Počas maturitného týždňa sa nematurujúci žiaci našej školy zúčastnili viacerých zaujímavých aktivít či už v škole alebo aj mimo nej.
        Týždeň sa začal brigádou na neďalekom Kamenickom hrade, kde sme vypomáhali občianskemu združeniu Hradná veža, ktoré sa podieľa na záchrane tejto kultúrnej pamiatky. Žiaci čistili chodník vedúci k hradu. Táto brigáda pokračovala aj v utorok, tentoraz žiaci pripravovali kamene, ktoré ukladali na jednu kopu, ktorú budú môcť následne turisti vyniesť hore na hrad a poslúžia na stavebné práce pri jeho rekonštrukcii. Zástupca občianskeho združenia p. Gladiš bol s prácou žiakov veľmi spokojný.

PaedDr. Silvia Hudečková