Aqua - Therm 2015

        Dňa 12. 2. 2015 sa zúčastnili žiaci z odboru inštalatér a z nadstavbového odboru stavebníctvo, pod pedagogickým vedením Mgr. Michala Kulpu a Ing. Pavla Kozmu, v rámci exkurzie na 17. medzinárodnom odbornom veľtrhu „AQUA - THERM“ v Nitre. Výstava bola zameraná na vykurovanie, ventilačnú, meraciu, regulačnú, sanitárnu a ekologickú techniku. Všetci prítomní tak mali možnosť vypočuť si prednášky a vidieť prezentácie od jednotlivých vystavovateľov a odborníkov pri ich stánkoch, a to o výrobe a dodávaní jednotlivých komponentov z oblasti vodoinštalatérstva, kúrenia, ventilácie, klimatizácie a merania. Títo výrobcovia a dodávatelia priamo na mieste predvádzali ukážky činnosti dodávaných zariadení, technologické a pracovné postupy s technikou v oblasti inštalatérstva. Spomínanej medzinárodnej výstavy sa zúčastnili vystavovatelia z Českej, Maďarskej, Poľskej, Nemeckej, Slovinskej a Ukrajinskej republiky. My sme tak mali možnosť oboznámiť sa s novými trendami, ktoré sa v súčasnosti v tejto oblasti využívajú.

Mgr. Michal Kulpa