kozmetiky, manikúry, líčenia a starostlivosti o pleť, o výrobe vlasových doplnkov a úprave parochní. Ovláda používanie a údržbu kaderníckych prístrojov, náradia a materiálov, pracovné postupy pri umývaní vlasov a masáži hlavy, techniky vodovej ondulácie, prácu s elektrickými ondulačnými pomôckami, techniku strihania vlasov a správne postupy pri ich preparácii, farbenia a odfarbovania, ovláda výrobu vlasových doplnkov a úpravu parochní, ošetrovanie a regeneráciu vlasov, základy kozmetiky, náročnú účesovú tvorbu.

www.souplipany.sk

 

 

 

 

 

O nás

elán 13

 

 

Milí čitatelia !

 

 

V našej škole máme prevádzku, ktorá sa volá kadernícka dielňa. Svoj talent tu predvádzajú študenti odboru kaderník (- čka ), ktorý je otvorený už druhý rok. Určite v ňom oceníte nielen zručnosť niektorých žiakov, ale aj ceny, ktoré sú takmer bezkonkurenčné, ako aj vybavenie našej prevádzky. Pripravujú sa ešte  šatne pre žiakov, priestor pre majsterky odborného výcviku, sociálne zariadenie a čakáreň, ktorá by mala slúžiť pre našich zákazníkov. Na tvorbe účesov sa budú podieľať žiaci pod vedením svojich majsteriek: Kataríny Andraščíkovej a Márii Pavlinskej.

Pri práci používame elektrické strojčeky, fény, farby a odfarbovacie prípravky firmy MATRIX. Robíme pánske, dámske a detské strihanie, fúkanie, farbenie a melírovanie vlasov, trvalú onduláciu, techniky vyrovnávania a natáčania vlasov až po konečnú úpravu. V prvom ročníku je v tomto odbore 23 žiakov. Učia sa ešte len strihať. Odborný výcvik je dvakrát týždenne. V druhom ročníku je 14 žiakov, z toho päť externých. 15 hodín týždenne sa učia tvoriť v kaderníckom salóne. Sú už zručnejší a niektorí z nich praxujú aj v kaderníctvach. Šikovnými žiačkami sú: Martina Maľarová, Daniela Olahová a Andrea Nehilová. Dúfam, že takýchto žiakov nám bude pribúdať. V rámci krúžku Vlasová kozmetika sa učia vytvárať spoločenské účesy.

 


 

 

 

 

 


Cenník

elán 14

 


Cenník úkonov pri tvorbe účesov

 

Pracovný úkon

Cena

Klasický strih

30,- Sk

TOP strih

40,- Sk

Umývanie vlasov

 

Krátke vlasy

  5,- Sk

Polodlhé vlasy

10,- Sk

Dlhé vlasy

15,- Sk

Vodová ondulácia

 

Krátke vlasy

30,- Sk

Polodlhé vlasy

50,- Sk

Dlhé vlasy

70,- Sk

Fúkanie vlasov

 

Krátke vlasy

40,- Sk

Polodlhé vlasy

60,- Sk

Dlhé vlasy

80,- Sk

Balzam na vlasy

 

Krátke vlasy

  3,- Sk

Polodlhé vlasy

  5,- Sk

Dlhé vlasy

  8,- Sk

Farbenie vlasov – farba dodaná, len za úkon

 

Krátke vlasy

15,- Sk

Polodlhé vlasy

30,- Sk

Dlhé vlasy

50,- Sk

Tužidlo

 

Krátke vlasy

10,- Sk

Dlhé vlasy

15,- Sk

Lakovanie vlasov

 

Krátke vlasy

10,- Sk

Dlhé vlasy

15,- Sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

„Dočítania“

elán 15

 

 Milé študentky a študenti,

 

jeden z výrazných vonkajších znakov, ktorý nás dokáže na človeku osloviť sú pekné vlasy. Sú výrazom osobnosti, niečo o nás vypovedajú. Dokonalý strih vlasov zodpovedajúci typu zvyšuje sebavedomie a atraktívnosť. Stavte na silu svojej osobnosti.

Človek si vždy nájde mnoho dôvodov na to, aby so sebou nič neurobil. Všetci máme k tomu sklon. Málo času? Nestíhame? Sme veľmi zaneprázdnení? A čo by ľudia povedali, keby sme zrazu vyzerali celkom ináč? Práve táto posledná otázka blokuje rozhodnutie na sebe niečo zmeniť.

No veď premeny a zmeny patria k životu - a to je dobre. Veď čo by mohlo byť napínavejšie než vlastný vývoj a vlastná premena? Keď dostanete chuť na zmenu štýlu alebo nový účes,je to jednoduché: treba len nabrať odvahu!

Aby sa toto všetko mohlo s pozitívnym výsledkom zrealizovať, tak starostlivosť o vlasy by sme nemali podceňovať a zanedbať. Bez zdravých a ošetrovaných vlasov žiadny strih, farba ani konečný tvar účesu nezaručí ten pravý efekt - pochvalu okolia, ale hlavne ani vašu vnútornú spokojnosť.

 

Ako na to?

Je to množstvo maličkostí, ktoré sa podieľajú na kráse vlasov. V centre pozornosti je starostlivosť o pokožku hlavy. To je základ zdravých a pekných vlasov. Tak k tým maličkostiam:

 

Pravidelné masáže pokožky hlavy.

Na pokožku najprv nanesiete tonikum s obsahom čajovníkového oleja, a potom ju vymasírujete pravidelnými krúživými pohybmi prstov. Začnite v strede, prejdite na boky a k spánkom. Masáž by mala trvať asi 3 minúty.

 

Správne stravovanie.

