Pomáhali sme na Kamenickom hrade - 20. septembra 2012

      Žiaci a učitelia SOŠ v Lipanoch sa zúčastnili turistickej vychádzky, cieľom ktorej bol Kamenický hrad. Člen združenia Kamenná veža pán Sabatula nás privítal, oboznámil s činnosťou združenia a opísal bohatú históriu hradu. Následne sme s členmi združenia a takmer šesťdesiatimi žiakmi vytvorili živú reťaz a vynášali skotúľané kamene smerom nahor, kde z nich miestny majster vytváral nový hradný múr. Teší nás, že sme aj my svojou prácou prispeli k záchrane a obnove zrúcaniny hradu Kamenica. Pri tejto práci vládla príjemná atmosféra a radosť z toho, že sme pomohli dobrej veci. V rámci odborného výcviku prídu žiaci takto pomôcť minimálne raz týždenne.

Mgr. Lukáš Višňovský