Tretí novembrový týždeň (14. – 18. 11. 2016) je Európskym týždňom boja proti drogám. Prvýkrát bol vyhlásený v roku 1998. Začal sa konať v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.
        Droga je akákoľvek látka, ktorá je po vstupe do živého organizmu schopná pozmeniť jednu alebo viacero jeho funkcií. Pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať priznané postavenie lieku. Je to látka, ktorá ovplyvňuje alebo úplne mení ľudské vnímanie a vyvoláva závislosť. Na chvíľu ťa urobí šťastným, ale zlomí ťa navždy. Je to zároveň falošný prostriedok na dosiahnutie iluzívnych uspokojení, náhradný cieľ pre človeka, ktorý nevie nájsť zmysel svojho života. Ponúka sa vždy ako príťažlivá, dostupná a ako rýchly prostriedok na riešenie problémov.
        Droga sa stala realitou súčasnosti. Popri alkohole a tabaku veľmi rázne vstupujú do nášho života i ďalšie drogy, po ktorých siaha čoraz viac mladých ľudí. Pred niekoľkými rokmi sme sa s drogami stretávali len pri medicínskom použití a s narkomanmi a pašerákmi drog len vo filmoch a v kinách. V našej spoločnosti neustále narastá počet drogovo závislých ľudí. Veková hranica sa posúva smerom nadol, čo je alarmujúce a vedie nás k zamysleniu sa nad touto hrozbou. Túto skutočnosť si musíme všetci uvedomiť a klásť väčší dôraz na prevenciu. Preto aj v našej škole v tomto týždni prebehlo mnoho zaujímavých aktivít, ktorými sme viedli a usmerňovali študentov v boji proti drogám a drogovej závislosti. Umiestnili sme informačnú nástenku s touto témou. Naši pedagógovia sa v tomto týždni zamerali na diskusie k tejto téme a snažili sa usmerniť študentov ako žiť zdravo. Pozvali sme k nám príslušníčku Policajného zboru SR z oddelenia prevencie, ktorá nám prednášala o obchodovaní s ľuďmi. Svoju prednášku obohatila aj dokumentárnym filmom, v ktorom účinkovali ľudia, ktorí túto hrôzu prežili osobne a s jej následkami sa nevedia vysporiadať dodnes. Počas celého týždňa piekli naše majsterky odborného výcviku zákusky, aby si študenti namiesto cigarety dali zákusok. Nesmieme zabudnúť, že hlavnou zbraňou proti drogám je šport. Preto sme si v našej telocvični v piatok zmerali sily v troch disciplínach (futsal, volejbal a stolný tenis). Nebolo dôležité, z ktorej triedy kto bol, či to bol žiak alebo učiteľ, ale najdôležitejšia bola spolupráca a tímový duch. Účasť študentov predčila naše očakávania. Víťazom stolnotenisového turnaja sa stal Marek Semančík z 1.IR triedy. Vo futsale sa najviac darilo 2.IR triede a volejbal vyhrali tiež študenti z 2.IR triedy, ktorí si dali názov „Seniori“. Na vyhodnotení boli úspešným športovcom odovzdané ceny.
        Študentov sme viedli k správnemu rozhodnutiu, aby sa mali radi a vedeli, že život je krásny aj bez drogy.

Mgr. Valéria Marčáková