Je prekvapujúce a dokázané, že krása vlasov oveľa väčmi závisí od správnej starostlivosti než od správnej výživy. Zo stravy bohatej na ovocie a zeleninu profituje celý organizmus, a teda aj vlasy. Nie je však taký vitamín krásy, ktorý by podporoval lesk vlasov, aj hrúbka vlasu je podmienená geneticky, no pravidelné ošetrovanie ich dokáže udržať v perfektnom stave. Poškodenú štruktúru vlasov teda výživa sama o sebe nedokáže ,,napraviť“.

 

Vitamínové šampóny.

V súčasnosti sa do šampónov pridávajú vitamíny, ktoré zabezpečujú správnu výživu vlasov a pokožky. Vlasy sa tak ľahšie rozčesávajú a sú menej náchylné na poškodenie a taktiež sa im dodáva lesk.

A keď už sme pri tých šampónoch, viete odkiaľ pochádza výraz šampón?

Výraz shampoon pochádza z Indie a znamená masírovať.

 

Tak to by bolo z nášho kaderníckeho okienka  na začiatok všetko a na budúce si pre Vás pripravíme ďalšie zaujímavosti o našich vlasoch.

 

,,DOČÍTANIA“

Pripravila: Ing. Henrieta Krakovská


 

 

 

 

 

Sladká exkurzia

elán 16

 

Ocenenie v Tatrách

         Dňa 20. 4. 2007 sa zúčastnili dve triedy cukrárov, spolu s majsterkami OV a učiteľkami odborných predmetov výstavy cukrárenských výrobkov vo Vysokých Tatrách v hoteli Bellevue.

         Ocenenie za 1. miesto v súťaži v kategórii cukrárov o najkrajšiu svadobnú tortu prevzala žiačka našej školy - Mária Drutarovská. Taktiež boli ocenené aj majsterky OV Bc. Iveta Šlosárová a Bc. Anna Ptáková, ktoré ju pripravili. Súťaž s medzinárodnou účasťou sa konala 22. 3. 2007 v Prešove pod názvom SWEET CUP.

         Nebolo to však jediné ocenenie, ktoré Mária získala. V roku 2004 sa umiestnila v takejto súťaži na 3. a v roku 2006 na 2. mieste.

         Mária je v súčasnosti v maturitnom ročníku nadstavbového štúdia v odbore potravinárska výroba. Chcela by pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Sme hrdí, že takúto žiačku máme. Do ďalšieho života jej prajeme pevné zdravie, veľa radosti, šťastia, množstvo nápadov i životných víťazstiev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Posledné úpravy                                                                             Víťazná torta

 

 

Spokojnosť


Blahoželáme !!!

Mgr. Valéria Marčáková

 

 

 

 

Sweet cup Prešov

elán 17

 

Diplom

 

Víťazná torta

 

 

V zákulisí

 

 

 

Fotogaléria

elán 18

 

Priebeh súťaže

 

Úspešná dvojica

 

Posledné úpravy

 

 

 

Seminár v Rakúsku

elán 19

 

V dňoch 2. – 3. mája 2007 sa zúčastnili majsterka odborného výcviku Bc. Iveta Šlosárová a učiteľka Ing. Jana Baňasová odborného seminára v Rakúsku, v meste ASTEN, vo firme BACKALDRIN - v jednom najväčšom „dome“, a to v Dome chleba, ktorý je jediný v Európe. Táto svetová firma pôsobí v 15 krajinách.  Účastníci seminára získali rakúsky certifikát. Odborné vedomosti a zručnosti budú odovzdávať žiakom vo vyučovacom procese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Dom chleba – Haus des Brotes                                                     Predstavovanie firmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Aula - najstaršia knižnica pekárskeho cechu                                     Predvádzanie výrobkov

 

 

 

 

Exkurzia v Brne

elán 20

 

17. 5. 2007 sme sa zúčastnili exkurzie vo firme Wilton, ktorá sídli v Brne v Českej republike. Zloženie žiakov: 1.C, 2.C, 3.C, 1.N. Sprevádzali nás majsterky OV p. Šlosárová a p. Ptáková. Cestu autobusom spestroval svojim humorom aj pán šofér. Cesta bola dlhá a únavná. Skracovali sme si ju čítaním časopisov, počúvaním hudby aj kartami. Videli sme mnoho zaujímavých ľudí, miest, o ktorých sme ani netušili. Do cieľa – do Brna sme dorazili skoro ráno, museli sme počkať na otvorenie prevádzky. Privítanie bolo srdečné. Predviedli nám mnoho nových a nepoznaných vecí, ktoré sme si mohli neskôr aj zakúpiť.

Po splnení cieľa sme navšívili hrad Buchlov. Zaujímavé boli najmä rytierske výzbroje a pekný výhľad na okolie.

Občerstvení kávičkou sme sa pustili na spiatočnú cestu domov. Šťastne sme sa vrátili naplnení zážitkami a dojmami.

 

M. Múdra, E. Bujňáková, M. Benková, E. Gernátová, A. Murárová 1.N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Cukrárenské pomôcky                                     Ozdoby na torty

 

 

Sladké výrobky firmy Wilton

 

 

 

 

Fotogaléria

elán 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Pri buchlovských hradbách                                                             Unavené cestovateľky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Nitriansky expres                                                                    Na hrade – v pozadí Zobor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Na Pribinovom námestí                                                                      Na Donovaloch

 

 

 

 

Starobylá Nitra

elán 22

 

Dňa 30. 3. 2007 nás privítalo historické mesto -  Nitra. Keďže toto krásne starobylé mesto sa rozprestiera na západnom Slovensku museli sme vyraziť skoro ráno. Zraz bol o štvrtej hodine na parkovisku. Precestovali sme veľkú časť Slovenska. Naším cieľom bola účasť na potravinárskej výstave. Konala sa na známom výstavisku - Agrokomplex. Dorazili sme okolo 10. hodiny predpoludním.

