Dňa 26. marca 2014 sme otvorili dvere našej školy nielen záujemcom o štúdium v niektorom zo študijných alebo učebných odborov, ale aj širokej laickej a odbornej verejnosti. Zavítali k nám žiaci základných škôl z Lipian aj z blízkeho okolia, škôlkari, zástupcovia VÚC a mestskej samosprávy. V priestoroch školy sa prezentovali žiaci všetkých odborov pod vedením učiteľov a majstrov odborného výcviku. V počítačovej miestnosti študenti odboru stavebníctvo umožnili návštevníkom vyskúšať 3D projektovanie rodinných domov a bytov. Cukrári sa prezentovali svojím umením a ponúkali na ochutnanie zákusky, pizzu, langoše a tí odvážnejší si mohli vyskúšať zdobenie perníkov s veľkonočnou tematikou. Naše šikovné kaderníčky a kozmetičky upravili modelky z radov našich žiačok a tie prezentovali svoje umenie na štvrtom poschodí našej školy. Kto chcel, mohol si dať urobiť účes, ozdobiť nechty alebo sa nalíčiť. Pre budúcich inštalatérov a murárov boli otvorené dielne, kde si mohli vyskúšať rôzne druhy zvárania, inštalatérskych techník a prezrieť si svoje budúce pôsobisko pod vedením majstrov odbornej prípravy. Aj tohto roku si mohli návštevníci pozrieť výstavu malých hospodárskych zvierat a ochutnať zo syrov a klobások, ktoré pripravili učitelia a študenti odborov agropodnikanie a pracovník marketingu. Na záver prehliadky sa mohli návštevníci zajazdiť na koni, ktorý bol atrakciou tohto dňa najmä pre tých najmenších hostí. Veríme, že sa nám podarilo zaujať všetkých návštevníkov a záujemcov o štúdium na našej škole a dokázať, že škola má svoje miesto i budúcnosť v regióne. Týmto Dňom otvorených dverí sme chceli zviditeľniť našu školu, jej študijné a učebné odbory a zároveň pomôcť deviatakom a ich rodičom správne sa rozhodnúť pre výber svojho budúceho povolania.

Ing. František Ružbarský