Aqua Therm 2014

        Dňa 12. 2. 2014 sa študenti prvého, druhého a tretieho ročníka z odboru inštalatér zúčastnili v rámci exkurzie na 16. Medzinárodnom odbornom veľtrhu „AGUA - THERM“ v Nitre pod vedením vyučujúcich odborných predmetov a majstrov odborného výcviku: Ing. Jozefa Novického, Mgr. Michala Kulpu, PaedDr. Petra Kušníra, Ing. Pavla Kozmu a Pavla Bujňáka. Bola to prvá exkurzia určená pre študentov tohto odboru. Výstava bola zameraná na vykurovanie, ventilačnú, meraciu, regulačnú, sanitárnu a ekologickú techniku. Keďže máme málo učebných pomôcok, aj táto exkurzia môže pomôcť skvalitniť odbornú prácu pri príprave na povolanie budúcich inštalatérov.

Mgr. Michal Kulpa