Výstavné pavilóny nám ponúkali nazrieť do potravinárskeho sveta strojov, technológií, surovín, postupov, receptúr, odbornej literatúry. Medzi nezabudnuteľné budú patriť naše spomienky na degustáciu. Poniektorí naši študenti zvládli zmrzlinu zloženú z 30 - tich kopčekov bez toho, aby im bolo zle. A bolo to zdarma. Týkalo sa to nielen zmrzliny, ale aj zákuskov, šišiek, rôznych druhov pečív, mäsových výrobkov, piva, vína, kávy, zeleniny, ovocia... Nedá sa to tu všetko opísať. Jednoducho – super.

 

Koniec prejedaniu – nasledovala prehliadka mesta.

Naše zvedavé pohľady sa najprv zamerali na históriou opradený vrch Zobor. Naše kroky smerovali do centra mesta. Navštívili sme  kultúrne pamiatky. Ako prvý  bol nitriansky hrad, na ktorý sme sa vyviezli nitrianskym expresom - vláčikom. Cestou späť sme obdivovali majestátnu sochu veľkomoravského kniežaťa Pribinu a súsošie bratov Cyrila a Metóda. Navštívili sme aj Poľnohospodársku univerzitu, možno našu budúcu alma mater.

Môžeme potvrdiť, že Nitra je jedno z najkrajších miest Slovenska. Bol to pekne strávený deň. Domov sme si priniesli veľa pekných a nezabudnuteľných zážitkov.

Našim oddychovým miestom na ceste domov boli Donovaly. Každému môžeme odporučiť zastávku v rázovitej kolibe U sv. Krištofa, ktorá ponúka svojim návštevníkom dokonalú pastvu pre oči aj žalúdok. Obslúži vás personál zložený zo slovenských chlapcov a dievčat, oblečených do typických slovenských krojov. Interiér koliby pripomínal život našich predkov. Počas víkendu vyhráva cimbalovka. Ak pôjdete okolo, zastavte sa, nebudete ľutovať.

 

Veronika Kormošová 4. AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Nitriansky expres                                                        Pred súsoším sv. Cyrila a Metoda

 

 

 

 

Fotogaléria

elán 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spriatelené školy regiónu

elán 24

 

 

Priateľské kraje v zjednotenej Európe

 

         3. apríl 2007 patril k mojim najšťastnejším dňom v tomto školskom roku. Určite si myslíte, že som vyhrala milión. Nie, nevyhrala som ani korunu, ale tešila som sa z víťazstva mojich ratolestí z 2. AM, ktorí v obvodnom kole vedomostnej medzinárodnej súťaže  Priateľské kraje v zjednotenej Európe  obsadili prvé, druhé a štvrté miesto. V silnej konkurencii 4 sabinovských a 8 prešovských stredných škôl, väčšinou gymnázií, z celkového počtu 36 súťažiacich Veronika Saxová získala 1. miesto,  Mária Zontágová 2. a Tibor Vencel 4. miesto. Všetci traja postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 19. júna  v Prešove  a ja pevne verím, že aj tam budú úspešní a postúpia do medzinárodného kola, ktoré bude v Nemecku.

         Milé moje ratolesti, neprajem si nič viac, ako váš postup do medzinárodného kola. Prajem vám z celého srdca veľa šťastia pri úspešnom reprezentovaní nielen našej triedy, ale aj celého Stredného odborného učilišťa v Lipanoch. K želaniu sa pripája vedenie školy a pedagogický zbor. 

 

P.S. Kiežby takých žiakov, ako ste vy, sme mali plnú školu!!!

 

Mgr. Edita Fráková, triedna učiteľka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Úspešní študenti                                                                 Spokojní so svojim výkonom

 

 

 

 

m LIEK o 

elán 25

 

 

 

 

 

SÚŤAŽ O MLIEKU
2 0 0 7 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za účasti víťazov školských kôl stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť s poľnohospodárskymi odbormi Prešovského kraja sa uskutočnilo 8. marca 2007 krajské kolo Súťaže o mlieku na pôde Strednej odbornej školy v Kežmarku. Súťaž pozostávala z testu o mlieku, hodnotenia kvality mlieka, degustačných skúšok a laboratórneho rozboru mlieka. Vlastné dojenie sa uskutočnilo na súkromnej farme La Terra v Poprade-Matejovciach. Naši reprezentanti Lukáš Pekár – Hudák, Vlado Vysocký a Jozef Repko zo 4. AP sa umiestnili na peknom 4. mieste.

Je to krásny úspech a zásluhu na ňom má hlavne p. majster OV Matej Čuba. Jemu patrí poďakovanie za trpezlivú prípravu a odovzdanie praktických skúseností spojené so strojovým dojením dojníc. Blahoželáme a ďakujeme!

 

Úspešní súťažiaci

                           

 

 

 

Foto

elán 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Naši súťažiaci                                                                                  Senzorika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Súťažné dojenie                                                                           Chvíľa oddychu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Rarita – teľa – albín                                                                       Preberanie ocenenia

 

 

 

 

Na farme

elán 27

 

Dňa 28. 2. 2007 triedy 2. A a 3. A navštívili farmu v malej obci Miľpoš. Nachádza sa v našom okrese. Farma je zapojená do národného environmentálneho programu IBR (ochrana životného prostredia). Pred vrátnicou nás čakal jej správca. Navzájom sme sa zvítali. Po predstavení nás oboznámil s tým, čo sa na farme Miľpoš nachádza.

Hneď v prvej maštali boli ustajnené kotné ovce. Najkrajšie boli malé jahniatka, ktoré pobehovali popred nás. Rozutekali sa ku krmivu. V ovčíne sa nachádzalo okolo 300 ks oviec. Bol to pekný zážitok vidieť malé jahniatka so svojimi matkami.

Nasledovala prehliadka druhej maštale s ustajnením dojníc a teliat. Práve boli krmené senom. Trochu nás prekvapil silný zápach senáže.

