Aktivisti aj ekológovia spustili intenzívne kampane a výzvy na spoločné úsilie - na záchranu planéty. Adresátom výziev sa stala aj široká verejnosť, aby si v plnej miere uvedomovala zodpovednosť za budúcnosť Zeme a neostávala ľahostajnou k stavu, v akom je a do akého sa Zem postupne dostávala.
        Vo štvrtok, 20. apríla 2017, sme si v našej škole ako každoročne pripravili oslavný deň našej planéty - Deň Zeme. Globálny pohľad na našu planétu a odkrytie jej problémových oblastí života na nej, a to vo vzťahu k prírodnému okoliu, k pokroku na technickej a biologickej úrovni, k riešeniu národných a sociálnych otázok a spoločenským rolám, sme si mali možnosť vypočuť a pozrieť v pútavej prednáške s riaditeľom Hvezdárne a planetária v Prešove, pánom Mgr. Viliamom Kolivoškom.
        Zároveň sa tešíme, že v rámci Enviroclubu s pani učiteľkou Ing. Henrietou Krakovskou urobíme aj ďalšie aktivity na očistenie a zveľadenie prostredia okolo našej školy a mesta.

Jana Huňadyová, I. NV