Cieľom nášho odboru kaderník je urobiť zákazníčky a zákazníkov spokojnými, prispôsobiť sa im či už termínom, alebo výrobkami z ktorých máme širokú škálu a využiť svoju tvorivosť, nápaditosť a hlavne zručnosť. Dňa 27. novembra 2014 v dopoludňajších hodinách sa naše kaderníčky pod vedením MOV Bc. Márie Pavlinskej vybrali do neďalekého domova dôchodcov. V priebehu dňa ostrihali 45 seniorov. Sestričky im prichystali miestnosť na strihanie a priviedli postupne seniorov podľa izieb a poschodia. Chcela by som podotknúť a pochváliť prácu žiačok, ktoré to s nimi nemajú ľahké, keďže ide aj o ležiacich seniorov, ktorých chodia strihať na izby. Máloktorí pacienti (lebo dá sa to aj tak povedať) vedia bez problémov skloniť, nakloniť, alebo zdvihnúť hlavu do správnej polohy. Práca s nimi je občas náročná, ale je to zážitok, ktorí sa im navždy vryje do pamäte a naučia sa takejto pokore, skromnosti, vďačnosti, ochoty a úcty k starším ľuďom a hlavne myšlienky na to, že aj oni budú raz starí. Do domu pokojnej staroby v Lipanoch chodievajú naše kaderníčky pravidelne od roku 2009, aby im poskytli rôzne kadernícke a holičské služby, podľa potreby a dohode majsterky s hlavnou sestrou.

Bc. Mária Pavlinská, MOV