V tretej maštali boli ustajnené jalovice, kravy a plemené býky. Kravy boli  ustajnené spolu so svojimi teliatkami, ktoré cicali mlieko z vemena. Plemenné býky sa používajú na prirodzenú plemenitbu. Uchvátila nás ich majestátnosť a fyzická sila. Zvieratá boli v dobrej kondícii a bolo vidieť, že ich majiteľ a ošetrovatelia sa o zvieratá vzorne starajú.

Na odchode sme sa zastavili pri veľkom senníku, v ktorom bolo už dosť málo sena. Veľká kopa hnoja nasvedčovala o končiacej sa dlhej zime. 

Domov sme si odniesli prirodzený farmársky zápach, úctu k poctivej práci a príjemné spomienky.

M. Lukáčová a K. Revická 2. AM

 

 

 

 

 

Na ranči

elán 28

 

         Jeden kilometer od Spišského hradu leží malinká dedinka, zložená z dvanástich obytných domov – Hodkovce. Uprostred dediny farmárči rodina pána Hadušovského – bývalého reprezentanta SR v jazdectve. Ich život sa točí okolo spojenia človek – zvieratá – príroda. Navštíviť toto zariadenie bolo cieľom 4. AP triedy 4. 5. 2007.

         Prvým momentom prekvapenia pri príchode na ranč bol uvítací výbor zložený z psov a mačiek. Bolo to veľmi milé a príkladné ako sa navzájom tolerovať. Behali si voľne, nikomu neubližovali. Niektoré psy však oddychovali po nočnej šichte, pretože ich úlohou bolo ochraňovať teritótium.

         Nasedovala prednáška a vysvetlenie o ekologickom rodinnom podniku. Už samotná lokalizácia ranča je zaujímavá – leží v chránenej krajinnej oblasti - Dreveník.

         Nezvyčajnými obyvateľmi sú daniele a muflóny. Poniektorí sme ich videli prvýkrát v živote. Voľne sa pásli v obore.

         Náš najväčší záujem sa sústredil na jazdecké kone – bolo ich 16 kusov. Zaujali nás svojou krásou tela a schopnosťou reagovať na povely. Samozrejme, že sme si jazdu na koňoch nenechali ujsť. Bol to pre nás veľký zážitok... Domáci pán bol veľmi ochotný a ústretový, bolo vidno, že je dobrý odborník. Živí sa tým už dlhodobo.

         Súčasťou ranča je penzión poskytujúci ubytovanie pre 20 osôb s možnosťou polpenzie. K dispozícii je aj vkusne vybavená vínna pivnica.

         Deň ubehol ako voda, počasie nám žičilo, exkurzia splnila svoj cieľ. Takto si predstavujeme raj na zemi.

         Samozrejme, že cestou späť sme si nenechali ujsť výstup na Spišský hrad.

Ale to už je iná história...

Andrej Hegedus 4. AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Prvé stretnutie                                                                       Týždňové žriebä s matkou

 

 

 

 

Foto

elán 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Vzájomné spoznávanie                                                                               4. AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Zvedavé daniele                                                                   Igor so salašníckym psom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Je to tu celkom príjemné                                                       Spoločný snímok na konci akcie

 

 

 

 

Turistika

elán 30

 

 


 

 

Horám zdar!

 

Je sobota ráno 7,00 hod. Začína sa ďalšia akcia turistického krúžku. Tentokrát naša trasa smerovala na Štrbské a Popradské pleso.

Na Štrbské pleso (1346 m.n.m.) sme dorazili okolo 9,00 hod. Je to najznámejšie a najnavštevovanejšie tatranské pleso. Pred príchodom turistov ho poznali uhliari, poľovníci, drevorubači a bylinkári. Pleso sa od konca 19. storočia umelo zarybňovalo a v zime pre chladiarenske ciele na ňom lámali ľad (bol mimoriadne čistý, preto bol oň veľký záujem, dovážali ho napríklad až do Budapešti, Berlína a Viedne).

Obišli sme celý areál, len škoda, že celé bolo prikryté snehom. Cestou sme stretávali mnoho bežkárov. Dorazili sme až ku svahu na Solisko. Nenechali sme si ujsť ani mostíky, prekážkou bola len zlá viditeľnosť. Niektorí z nás využili atrakciu a to jazdu dole svahom na gumovom člne. Obdivovali sme pohľadnice, valašky a iné suveníry. Stretávali sme mnoho zahraničných turistov. Dokonca aj konský kočiar. 

Ďalším cieľom našej výpravy bolo Popradské pleso. Išli sme odhrnutou cestou cez les. Cestou sme stretali psie záprahy. O 13,00 hod. sme dorazili na Popradské pleso. Bol to dosť vyčerpávajúci výstup do kopca  do nadmorskej výšky 1494 m.n.m. Chata pri Popradskom plese je najnavštevovanejšou chatou s celoročnou prevádzkou vo Vysokých Tatrách, situovaná v krásnom prostredí Mengusovskej doliny na severnom brehu Popradského plesa. Chatu po 2. svetovej vojne pomenovali Chatou kpt. Morávku na počesť Štefana Morávku, veliteľa oddelenia finančnej stráže osady Štrbské Pleso, ktorý padol ako veliteľ prieskumnej hliadky partizánskeho oddielu Vysoké Tatry na Grúniku pod Kriváňom. Dali sme si hodinovú pauzu, občerstvili sme sa, nabrali nových síl, získali sme autogramy od Sajfu, Adely Banášovej, Tomáša Bezdedu a Evy Pribilincovej a vyrazili sme na Štrbské pleso k  autobusu. Bolo 16,00 hod.  Spoločné fotografie, krásne spomienky na čarokrásnu zimnú prírodu vo Vysokých Tatrách zostanú dlho v našich srdciach...

