Tak ako minulý rok, aj v tomto školskom roku sa v priestoroch Gymnázia v Lipanoch konalo okresné kolo 14. ročníka Biblickej olympiády. Zo Svätého písma boli pre tento rok určené starozákonné knihy - Kniha Jozue a Kniha Tobiáš a z novozákonných kníh to boli Skutky apoštolov. Našu školu dôstojne reprezentovali žiačky 1.KM triedy: Patrícia Kulpová, Jana Blichárová a Simona Pošvicová, ktoré obsadili 3. miesto.
        Ďakujeme dievčatám za reprezentáciu našej školy a srdečne blahoželáme.

Mgr. Anna Počová