Predvianočné stretnutie v Krynici v Poľsku - 15. decembra 2011

      Dňa 15. 12. 2011 sme sa zúčastnili slávenia Vigílie na našej partnerskej škole v Krynici. Spolupráca našich škôl trvá už 10 rokov a takýmito stretnutiami sa neustále rozvíja a skvalitňuje. Tento rok je o to výnimočnejší, že obe školy sú zapojené do medzinárodného projektu Comenius.
      Tak ako prišiel Ježiš na tento svet aby ho spájal, tak aj toto stretnutie bolo výsledkom spájania dvoch štátov, škôl a ľudí. Na škole v Krynici v predvečer Vianoc majú každý rok pekný zvyk pozývať svojich kolegov, bývalých zamestnancov a priateľov na oslavu Vigílie a takto sa na chvíľu symbolicky spojiť.
      Chceme sa poďakovať za pozvanie a popriať všetkým pekné a požehnané chvíle strávené v kruhu svojich blízkych.

Tím Comenius SOŠ Lipany

Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky