22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme. Je sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Každý jedinec je zodpovedný za ochranu prírody. Nestačí túto problematiku nechávať na hlavných znečisťovateľov životného prostredia (priemysel, doprava, energetika...). Všetci sa musíme snažiť o zachovanie kvality ovzdušia, vody, pôdy, fauny, flóry, nerastného bohatstva, aby naše deti mali rovnakú možnosť tieto prírodné dary využívať v takej miere, ako ich využívame my. Zdá sa nám, že obyčajní ľudia nemajú možnosť riešiť tieto problémy. Ale je to nesprávny názor. Začať musíme každý od seba. Príkladom môžu byť pre nás žiaci z odboru pracovník marketingu, ktorí v spolupráci s Komisiou životného prostredia pri MsÚ v Lipanoch vykonali počas Dňa Zeme prieskum o nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom v rodinných domoch v meste Lipany. Klopali na dvere našich obyvateľov a pýtali sa: „Čo robíte s pokosenou trávou, s konármi, lístím?...“ Potešiteľné je, že našli pochopenie. Nielen zástupcovia mesta, ale každý musí priložiť ruku k spoločnému úsiliu, aby sa nám žilo nielen krajšie, ale hlavne zdravšie.