Dňa 19. 6. 2014 sme sa zúčastnili 4. ročníka súťaže sociálnych služieb „Krídla túžby“ v Nižnom Slavkove, ktorého garantom bol Domov sociálnych služieb v Brezovičke. Naše kozmetičky sa tam prezentovali svojím umením. Študentky Dominika Andraščíková, Michaela Chovancová a Erika Lichvarčíková z odboru kozmetik obohatili ich podujatie tým, že účastníkom podujatia zdobili nechty a kreslili na tvár a telo rôzne motívy podľa vlastného želania.

Mgr. Mária Ščavnická, majsterka OV