III. Powiatowy Rajd Szkół im. Jana Pawła II. v Krynici - 18. mája 2012

      Naše družstvo zložené z piatich žiakov a dvoch pedagógov obsadilo na okresnej súťaži základných a stredných škôl z nowosądeckého okresu dňa 18. mája krásne prvé miesto. Súťaž sa konala po tretíkrát na pôde našej družobnej školy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. v Krynici a niesla sa v duchu slov poľského pápeža: "Pilnujcie mi tych szlaków". Táto vedomostno-športová súťaž je venovaná pamiatke Jána Pavla II. sa organizuje sa každý rok v deň jeho narodenia, tohto veľkého pápeža a otca Poliakov. Každá skupina musela prejsť trasu od sochy Jána Kiepury cez Góru Parkowu až do areálu školy. Na trase boli rozmiestnené kontrolné stanovištia, kde kontrolovali výstroj a vedomosti každého tímu. Tímy museli mať so sebou plne vybavenú lekárničku, mapu Beskidu Sądeckiego a vedomosti o chodníkoch, po ktorých kráčal bývalý pápež Ján Pavol II. Záver súťaže patril spevu. Náš tím v zložení Mgr. Urdová, Ing. Ružbarský, V. Marčáková, N. Polomská, A. Škvarlová, M. Šarišský a D. Dobrovič zvládol tieto úlohy výborne a domov sa vrátil s diplomom a zlatým pohárom víťazstva.
      Cieľom tejto súťaže bola popularizácia horských chodníkov, po ktorých kráčal Ján Pavol II, oslava výročia jeho narodenia, aktívny pohyb na čerstvom vzduchu a poznanie krás Beskidu Sądeckiego, jeho histórie, ako aj histórie turistiky v tejto oblasti.

Ing. František Ružbarský

Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky