Začiatkom júna 2015 ukončili v našej škole svoje štúdium študenti IV. KM a II. BNV triedy maturitnou skúškou. Študovali v odboroch kozmetik, pracovník marketingu, stavebníctvo, potravinárska výroba a vlasová kozmetika. O dva týždne neskôr svoje trojročné pôsobenie v škole ukončili aj študenti III. CDI a II. SZ triedy záverečnými skúškami v odboroch cukrár, kaderník, inštalatér a stavebná výroba. K dosiahnutým výsledkom všetkým študentom srdečne blahoželáme a prajeme im pevné zdravie, úspešný štart do ďalšieho života a pokračujúcim v štúdiu veľa úspechov.