Cieľom Svetového dňa mlieka v školách je upozorniť vo svete aj na Slovensku na pozitíva distribúcie mlieka a výrobkov z neho medzi školákmi. Tento deň pripadol tohto roku na 30. septembra a nesie sa spoločnou myšlienkou nielen prezentovať mlieko ako jeden z najdôležitejších zdrojov výživy v záujme udržiavania a upevňovania zdravia človeka, ale taktiež upozorniť na nízku spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov. Mlieko má dôležité energetické zabezpečenie existencie pre organizmus, je zdrojom bielkovín, mliečneho cukru, vitamínov, minerálnych látok a enzýmov. Mimoriadne postavenie medzi ponukou mliečnych výrobkov majú - jogurty, kefíry, acidofilné mlieka, bryndza, ktoré obsahom živých kultúr pozitívne ovplyvňujú metabolickú aktivitu črevnej mikroflóry, stimulujú imunitný systém a iné.
        V škole sme zorganizovali pre našich spolužiakov pod vedením pani učiteľky Ing.Henriety Krakovskej akciu s názvom - "mliečna dráha“, na ktorej sme rozhlasovým vysielaním zdôraznili význam mlieka, pripravili postery z obalov mliečnych výrobkov a počas veľkej prestávky rozpútali jogurtomániu s rozdávaním jogurtov pre všetkých spolužiakov.

Enviráci, III. CD