Exkurzia na Strednej odbornej škole v Kežmarku 9. októbra 2008

      Exkurzia našich žiakov odboru cukrár a 1. ročníka odboru potravinárska výroba na Strednú odbornú školu v Kežmarku, kde sme si dňa 9. 10. 2008 pozreli cukrárenskú dielňu, pekáreň a výrobňu. Žiaci si pozreli nové pekárenské zariadenia, etážové a rotačné pece, kysiareň, baliareň aj sklady. Zaujala ich najmä inovácia cereálnych pekárenských výrobkov.

Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky

      Prosíme, ospravedlňte nesprávny dátum na fotografiách. Naša dokumentaristka - fotografka si nevšimla nesprávne nastavenie fotoaparátu...