Projekt Comenius - Návšteva družobnej školy v Bulharsku - 22. až 28. apríla 2012

      V dňoch 22. až 28. 4. 2012 sa štyria žiaci našej školy - Anna Černická, Anna Zontágová, Veronika Kenčanová a Denisa Džačovská a dvaja učitelia Mgr. Edita Fráková a Ing. František Ružbarský zúčastnili návštevy družobnej školy v Bulharsku, v meste Sliven na projektovom stretnutí Comenius. Ústrednou témou tohto stretnutia bolo prezentovať našu vlasť, región, mesto, školu, veľkonočné tradície a spoznávať históriu a kultúru Bulharska.

Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky