Vedomostno - turistický kvíz „Pilnujcie mi tych szlakó“ v Krynici

        Študenti prvého ročníka Strednej odbornej školy v Lipanoch sa zúčastnili dňa 18. mája 2017 na partnerskej škole v Krynici VIII. ročníka turisticko-vedomostnej súťaže poľských základných a stredných škôl z Novosądeckého okresu pod názvom „Pilnujcie mi tych szlaków“. Cieľom tejto súťaže je popularizácia horských chodníkov Jána Pavla II., pripomenutie si výročia narodenia tohto svätca, aktívny pobyt na čerstvom vzduchu a poznanie krásnej prírody Sądeckých Beskýd.
        Krásne počasie, slnko a dobrá nálada nás sprevádzali po celý deň. Celá súťaž prebiehala v prírode v okolí mesta Krynica a záver dňa bol v priestoroch školy v Krynici. Tohto roku sa zúčastnilo 11 súťažných družstiev. Naša skupina si vybrala trasu spolu so žiakmi zo Starého Sączu. Spoločne sme prešli túto trasu, na ktorej nás čakali dve kontrolné stanovištia a kde sme zároveň súťažili a odpovedali na otázky z oblasti geografie Sądeckých Beskýd, zdravotníckej prípravy a zo života svätého pápeža Jána Pavla II., ktorý je patrónom usporiadateľskej školy v Krynici. Okrem vedomostí a zručností zabodovali naši študenti aj v speve slovenskej ľudovej piesne „Ej, ja taká dzivečka“. Záver krásneho slnečného dňa patril tancu, kde sa všetci spoločne zabávali a učili tancovať poľské národné tance.
        Naše poďakovanie patrí organizátorom tejto krásnej súťaže a všetkým zúčastneným žiakom a učiteľom. Odmenou každého z nás bola dobrá nálada, pekne strávený deň a najmä skvelí ľudia.

Ing. František Ružbarský