Ako sme darovali krv...

      9. októbra 2008 sa naši žiaci - Veronika Kolesárová, Braňo Rabatin a Mišo Tarasovič zo 4. AM zapojili do akcie, ktorá prebiehala v klubovni Gymnázia v Lipanoch. Pýtate sa o čo išlo? Títo traja Vaši spolužiaci darovali to najcennejšie, čo majú... Svoju krv. Išlo o dobrovoľnú humanitnú akciu a za to im patrí veľké poďakovanie a uznanie.
      Ing. Slávka Žvandová, Mária Lešková, Mgr. Karol Tkáč, Ing. Pavol Goliaš a Ing. Dušan Angelovič tiež podporili svojou krvou túto krásnu myšlienku.
      Dúfame, že sa nabudúce zapojíte aj Vy...

Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky

Rozhodujete sa pre darovanie krvi?

      Kto môže darovať krv?

      Ako často možno darovať krv?

  • muži môžu darovať krv s odstupom troch mesiacov po odbere, maximálne 4 krát do roka
  • ženy môžu darovať krv s odstupom štyroch mesiacov po odbere, maximálne 3 krát do roka

      Ako sa pripraviť na odber?

  • pred odberom nekonzumujte mastné jedlá
  • nie je však vhodné, aby ste hladovali, odporúčajú sa ľahké raňajky (netukové pečivo, chlieb, mäd, ovocie, zelenina a pod.), v príjme tekutín sa neobmedzujte
  • doprajte si dostatok spánku, na odber nie je vhodné prísť po ťažkej fyzickej námahe
  • pred odberom nepite alkohol, nefajčite

      Aké vyšetrenia vykonávame v súvislosti s každým odberom krvi?

      Krvný obraz, pečeňové testy (ALT), protilátky proti HIV 1/2, žltačke typu B a C, nosičstvo syfilisu, vyšetrenie krvnej skupiny a protilátok proti červeným krvinkám.
      Pred odberom vyplníte DOTAZNÍK, ktorý pomáha pri posúdení zdravotného stavu darcu a uistí, že podaná krv nepoškodí príjemcu.

      Je darovanie bezpečné?

      Zdravotnícky materiál pri odbere krvi je jednorazový, vždy nový - akýkoľvek prenos infekcie je vylúčený. Množstvo odobratej krvi (400 - 450 ml) je pre darcu neškodné. Objem krvnej straty sa doplní do 24 hodín, strata červených krviniek za dva týždne, strata železa za dva mesiace.

      Aké doklady sú potrebné pri darovaní?

      Občiansky preukaz, preukaz poistenca, preukaz darcu (u stálych darcov).
      Prosíme o vyplnenie Evidenčnej karty bezpríspevkového darcu krvi Slovenského Červeného kríža, na základe ktorej Vás zaradíme do centrálnej evidencie darcov krvi.

      Kde možno darovať krv?

      V podstate každé väčšie mesto má nemocnicu, pri ktorej je oddelenie transfúznej stanice.


      Rozhodli ste sa pre veľmi dôležitý krok v živote - darovať najvzácnejší dar. Vaša krv môže zachrániť obeť úrazu, pomôcť predčasne narodenému dieťaťu, pri urgentných operáciách môže byť rozhodujúcim faktorom. Neexistuje umelá náhrada krvi. Jej jediným zdrojom je ČLOVEK! Ďakujeme Vám!

      Ak máte ďalšie otázky z oblasti darcovstva krvi radi Vám odpovieme my, alebo pracovníci Národnej transfúznej služby.
e-mail: fto.snp@fnlp.sk