Turisti: Baňas  1.I, Laš 2.A, Rabatin 2.A, Tarasovič 2.A, Vargová 3.M, Maničková 3.M, Marcinko 3.A, Vagaši 3.A, Vaško 3.A, Vitovič 3.A, Šlosár 3.M, Kozma 3.A, Semančíková 3.C, Gergelčíková 3.C, Černická 3.C, Patorajová 3.C, Zontágová 1.N, Kuruc 1.N, Andraško 4.A, Kormošová 4.P, Blizmanová 4.A, Káčerová 4.P, Nováková J. 4.P

Pedagógovia: Mgr. Jozef Ridilla a Ing.Dušan Angelovič

 

 

 

 

Foto

elán 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Psí záprah                                         Obdivujeme suveníry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Zimná romantika                                          Popradské pleso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                      Na Solisku                                                            Pred chatou na Popradskom plese

 

 

 

 

„Térynka“

elán 32

 

Cez Malú studenú dolinu na  Téryho chatu

 22. apríla 2007 sme zažili ďalšiu akciu turistického krúžku, ktorú všetci účastníci považujeme za najvydarenejšiu. Trasa smerovala z Hrebienka cez Malú studenú dolinu až na „Térynku“. Nádherné počasie, perfektná zostava, dobrá nálada, výborná kondícia a čarokrásna príroda zanechali v nás hlboký dojem. Bodkou za akciou bola sanica dole kopcom umocnená guľovačkou.

Jednoducho:    j e d n a  b á s e ň !!!   Tí, ktorí tam boli, vedia o čo ide...

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Pri vodopádoch                                                                            Zamkovského chata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Na sanici                                                                                     Pred vrcholom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                       Pri zostupe                                                                                       Na vrchole

 

 

 

 

O priateľstve

elán 33

 

v     Skutočné priateľstvo je ako pevné zdravie, ťažko si uvedomujeme jeho hodnotu, dokiaľ oňho neprídeme...

 

v     Naozajstný priateľ je ten, ktorý k nám vstupuje do dverí práve vo chvíli, kedy z nich zbytok sveta odchádza...

 

v     Nekráčaj predo mnou, možno za tebou nepôjdem. Nekráčaj za mnou, možno ťa nedokážem viesť. Kráčaj vedľa mňa a buď môj priateľ...

 

v     Priateľstvo, to je jedna duša v dvoch telách...

 

v     Ja sa opriem o teba, ty sa opri o mňa a bude nám fajn...

 

v     Keby mali všetci moji priatelia skočiť z mosta, neskočil by som s nimi. Čakal by som na dne, aby som ich chytil...

 

v     Každý počuje čo hovoríš. Priatelia počúvajú, čo hovoríš. Tí najlepší priatelia počúvajú i to, čo nehovoríš...

 

v     Všetci sa v živote vydávame rôznymi cestami, ale už kdekoľvek ideme, vždy si tam so sebou nesieme trochu z toho druhého...

 

v     Môj otec vždy hovoril, že keď máš päť skutočných priateľov, keď umieraš, tak máš za sebou krásny život...

 

v     Skutočného priateľa drž obidvoma rukami...

 

v     Priateľ, to je niekto, kto pozná pieseň v tvojom srdci a dokáže ti ju zaspievať, keď si ty sám zabudol slová...

 

Podľa internetu

 

 

 

 

Zlatý Amos

elán 34

 

Anketa o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku

 

S radosťou a potešením môžem napísať, že náš nominant na Zlatého Amosa, pán učiteľ Vladimír Miko, vyhral krajské kolo tejto ankety. Od odbornej poroty získal 167 bodov, a tak sa stal absolútnym víťazom krajských kôl na Slovensku. Do ankety sa zapojilo 175 základných a stredných škôl.

S veľkou nádejou na víťazstvo aj v celoslovenskom finále sme sa 29. 3. 2007 vybrali do Štátneho divadla v Košiciach. Pán učiteľ Miko so žiačkami Evou Hrabčákovou, Soňou Maníčkovou, Lenkou Želinskou a Simonou Tulejovou reprezentovali nielen naše SOU, ale aj Prešovský kraj.  Korunku a žezlo Zlatého Amosa získal pán učiteľ zo Spišskej Novej Vsi, ale my sme prežili nádherný deň plní emócií, ktorý sa nám hlboko vryl do sŕdc a nikdy naň nezabudneme.

Záznam celoslovenského finále tejto ankety Zlatý Amos, ktorú natáčala STV, uvidíte aj na televíznych obrazovkách. Kedy? Sledujte program STV2 29. júna 2007 o 14,30 hod.

Vďaka Vám, pán učiteľ Miko, aj Vám dievčatá,  za úspešnú reprezentáciu SOU v celoslovenskom finále. Prostredníctvom STV vysielania bude o nás vedieť celé Slovensko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila : Mgr. Edita Fráková

 

 

 

 

Vizitka  p.učiteľa Mika

elán 35

 

 


Kde ste sa narodili ?

V Lipanoch 10. 8. 1943

 

Kde bývate?

Celý čas v Lipanoch.

 

Kde ste chodili do školy?

Základná : Lipany

Stredná   :  Sabinov

Vysoká   :  Nitra

 

Prvé zamestnanie?

Po vojenskej základnej službe som nastúpil do Gymnázia v Lipanoch. Moja prvá žiačka bola už teraz moja kolegyňa Mgr. Edita Fráková. V roku 1974 som nastúpil do tunajšej školy, kde pracujem už krásnych 33 rokov.

 

Prečo ste sa stali učiteľom?

Lebo nepoznám lepšie povolanie. Práca so žiakmi ma veľmi baví.

 

Váš názor na žiakov?

Žiakov si vždy vážim.

Žiaci sú stale rovnakí. Žiak je pochodeň, ktorú učiteľ musí zapáliť.

 

Aká je vaša trieda?

Som triednym učiteľom odboru kaderník. Sú to zbehlé dievčatá, ktoré sa určite uplatnia v svojom odbore.

 

Čo by ste zmenili na vašej triede?

Len u niektorých, aby pravidelne navštevovali školu.

 

Prekvapilo vás, že ste vyhrali Zlatého Amosa?

Ani som nevedel , že ho žiaci prihlásili, nič mi nebolo povedané.

