„Živiť svet, zachovať planétu“ - téma Svetového dňa výživy v roku 2014, ktorý pripadá na 16. október. Tohtoročný Svetový deň výživy má upriamiť pozornosť verejnosti na dôležitú úlohu, ktorú zohráva rodinné farmárstvo a malí roľníci vo viacerých oblastiach, napr. v odstraňovaní hladu, posilňovaní potravinovej a výživovej bezpečnosti, ochrane životného prostredia a realizovaní trvalo udržateľného rozvoja vo vidieckom prostredí.
        Svetový deň výživy si každoročne pripomíname aj v našej škole. Stalo sa už tradíciou, že v tento deň sa naša škola rozvonia mnohými príťažlivými vôňami a naplní mnohými návštevníkmi, ktorým ponúkame možnosť ochutnať mnoho zdravých a chutných jedál. Naším cieľom je ozdravovať stravovacie návyky študentov a verejnosti a podporovať zdravý životný štýl.
        Aj tento rok sme privítali mnoho vzácnych hostí a mnoho návštevníkov. Ich počet sa každým rokom zvyšuje, čo svedčí o tom, že to bola veľmi dobrá myšlienka realizovať Svetový deň výživy v priestoroch našej školy. Jedálniček je každý rok pestrý a jedlá sú každý rok nové. Počas tých pár rokov mali návštevníci možnosť ochutnať množstvo jedál a maškŕt. Vždy sa zameriame na jednu dominantnú surovinu. V tomto roku to bola červená repa a obilniny - niektoré staré známe, iné už zabudnuté alebo neznáme. Doplnili to rôzne šaláty, maškrty, ale aj mäso a polievky. Ohlasy boli priaznivé a záujem o recepty veľký.
        Na príprave zdravej výživy sa pravidelne podieľajú Ing. Jana Baňasová, Danka Fedáková, majsterky odborného výcviku v odbore cukrár a študenti odboru cukrár. Postupne sa pripájajú aj ostatní kolegovia, čo je veľmi príjemné. Svedčí to o tom, že sme prebudili záujem o propagáciu zdravej výživy. Oživením tohtoročného dňa výživy bola prítomnosť pani Ferencovej, majiteľky obchodu so zdravou výživou Vita Lipa v Lipanoch, ktorá priniesla so sebou mnoho výrobkov, propagačných materiálov a veľa odborných vedomostí.
        Tešíme sa na ďalšie stretnutie so zdravou výživou a záujemcami o ňu v budúcom roku.

Ing. Jana Baňasová