Danubius Gastro 2013.

      Tento rok sa 24. – 27. januára 2013 konal už dvadsiaty Medzinárodný veľtrh gastronómie Danubius Gastro, Výstava Exposhopu a Výstava Gastropacku. Každoročne predstavuje komplexný prehľad sortimentu popredných značiek v oblasti potravinárstva, gastronómie a nápojového priemyslu. Ako jeden z najrýchlejšie rastúcich veľtrhov dosiahol dominantné postavenie nielen na Slovensku, ale aj v celom stredoeurópskom regióne. Naša škola umožňuje svojim študentom v odbore cukrár a marketing každoročne ho navštíviť. Jeho návšteva sa už dokonca stala súčasťou učebných osnov. V súčasnosti je to nevyhnutné. Ak chceme byť úspešní a konkurencieschopní, musíme držať krok s najnovšími trendmi v gastronómii. Študenti tu majú možnosť vidieť najnovšie potravinárske výrobky, z ktorých mnohé ešte ani nie sú na trhu, môžu vidieť práce cukrárov a pekárov z celého Slovenska, sledovať súťaže kuchárov, objavovať nové zariadenia a stroje, obdivovať trendy v balení... Aj tento rok sme objavili veľa noviniek, ktoré nám umožnia skvalitniť vyučovanie odborných predmetov, odborný výcvik a veríme, že nám pomôžu aj v mnohých súťažiach, ktoré nás čakajú.

Ing. Jana Baňasová