Časopis Elán bol opäť úspešný

        Odbor školstva a kultúry VÚC v Prešove organizoval súťaž stredoškolských časopisov, ktorej sa zúčastnili mnohé stredné školy a jednou z nich bola aj Stredná odborná škola v Lipanoch. Vyhodnotenie sa konalo 19.11.2015 pod záštitou predsedu samosprávneho kraja. Tvorcovia Elánu získali cenu za najlepšiu vizualistiku - grafiku. Náš časopis hodnotili aj po obsahovej stránke a označili ho ako moderný. Na príprave časopisu sa podieľajú študenti pod vedením MVDr. Magdalény Baňasovej, učiteľky odborných predmetov.
        Pri hodnotení porota vyzdvihovala najmä to, že učitelia vedú našich študentov k pomoci iným a nesnažia sa upriamiť pozornosť len na seba. Dokazujú to najmä príspevkami o dobrovoľnom darcovstve krvi, o službe v Dome pokojnej staroby v Lipanoch, či zbierkou Úsmev ako dar. V dnešnej dobe je skôr výnimočné, ak sa mladí ľudia angažujú aj v takýchto činnostiach.
        Kolektívu časopisu Elán prajeme neutíchajúce more nápadov, prúdy krásnych myšlienok, pokoj v srdci a hlavne veľa elánu do ďalšej práce.

Mgr. Valéria Marčáková