21. októbra 2013 sme sa aktívne zúčastnili Dňa otvorených dverí, ktorý poriadal náš Prešovský samosprávny kraj. Boli sme úspešní...

študenti