V tomto školskom roku, 9. marca 2016 prebiehal už pätnásty ročník Biblickej olympiády v priestoroch Gymnázia, Komenského 13 v Lipanoch. Súťažné úlohy pre tento ročník boli tvorené zo starozákonných kníh - Prvá kniha Samuelova a z novozákonných kníh to bolo Evanjelium podľa Lukáša. Spoločná téma vybraných kníh znela: Radosť z Božieho posolstva. Našu školu v nej reprezentovali študentky 1.KM a 2.KM triedy: Sabina Marčišovská, Anna Maľaríková a Jana Blichárová, ktoré sa v okresnom kole Biblickej olympiády umiestnili na 2. mieste.
        Dievčatám ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy a srdečne im blahoželáme.

Mgr. Anna Počová