Žiaci našej Strednej odbornej školy v Lipanoch sa zúčastnili VI. ročníka turisticko-vedomostnej súťaže poľských škôl z Novosadeckeho okresu. Táto súťaž sa konala dňa 19. mája 2015 pod záštitou starostu z Nového Sączu pri príležitosti výročia narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v Krynici. Jej cieľom bola popularizácia horských chodníkov Jána Pavla II., pripomenutie si výročia jeho narodenia, aktívny pobyt na čerstvom vzduchu a poznanie krásnej prírody Sadeckých Beskýd. K aktívnemu priebehu prispeli svojou účasťou žiaci a učitelia zo šestnástich poľských škôl. Žiaci mali možnosť vybrať si jednu z troch turistických trás, prejsť dve kontrolné stanovištia, za ktoré získavali body. Súčasťou povinnej výbavy každej skupiny bola lekárnička a mapa Sądeckých Beskýd. Naša trasa začínala na parkovisku pred kabínkovou lanovkou v mestskej časti Czarny Potok. Pokračovali sme na Góru Krzyżowu (812 m) a putovanie sme zakončili na dvore našej partnerskej školy. Súčasťou súťaže boli aj vedomosti o živote tohto veľkého pápeža, ktorý by tento rok oslávil svoje 95-te narodeniny. Okrem vedomostí sme zabodovali aj v geografii Sadeckých Beskýd a v speve ľudovej piesne „A od Prešova“. Na záver si všetci žiaci zúčastnených škôl zaspievali obľúbenú pieseň tohto svätého pápeža „Pán zastavil sa na brehu“ a zatancovali belgický tanec.
        Naše poďakovanie patrí organizátorom tejto krásnej súťaže a všetkým zúčastneným žiakom. Odmenou každého z nás bol slnečný májový deň, skvelí ľudia a dobrá nálada.

Ing. František Ružbarský