Zistil som to až vtedy, keď ma žiadali o podpis na prihlásenie do súťaže.

Dostal som najvyššie ohodnotenie -  167 bodov od hlavnej komisie. Najviac zo všetkých krajov.

Košice: finále za účasti predsedu vlády a ministra školstva.

23. 3. 2007 som dostal ocenenie v Prešovskom kraji v športovej hale v Lipanoch.


 

Za rozhovor ďakuje Veronika Kolesárová 2. AM

 

 

 

Vybraté z ankety

elán 36

 

Z ankety o najobľúbenejšieho učiteľa

ZLATÝ  AMOS

Tipnite si, ktorý pán učiteľ sa skrýva za uvedenou charakteristikou. 10 najrýchlejší so správnymi tipmi budú odmenení. Ako? Dostanú ďalšie číslo časopisu zdarma.

o             Svoje výlety vie obohatiť vtipnými historkami z jeho života, poprípade si aj niečo vymyslí, len aby nás zabavil. ...............................

o             Odkedy je na našej škole, je to až radosť chodiť do školy, lebo všetkým naokolo rozdáva svoj pekný úsmev. ........................................

o             Je sympatický, pekný, je s ním sranda. .........................................

o             Rád chodí na svadby. Je veľmi dobrý a aj ja ho mám veľmi rada a na tú súťaž je ako stvorený, lebo je veľmi pekný a vie rozosmiať všetkých žiakov. .....................................................................................

o             Pán učiteľ je veľmi mladý, pekný, preto ho dievčatá veľmi obdivujú, lebo má veľmi pekné oči a veľmi pekne sa smeje a ešte je veľmi sympatický, a preto ho máme veľmi rady. ..................................

o             Do školy chodí na svojom oranžovom aute. Je to starší model auta. Ale ku nemu celkom dobre padne. ................................................

o             Je veľmi milá a snaží sa nás naučiť viac a okrem všetkého pri skúšaní prilepší. ......................................................................................

o             Stále hovorí na hodinách o tom istom aj celý boží školský rok. Proste stále o tom istom. O tukoch, cukroch a bielkovinách. ................

o             Keď má s nami hodinu, príde vysmiaty ako také veľké slniečko. Je sympatický a ešte k tomu pekný. .......................................................

o             Vie byť aj trošičku zlý čo sa týka žiakov, ktorí nenosia ospravedlnenky. Nepodporuje lajdákov. ................................................

o             Je schopný poprinášať celý dom do triedy, aby sme mali útulnú triedu. Je to super učiteľ, nie tyran, tichý, atď.. ..........................

o            Je pekný, šarmantný a veľmi sympatický. ....................................

 

Ak ste uhádli, rýchlo napíšte ku charakteristike meno a ozlomkrky utekajte za Frákovou, ona vám povie, či ste tipovali správne a či vyhrávate.

 

Zo slohových prác „Koho nominujem na Zlatého Amosa a prečo„ vybrala učiteľka slovenčiny.  CHCETE  AJ  POKRAČOVANIE?  V zásobe mám pikantnejšie charakteristiky.

 

Vaša obľúbená slovenčinárka              

Mgr. Edita Fráková

 

 

 

 

Čas rozchodu

elán 37

 

    ... každým dňom niečo prekrásne končí a niečo prekrásne začína ....

 

Poďakovanie 4. AP...

 

Istý múdry človek raz povedal: „Mladosť je klas, pýta svoj čas.“

Áno, o chvíľu sa uzavrie brána s rokmi nášho života a kľúč od nej... Ktovie kam sa len podeje. Všetko sa tak neodbytne stratí.

         Štyri roky ubehli ako voda. Veď akoby len včera sme vošli do tejto „veľkej“ školy plní očakávaní. Teraz sme už štvrtáci a onedlho sa budeme musieť rozlúčiť. Ale prečo musíme isť? Prečo sa máme rozísť? Veď nám bolo spolu tak super. O pár dní sa zatvorí kniha dejín našej triedy. Poslednýkrát sa stretneme v takejto zostave, poslednýkrát sadneme do tých istých lavíc, poslednýkrát stisneme kľučku dvier našej triedy, posledný triedneho hlas, posledné zvonenie, posledné... a už len jediné slovko „dovidenia“. Naše vystrájanie prikryje minulosť a nám ostanú len spomienky. Spomienky, ktoré budú ozdobovať celý náš život.

         Neviditeľný súboj nás žiakov s profesorským zborom trval 4 roky. Dnes už vieme, že nešlo o pravý zápas. Vy, pani profesorky a páni profesori, ste si iba plnili svoju pedagogickú povinnosť. My by sme sa Vám dnes chceli poďakovať. Vám nie vždy v dobrom spomínaných a mnohokrát z nášho správania úplne zničených, Vám, ktorí každoročne beriete na seba časť výchovy mladých ľudí, ako sme my. Veď Vás, milí profesori, treba naozaj obdivovať! Nie každý predsa dokáže zvládnuť toľké trápenia: rozprávať stále to isté dookola, stále zvládať skúšku absolútneho študentského nezáujmu, s pocitom, že jeho hlasivky sa nedožijú ďalšieho dňa. A navyše s pocitom, že je to úplne zbytočné a neprinesie to žiadne výsledky. Veď čo iné si želá každý učiteľ, ako to, aby sa jeho žiaci v živote uplatnili a jeho práca priniesla ovocie. Zatiaľ čo my, študenti, sme sa riadili heslom: „Z učenia ešte nikto nikdy neumrel, ale načo to riskovať!“

         Osobitne by sme chceli vyjadriť veľkú vďaku nášmu triednemu profesorovi. Mnohokrát ste sa za nás prihovorili, riešili ste s nami naše problémy a kedykoľvek sme za Vami prišli, vždy ste nás s porozumením prijali. Máme Vás veľmi radi a úprimne Vám ďakujeme za všetko, čo ste pre nás urobili.

