Školský rok beží v plnom prúde a ani sme sa nenazdali, že sa o pár dní prehupne do svojej poslednej štvrtiny. My, žiaci končiacich ročníkov, si uvedomujeme, že sa čoskoro zatvoria brány našej školy a častejšie premýšľame nad tým čo ďalej, kam nasmerovať naše kroky.
      Niektorí naši rovesníci majú v tom jasno. Chcú pokračovať v štúdiu na vysokých školách, iní si zase chcú zvýšiť svoju kvalifikáciu v nadstavbovom štúdiu. Sú aj takí, ako ja, ktorí by si najradšej našli prácu a potešili sa z prvej výplaty. Sme však konfrontovaní s realitou. Z médií neustále počúvame, že okolo 400 000 ľudí na Slovensku márne navštevuje úrady práce v snahe získať zamestnanie. Nezamestnaných neustále pribúda v dôsledku prepúšťania, príčinou čoho je kríza.
      Preto nás nesmierne potešilo, keď sme sa dozvedeli, že naša škola pripravila pre nás stretnutie s pracovníkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Sabinove, Mgr. Drobňákom. Uskutočnilo sa dňa 22. 3. 2013. V úvode nám priblížil súčasnú situáciu na trhu práce a potom sa rozprúdila diskusia. Dozvedeli sme, aká je nezamestnanosť v regiónoch krajiny i celej Európy, ktoré sú a v blízkej budúcnosti budú najžiadanejšie profesie, ako sa máme správať na konkurze, ako telefonovať potenciálnemu zamestnávateľovi, ako napísať motivačný list a mnoho iných vecí. Zaujímavé boli aj informácie ako reagovať na ponuky práce, ktoré sú vysoko honorované a často končia pri obchode s bielym mäsom, či inou trestnou činnosťou. Boli sme poučení o tom, čo máme robiť skôr, ako vycestujeme za prácou do zahraničia. Dozvedeli sme sa aj o novinkách, týkajúcich sa absolventskej praxe.
      Musím povedať, že okrem aktuálnych informácií sme si domov odniesli množstvo propagačných materiálov a letákov, spolu s kontaktmi na zodpovedné osoby. Bolo to naozaj užitočné stretnutie. V otvorenej a príjemnej atmosfére sme ani nezbadali ako plynie čas.