Týždeň boja proti drogám 23. - 29. novembra 2009

      "Miesto drogy daj si koláč" vyhlásili naši cukrári a cez prestávky predávali koláče, ktoré vlastnoručne vyrobili.

Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky