Povedali sme štyrikrát nie

        Aj v tomto roku sme si pripomenuli Európsky týždeň boja proti drogám. Bolo to v dňoch 16. – 20. novembra 2015. V priebehu týždňa sme zrealizovali niekoľko aktivít. Vyučujúci telesnej výchovy zorganizovali volejbalový turnaj pre žiakov a pedagógov školy. Ďalší študenti sa venovali stolnému tenisu. Majsterky odborného výcviku z odboru cukrár spolu so svojimi študentmi pripravili chutné cukrovinky a vo štvrtok nám chutili aj jabĺčka. Aspoň v tomto týždni mohli tak mnohí nahradiť cigaretku sladkosťou či ovocím.
        Základom nástenky s touto tematikou bola kresba Anny Maľarikovej, študentky I. KM triedy. V jej blízkosti sa nachádzali slová, ktorých súčasťou bola častica nie: drogovanie, fajčenie, opíjanie, šikanovanie. Slová, ktoré sú typické pre rôzne druhy závislosti. Červenou farbou zvýraznené nie by malo upriamiť našu pozornosť na to, čomu by sme sa mali vyhýbať a vedieť vysloviť toto slovo v pravej chvíli. Takto by sme predišli mnohým nepríjemnostiam alebo rôznym druhom závislostí.

Buďme naozaj ostražití a nedajme žiadnu šancu drogám !