Deň Zeme, pripadajúci na 22. apríl, je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré oslavovali príchod jari. Začiatok jeho histórie ako environmentálne významného dňa sa začal v roku 1970 v USA, kedy sa konali rozmanité podujatia podporujúce myšlienku vyzvať ľudí k environmentálnemu úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.
        Kedy bude určite potrebné zachrániť našu planétu pred zánikom? Ja si myslím, že ten "Deň Zeme“ práve nastal, a preto sa musíme spoločne snažiť o to, aby sme ho využili naplno. A nielen tento deň, ale každý jeden by mal byť pre nás rovnako dôležitý, aby aj budúce generácie mohli piť čistú vodu a dýchať zdravý vzduch.
        V rámci aktivít v školskom Enviroclube sme si pripomenuli cez prezentácie a tvorbu násteniek faktory ohrozujúce stav našej planéty, ktoré sú doslova alarmujúce - prírastok podielu oxidu uhličitého v atmosfére, kyslé dažde, oceány, moria a rieky znečisťované priemyselnými odpadmi, ohrozovanie mnohých druhov rastlín a živočíchov, ku ktorým sa správame egoisticky a hrozí im vyhynutie, vyčerpávanie svetových zdrojov uhlia, ropy a zemného plynu a iné. Čo s tým? Obmedziť to môže len spoločné úsilie ľudí šetriť a chrániť našu planétu a hľadať iné nové zdroje energií. No neostali sme iba v teoretickej rovine, ale dali sme sa dohromady a niečo pre to urobili - vyčistili sme areál okolo školy, pozbierali odpadky, vyrovnávali trávnikový terén, sadili kvety a obnovili skalku pred našou školou. Bol to príjemný a užitočne strávený deň pod vedením pani učiteľky Ing. Henriety Krakovskej - koordinátorky environmentálnej výchovy, pána zástupcu riaditeľa školy pre praktické vyučovanie - Ing.Jozefa Novického a Bc. Pavla Bujňáka - majstra odborného výcviku. Druhá skupina našich spolužiakov s pánom učiteľom Mgr. Lukášom Višňovským sa vybrali na ekoakciu na Minčol v Čergovskom pohorí.
        Veď tým, čím je Zem obdarovaná, by nás mala napínať nie krátkodobým majetníckym nutkaním ovládať, drancovať a získať čo najviac, ale naopak - obdivom a pokorou učiť sa od Zeme a chrániť jej poklady pre budúce generácie.

Dominika Turáková, III. CD