         A čo dodať na záver? Vieme, teraz je už neskoro, aby sme všetky naše doterajšie hriechy a nezáujem odčinili. Prepáčte, to je snáď jediné, čo Vám môžeme povedať. Prepáčte za všetko, čo sme napáchali vedome, či nevedome. Zároveň za všetko ďakujeme, za to more skúseností, ktoré ste nám odovzdali, za dobrý príklad, čo ste nám dali.

Veronika Kormošová 4. AP

Ešte raz - ĎAKUJEME!

 

To nie je, nie je lúčenie, hoc chveje sa nám hlas, sme navždy láskou spojení a stretneme sa zas...

 

 

 

 

Čas rozchodu

elán 38

 

Poďakovanie 2.N

Vážený pedagogický zbor!

         Dnes, pre nás všetkých nastala tá chvíľa, kedy si pozrieme do očí a uvedomíme si, že je tu lúčenie. Slovo, ktoré v nás vyvoláva pocit neistoty, slovo, ktoré sa len veľmi ťažko vyslovuje, no zároveň slovo, ktoré nám otvára dvere, ktorými sa začína pre nás nový život. Život, ktorý bude plný radostí aj starostí, v ktorom sa už budeme musieť postaviť na vlastné nohy.

          Päť rokov bol pre nás dlhý čas. Každý už sníva o tom, kedy bránu tejto školy opustí. Je to však krátky čas na to, aby sme sa niečo naučili. Ale človek sa učí po celý svoj život. Životom nás budú sprevádzať chvíle radosti a šťastia, ale aj chvíle, ktoré budú plné smútku a bolesti. Musíme si uvedomiť, že to nebude prechádzka ružovou záhradou. Na život sa nesmieme pozerať len cez ružové okuliare. Musíme ho brať taký, aký v skutočnosti je. No verte tomu, že rady, ktoré ste nám počas uplynulých rokov dávali, určite nebudú zabudnuté. Budeme sa ich pridržiavať, snažiť sa ich dobre využiť. Ešte stále máme vryté do pamäte to, ako sme prvýkrát prešli bránami tejto školy.

         Boli sme ešte deti, v očiach sme mali strach z niečoho nového, z niečoho nepoznaného. Začali sme spoznávať Vás, Vy ste spoznávali nás. Otvorili sme Vám naše srdcia, v ktorých stále ste a navždy aj budete. Veď škola je ako náš druhý domov. Pripravovali ste nás na skúšku, skúšku životom.

         A je to tu. My odchádzame, no vy tu zostávate. Doteraz ste nás usmerňovali Vy, teraz nás usmerní život sám. Za to všetko Vám chceme vysloviť jedno obrovské   ďakujeme!

         Ďakujeme za to, že ste nás naučili novým veciam, že ste tu boli vždy pre nás, keď sme to najviac potrebovali. Častokrát sme písali písomky za pomoci ťahákov, ale Vy ste sa tvárili, že ich nevidíte. Častokrát sa striedali slzy smútky so slzami radosti. A to len vďaka Vám.

         Veľká vďaka patrí predovšetkým Vám, drahá naša triedna učiteľka To, že sme Vám často nedoniesli ospravedlnenky, že sme sa na hodiny neučili – prepáčte nám to. Vieme, že sme  narobili  aj starosti, ale v kútiku duše veríme, že všetko už máme dávno odpustené. Preto Vám osobne patrí ďalšie veľké   ďakujeme!

         Naša vďaka patrí všetkým. Je to vďaka, ktorá sa nedá žiadnym bohatstvom vyvážiť. Je veľmi ťažké odísť a nevidieť už Vaše úsmevy a spokojné tváre, ktoré nám každé ráno pozdvihli náladu a tým spríjemnili celý deň. Ale to sa nám z pamäte tak rýchlo nevytratí. Stále tam budú a navždy aj zostanú. Chce sa nám plakať, a predsa neplačeme. Chce sa nám smiať, a predsa sa nesmejeme.  Chceme niečo po sebe zanechať, ale nevieme, čo to má byť.

 

Prajme si navzájom všetko len to najlepšie. Vaša 2.N

Rozlúčkový príhovor žiakov 2. N pripravila  Petra Timčová

 

 

 

 

Somariny

elán 39

 

Z rozhovoru bláznov:
"Hádaj, čo mám v ruke?"
"Mrakodrap."
"Ty si sa pozeral, že?"

 

Psychiater hovorí kolegovi:
- Vieš, mám výborného pacienta. Trpí na rozdvojenie osobnosti. A platia obaja.


 

Pán príde k psychiatrovi a ten mu hovorí:
"Pokiaľ vám mám pomôcť, musíte mi porozprávať váš príbeh od začiatku..."
"Tak dobre, na začiatku som stvoril nebo a zem..."

 

Psychiater pacientovi:
- Tak vy tvrdíte, ze žijete na Slovensku a ste celkom spokojný. Pokračujte, takáto choroba nebola u nás ešte zaznamenaná.

 

V psychiatrickej liečebni sa ozve telefón:
- Pozrite sa, prosím, či je niekto v izbe číslo desať.
- Nie, nikto tam nie je... - informuje sanitár.
- Tak sa mi predsa podarilo ujsť! Hurá!

 

Hovorí v kine policajt policajtovi:
- Teraz sa priprav, príde happy end!
- Bože, len aby si nesadol pred nás!
 


Náčelník mestských policajtov kúpil trezor. Dal si zavolať svojich podriadených a hovorí:
- Toto je najbezpečnejší trezor na celom Slovensku. Má 8-miestny kód. Sú to síce samé 4-ky, ale nepoviem vám v akom poradí.
 

 

Mestský policajt sa pýta svojho náčelníka:
- Šéfe, nechcete polovicu prasaťa?
- A načo by mi také bolo, veď by sa mi v chlieve prekotilo.

