Prváci zo Strednej odbornej školy v Lipanoch sa zúčastnili V. ročníka súťaže poľských a slovenských stredných škôl, ktorá sa konala pri príležitosti narodenia pápeža Jána Pavla II. v Krynici. Táto turisticko-vedomostná súťaž o tomto svätom pápežovi sa konala 21. mája 2014 pod záštitou starostu z Nového Sączu. Cieľom akcie bola popularizácia horských chodníkov Jána Pavla II., oslava výročia jeho narodenia, aktívny pobyt na čerstvom vzduchu a poznanie krásnej prírody Sadeckých Beskýd.
        Študenti mali možnosť si vybrať jednu z dvoch turistických trás, prejsť dve kontrolné stanovištia, za ktoré získavali body. Súčasťou povinnej výbavy každej skupiny bola lekárnička a mapa Sądeckých Beskýd. Začiatok našej trasy bol na Slotwinách, na hornom konci mesta. Pokračovali sme na na Góru Krzyżowu (812 m) a naše putovanie sme zakončili na dvore našej partnerskej školy. Súčasťou súťaže boli aj vedomosti zo života tohto veľkého svätého pápeža, ktorú sme zvládli bez problémov. Za zmienku stojí aj fakt, že komunikácia prebiehala iba v poľskom jazyku. Na záver naši žiaci zanôtili šarišské ľudové piesne a zapôsobili na všetkých účastníkov svojim krásnym spevom, ktorý bol odmenený veľkým potleskom všetkých zúčastnených. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, no najväčšou odmenou každého z nás bol pobyt v krásnej prírode, skvelí ľudia a dobrá nálada, ktorá nás sprevádzala po celý deň.

Ing. František Ružbarský