Na našej škole sme si aj my pripomenuli Svetový deň vody, ktorý v roku 1992 vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov na 22. marca. Bola to jedinečná príležitosť pre nás všetkých pouvažovať nad dôležitosťou vody ako čarovnej miazgy života na Zemi. Voda je pre nás taká samozrejmá, každodenná a bežná, že ju vôbec nevnímame a jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť si vôbec neuvedomujeme. Takže spoločne sme sa aspoň pokúsili popremýšľať nad týmito dôležitými faktami.
        My enviráci sme cez školský rozhlas informovali študentov o dennom enviroprograme na našej škole. Do všetkých tried sme poroznášali mini vodný kvíz, ktorý mal overiť vedomosti o vode a následne sme ho vyhodnotili. Najlepšie "skóre“ dosiahla trieda II.CDI, k čomu jej všetci srdečne blahoželáme. Za svoj výkon si odniesla peknú odmenu.
        Cez veľkú prestávku čakalo na študentov ešte jedno prekvapenie. Pred zborovňou sme podávali čaj, kávu a minerálnu vodu – veď pitný režim treba dodržiavať. Popriali sme si jednoduché: "Na zdravie!“
        Tento "vodný deň“ Vám pripravili a veríme, že aj spríjemnili enviráci z I.CD s pani učiteľkou Henrietou Krakovskou.

Vaši enviráci