 

Policajt sa pýta pracovníčky na úrade, či to tlačivo vyplnil správne.
"No v podstate je to dobre, ale kolonku POHLAVIE ste mali vyplnit paličkovým písmom, nie kresbou."
 

 

Dvaja policajti sú na poľovačke v pralese. Zrazu vidia, že sa k nim blíži lev. Preľaknú sa, jeden vylezie na strom, druhý začne behať okolo stromu. Policajt na strome kričí na bežiaceho kolegu:
"Rýchlo vylez na strom, lebo ťa chytí!"
Kolega mu sebaisto zakričí:
"Pochybujem, že ma chytí, veď mám už štyri kolá náskok!"
 

 

Policajt hovorí policajtovi:
"Poď k nám, ukážem ti, akého mám sprostého syna."
Prídu domov a policajt hovorí:
"Nože, synak, choď sa pozrieť do roboty, či tam nie som!"
Syn sa obliekol a odišiel. Druhý policajt nechápavo pozerá a hovorí:
"A to si nemohol radšej sám zavolať?"
 


Dvaja policajti nájdu v noci na lavičke v parku spiaceho muža a budia ho so slovami:
- Človeče, čo je tu nocľaháreň?
Spiaci rozčúlene odpovie:
- Čo som ja informátor!?
 

 

Rozprávajú sa dvaja policajti na autobusovej zastávke:
- Pôjdeme pešo alebo autobusom?
Druhý odpovedá:
- Tým, čo príde skôr!
 

 

Policajná hliadka pristavuje motoristu. Na zadnom sedadle vidia ležať jeleňa.
- A čo to máte na zadnom sedadle?
- Psa!
- Aj s parohami?
- No dovoľte? Čo vám je do súkromia môjho psa?!

 

Pýtajú sa detí v škole:
- Ako sa voláš?
- Peťko.
- A čím chceš byť?
- Neviem.
- A ty sa ako voláš?
- Neviem.

- A čím chceš byť?
- Policajtom.
 

 

 

 

 

Hlavolamy

elán 40

 


 

 

1. Premiestnite jednu zápalku tak, aby ste z týchto dvoch trojuholníkov  

       dostali  4 rovnaké trojuholníky.

4trojuholniky

 

 

2. Premiestnite jednu zápalku tak, aby platila rovnosť.

 

 

 

rovnica

3. Premiestnite práve dve zápalky a odstráňte tak z lopatky smeti.

 

 

smeti

 

 

 

 

Hlavolamy

elán 41

 

4. Premiestnením 2 zápaliek vytvorte rieku

 

rieka

 

Správnosť riešení si overte na strane č. 43

 

 

 

 

 

 

 

Šport

elán 42

 

Úspech chlapcov našej školy vo futbale

 

            Futbalové družstvo chlapcov našej školy dosiahlo vynikajúci úspech, keď sa stalo víťazom okresného kola vo futbale v konkurencii všetkých piatich strdených škôl sabinovského okresu. Chlapci podali vynikajúci výkon a zaslúžene zvíťazili nad svojimi súpermi.

            Škoda, že sa im tento výkon nepodarilo zopakovať aj v regionálnom kole v Bardejove, kde podľahli domácemu mužstvu. Napriek tomu sa v regionálnom kole umiestnili na 2. mieste, čo považujeme v konkurencii všetkých stredných škôl okresov Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov za veľký úspech. Chlapcom srdečne blahoželáme!!!

            O úspech sa pričinili títo žiaci: Ľubomír Vitovič, Ondrej Klembara, Braňo Rabatin, Peter Kaža, Ronald Kmec, Richard Štefčák, Jozef Michňák, Štefan Kušnír, Dominik Marcinko, Ján Šlosár, Lukáš Hudý, Maroš Kamenec, Michal Tarasovič, Jaroslav Hurajt, Jakub Vagaši, Martin Hegedus

 

3. miesto okresného kola volejbal chlapci

 

Braňo Rabatin, Miroslav Minár, Peter Kaža, Patrik Dlugoš, Michal Tarasovič, Maroš Kamenec, Dominik Marcinko, Tibor Vencel, Vladimír Stach, Ján Šlosár, Lukáš Vaško

 

Mgr. Karol Tkáč

 

Stolnotenisový turnaj

 

Dňa 4. mája 2007 sme sa konala súťaž v stolnom tenise. Organizovala ju ZSŠ služieb v Prešove. Bola to súťaž pre študentky stredných škôl v sabinovskom okrese. V tomto prvom ročníku sme aj my reprezentovali našu školu. Do súťaže sa zapojili žiačky  3. AM a 4. AP. Žiačky vyberal a sprevádzal  pán učiteľ Tkáč. Statočne sme bojovali proti súperkám z ďalších štyroch škôl. Zlatý pohár však ostal na domácej pôde. Zaslúžene ho vybojovali žiačky ZSŠ služieb v Prešove. Hoci sme sa neumiestnili sme radi, že sme sa mohli zúčastniť. Bola to pre nás nová príjemná skúsenosť. Dúfame, že aj o rok bude niekto úspešne našu školu  reprezentovať. . .

 

Veronika Kormošová

4.AP

Mária Nováková

4.AP

Eva Hrabčáková

3.AM

Lucia Šteľbaská

3.AM

 

Pripravila: Veronika Kormošová 4. AP

 

 

 

 

Správne riešenia

elán 43

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Lúčia sa s Vami

 

Redakčná rada:

 

Valéria Káčerová

Peter Andraško

Veronika Kormošová

Veronika Kolesárová

Monika Hutníková

Mária Lukáčová

Katarína Revická

Adriana Bujňáková

 

Technická úprava:  Ing. Dušan Angelovič

Odborná spolupráca:  MVDr. Magdaléna Baňasová

Jazyková úprava:  Mgr. Edita Fráková,  Mgr. Valéria Marčáková

 

 

© SOU Lipany V/2007

www.souplipany.sk

 

Krásne prežitie letných prázdnin…