Všetko dobré sa raz skončí... a tak sa končí aj naša práca na projekte Comenius. V priebehu dvoch rokov sme navštívili partnerské školy v Turecku, Anglicku, Bulharsku, Poľsku, Nemecku a Grécku. Počas týždňových stretnutí sme absolvovali bohatý pracovný program v každej krajine. Spoznali sme hodnotné kultúrne pamiatky, navštívili nové, pozoruhodné miesta, mohli porovnať školský systém v každej jednej z krajín a hlavne sme stretli mnoho sympatických ľudí.
        Záverečné stretnutie bolo vo Volose v Grécku. Je to veľké prístavné mesto s bohatým cestovným ruchom. Grécko sa spája s mytológiou a spolu s prímorskou atmosférou v nás zanechalo nezabudnuteľné spomienky. Naša partnerská škola je špeciálna škola, ktorú navštevujú hendikepovaní žiaci. Obdivovali sme neľahkú prácu trpezlivých učiteľov.
        Videli sme mnoho zaujímavých miest, napr. Meteora. Sú to monastiere na vrcholkoch bizarných skál v oblasti Tesálie. Plavba loďou na ostrov Skiathos, výlet na vrh Pilion, návšteva múzeí, ochutnávka miestnych jedál a špecialít, kúpanie sa v mori, akropolis v Aténach – to všetko sme stihli v priebehu týždňa.
        Aj napriek tomu, že sme ľudia rôznych náboženstiev, rôznych kultúr a máme rôzne materinské jazyky, máme rovnaký názor na humanitu, toleranciu a rešpekt. Našli sme spoločnú reč a našli si nových priateľov. Veď skutočným bohatstvom človeka nie sú peniaze, ale hodnotné priateľstvá a dobré medziľudské vzťahy.

Mgr. Marta Urdová