6. marca 2013 sme otvorili brány našej školy nielen všetkým záujemcom o štúdium, ale aj širokej verejnosti. Zavítali k nám žiaci končiacich ročníkov základných škôl z blízkeho okolia, rodičia, škôlkari, zástupcovia VÚC a samosprávy. V priestoroch školy sa prezentovali žiaci všetkých odborov pod vedením učiteľov a majstrov odborného výcviku. Študenti odborov agropodnikanie a pracovník marketingu pripravili výstavu malých hospodárskych zvierat, ochutnávku syrov a klobások z nášho regiónu, napiekli skvelé zemiakové placky. Pri stavbároch v počítačovej miestnosti si mohli návštevníci vyskúšať 3D projektovanie rodinných domov a bytov. V jazykovej učebni sa mohli zastaviť na anglický čaj, alebo si dať čaj priamo z ruského samovaru. Cukrári sa prezentovali svojím sladkým umením a ponúkali zákusky, pizzu a ďalšie dobroty, ktoré všetkým chutili. Naše šikovné kaderníčky a kozmetičky pripravili modelky z radov našich žiačok, ktoré hostí sprevádzali hostí po dielňach, kde si mohli dať urobiť účes, nalíčiť sa, alebo zmeniť svoj imidž. Pre športuchtivých záujemcov bola otvorená po celý deň posilňovňa a telocvičňa, v ktorej si mohli zahrať speedminton, volejbal alebo futbal. Pre chlapcov boli otvorené dielne, kde si mnohí vyskúšali zváranie a pozreli si výrobky zo železa, ktoré dokážu pozvárať a vykovať naši inštalatéri. Na záver prehliadky sa mohli návštevníci povoziť na koníkoch, ktoré boli atrakciou tohto dňa. Veríme, že sa nám podarilo zaujať všetkých návštevníkov a záujemcov o štúdium na našej škole a dokázať, že škola má svoje miesto i budúcnosť v regióne. Týmto Dňom otvorených dverí sme chceli zviditeľniť našu školu, jej študijné a učebné odbory a zároveň pomôcť deviatakom a ich rodičom správne sa rozhodnúť pre výber budúceho povolania.

Ing. František Ružbarský