Riaditeľka družobnej školy v Krynici Janina Zlotnická pozvala riaditeľa SOŠ Mgr. Karola Tkáča a delegáciu 4 učiteľov na oslavu 9. výročia premenovania školy na školu Jána Pavla II. Slávnosť začala procesiou od školy do kostola Panny Márie Ustavičnej Pomoci, kde sa konala slávnostná omša vďakyvzdania. Po omši delegácia z našej SOŠ spolu s ostatnými pozvanými hosťami si v areáli školy pozreli slávnostnú akadémiu, ktorú pripravili žiaci školy so svojimi vyučujúcimi. Striedala sa montáž slova o svätom pápežovi Jánovi Pavlovi II. s montážou piesní. Slávnostná akadémia, na ktorej prehovoril aj riaditeľ SOŠ a ocenil už jedenásťročnú aktívnu spoluprácu škôl, zanechala v srdciach našej delegácie hlboké dojmy a krásny estetický zážitok. V závere slávnostnej akadémie zaznela Hymna rodiny škôl Jána Pavla II., ktorej voľný preklad z poľštiny je:

My, Jana Pavla učňovia, slová otca v činy chceme premieňať, pomáhať ľuďom a vždy pamätať
Tvoje myslenie, ktoré cesty ukazuje, Tvoje slová, ktoré učia múdrosti,
Tvoje činy preplnené milosťou, by navždy čisté srdcia už mať.
Ťažko byť dobrým človekom, keď svet uháňa bez cieľa, preto je potrebné pripomenúť – postoj.