Desiati žiaci našej školy spolu s riaditeľom, Mgr. Karolom Tkáčom, sa zúčastnili IV. ročníka súťaže škôl, ktorá sa konala pri príležitosti narodenia poľského pápeža Jána Pavla II. v našej partnerskej škole v Krynici. Táto turisticko-vedomostná súťaž sa konala 16. mája 2013 v tomto kúpeľnom meste pod záštitou starostu z Nového Sączu. Zúčastnilo sa jej 16 stredných a základných škôl. Cieľom akcie bola popularizácia horských chodníkov Jána Pavla II., oslava výročia jeho narodenia, aktívny pobyt na čerstvom vzduchu a poznanie krásnej prírody Sadeckých Beskýd.
        Trasa, ktorú sme museli absolvovať, trvala dve a pol hodiny. Museli sme prejsť dve kontrolné stanovištia, za ktoré sme získali body. Súčasťou povinnej výbavy každej skupiny bola lekárnička a mapa Beskýd. Začiatok trasy bol pri pomníku J. Kiepury. Potom trasa pokračovala na Góru Krzyżowu (812 m) a zakončila sa na dvore našej partnerskej školy. Jej súčasťou bola aj vedomostná súťaž zo života tohto veľkého pápeža, ktorú sme zvládli na výbornú. Komunikácia prebiehala iba v poľskom jazyku. Na záver sme zapôsobili na všetkých účastníkov krásnym spevom. Naši žiaci zaspievali šarišskú ľudovú pieseň A od Prešova, ktorá bola odmenená veľkým aplauzom.
        Poďakovanie patrí našim priateľom z Krynice za pozvanie a pohostinnosť. Odmenou každého z nás bol pobyt v krásnej prírode, skvelí ľudia a dobrá nálada, ktorá nás sprevádzala po celý deň.

Ing. František Ružbarský