Enviráci z I. CD, s pani učiteľkou Ing. Henrietou Krakovskou pripravili opäť pre svojich spolužiakov zaujímavý a svojím spôsobom iný deň - "Ekodeň“. Upriamili pozornosť na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. Všetkých spolužiakov privítali v "ekoparku“, v ktorom mohli nájsť mnoho zaujímavých informácií o životnom prostredí, v akom je stave, ako s ním zaobchádzame, čo by nás mohlo nemilo prekvapiť a čakať, ak niečo neurobíme a nebudeme myslieť nielen na kvalitu nášho života, ale aj na generácie, ktoré prídu po nás.
        Po úvodnom slove envirákov si mohli študenti pozrieť veľmi zaujímavý a s hlbokým zamyslením zameraný príspevok - "Dopis z roku 2070“, ktorý poukázal na podmienky a stav životného prostredia v minulosti a blízkej budúcnosti. Potom nasledovala prednáška o "Nelegálnych skládkach odpadu“, kde sa študenti dozvedeli aktuálne informácie o tejto problematike. Na ochutnávku boli napečené vynikajúce bio-zákusky.
        Atmosféra "Ekodňa“ sa niesla v duchu výziev - "Mysli aj na ďalšie generácie!“, "Zblíž sa s prírodou!“, "Nešliap, nelám,..!“. Takže nebuďme ľahostajní a poďme niečo urobiť. Je čas na zmenu. ZELENÁ - IDEŠ!

Enviráci