Európsky deň jazykov 2014

        Rada Európy vyhlásila 26. september za európsky deň jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, teda Európsky deň jazykov. V rôznych podobách ho oslavujeme od roku 2001. Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov a 225 samostatných (autochtónnych) jazykov v Európe.
        Medzi najzaujímavejšie jazyky sveta patrí ruština a je zároveň najrozšírenejším slovanským jazykom. Okrem občanov Ruskej federácie sa po rusky dorozumievajú aj občania v niektorých ďalších štátoch Spoločenstva nezávislých štátov, Abcházska a Južného Osetska. Konverzačnú ruštinu sa učia aj všetci kozmonauti, ktorí pracujú na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Na svete žije vyše 150 miliónov ľudí hovoriacich po rusky, vyše 100 miliónov ďalších osôb ovláda ruštinu ako druhý cudzí jazyk.
        Asi polovica svetovej populácie ovláda minimálne dva cudzie jazyky. Ako ste na tom vy? Ponúkame vám rady ako urobiť učenie sa cudzích jazykov ľahším a efektívnejším:


1.   Základom sú slovíčka. Robte si preto pomôcky na ich zapamätanie. Vyrobte si kartičky, na jednu stranu napíšte slovenské slovíčko a na druhú stranu preklad v cudzom jazyku. Noste ich v taške, kedykoľvek máte čas, niektoré z nich vyberte a na pár sekúnd sa pozrite na obe strany. Nemusíte sa ich nasilu učiť, len sa sústredene niekoľkokrát denne pozrite.

2.   Učte sa podobné slovíčka naraz. V angličtine napr. bed = posteľ, bad = zlý, but = ale.     V ruštine napr. cvet = farba, svet = svetlo...

3.   Čítajte nahlas. Je to veľmi dôležité.

4.   Nájdite si priateľa na chatovom serveri a píšte si s ním iba v cudzom jazyku, ktorý sa učíte.

5.   Počúvajte a učte sa pesničky alebo riekanky. Nezabudli ste: „Vot Tamara pasmatri i igruški...“