Vedomostno - turistický kvíz „Pilnujcie mi tych szlaków.“ v Krynici

        Žiaci našej Strednej odbornej školy v Lipanoch sa zúčastnili dňa 18. mája v poradí už VII. ročníka turisticko-vedomostnej súťaže poľských základných a stredných škôl z Novosądeckého okresu „Pilnujcie mi tych szlaków“. Cieľom tejto súťaže je popularizácia horských chodníkov Jána Pavla II., pripomenutie si výročia narodenia tohto svätca, aktívny pobyt na čerstvom vzduchu a poznanie krásnej prírody Sądeckých Beskýd. Počasie nám, žiaľ, tohto roku nevyšlo, preto organizátori upravili program a celá súťaž prebiehala v priestoroch našej partnerskej školy v Krynici. V úvode si všetci žiaci zo zúčastnených škôl zaspievali obľúbenú pieseň tohto svätého pápeža „Pán zastavil sa na brehu“. Potom sme sa rozišli po improvizovaných stanovištiach, na ktorých žiaci získavali body za vedomosti o živote tohto veľkého pápeža. Súčasťou súťaže boli aj znalosti z geografie Sądeckých Beskýd, zručnosti v hode loptičkou do koša a v streľbe do bránky florbalovou hokejkou. Okrem vedomostí a zručností zabodovali naši žiaci aj v speve ľudových piesní. Záver patril tancu, kde sa všetci spoločne naučili tancovať belgický tanec.
        Naše poďakovanie patrí organizátorom tejto krásnej súťaže a všetkým zúčastneným žiakom a učiteľom. Odmenou každého z nás bola dobrá nálada, pekne strávený deň a najmä skvelí ľudia.

Ing. František Ružbarský