V tomto školskom roku prebiehal už 16. ročník Biblickej olympiády stredných škôl v priestoroch Gymnázia, Komenského 13 v Lipanoch. Súťažné úlohy pre tento ročník boli vybrané z kníh Svätého písma: Genezis 1-11, Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela 1-6 a 13-14 a List Efezanom. Spoločnou témou týchto kníh bol Zápas o pravé hodnoty.
        Našu školu reprezentovali študenti z 2. KM triedy: Sabína Marčišovská, Anna Maľariková a Adrián Firment, ktorí sa umiestnili na 3. mieste.
        Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne im blahoželáme.

Mgr. Anna Počová