60 rokov Strednej odbornej školy v Lipanoch

        V tomto roku žije SOŠ v Lipanoch 60-tym výročím založenia školy.
        Vyvrcholením výročia bola slávnostná akadémia v Mestskej galérii v Lipanoch, kde sme privítali predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja a ďalších vzácnych hostí, predstaviteľov mesta Lipany a zároveň aj bývalých a súčasných zamestnancov školy. Programom sprevádzala Mgr. Marcela Pillárová, ktorá všetkých privítala a po úvodných slovách našu jubilantku pozdravil oslavnou básňou p. Milan Fabián. Všetkým prítomným sa prihovoril aj riaditeľ SOŠ, Mgr. Karol Tkáč. Súčasťou programu bol aj film, ktorý zdokumentoval históriu a súčasnosť našej školy.
        Motto tejto akadémie bolo: „Spomínať na minulosť, pripomenúť si súčasnosť, ale najmä s pokorou ďakovať. Ďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na zveľadení našej školy.“ V tomto duchu sa nieslo aj oceňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov našej školy.
        Ocenenia od Predsedu Prešovského samosprávneho kraja bývalým a súčasným členom vedenia školy odovzdal hlavný kontrolór PSK, Ing. Jozef Hudák. Ďakovné listy v mene vedúceho odboru školstva odovzdal bývalým zamestnancom PhDr. Milan Zagrapan. Po prvej oficiálnej časti nasledoval krátky kultúrny program študentov a učiteľov ZUŠ v Lipanoch. Mgr. Karol Tkáč, riaditeľ SOŠ v Lipanoch, odovzdal ďakovné listy pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa veľkou mierou podieľali na zveľadení našej školy. Zablahoželať našej jubilantke a prihovoriť sa všetkým prítomným prišla aj viceprimátorka mesta Lipany, PhDr. Viera Urdová a riaditeľka družobnej školy v Krynici, Mgr. Janina Zlotnicka.
        Na záver si študenti SOŠ v Lipanoch pripravili krátky kultúrny program, ktorým prispeli k slávnostnej atmosfére.
        60 rokov Strednej odbornej školy v Lipanoch je obdobie krásnej a činorodej výchovno-vzdelávacej práce. Prajeme našej jubilantke, aby vychovávala čo najviac úspešných študentov a všetkým zamestnancom, ktorí pôsobia na tejto škole, prajeme veľa elánu a tvorivých síl.

Mgr. Marcela Pillárová