Hviezdoslavov Kubín

Rozprávanie spod košatej lipy - 25. mája 2012

      Konečne po dlhých neúspešných rokoch sa znovu na našej SOŠ objavil talent v prednese umeleckého slova. Tým talentom je Michaela Verešpejová, študentka 1. ročníka študijného odboru kozmetik. Miška je pohodová, veľmi tvárna recitátorská osobnosť, ktorá v regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína v Prešove získala v konkurencii 20 recitátorov – predovšetkým z gymnázií – diplom za výborný prednes a v mestskej súťaži Rozprávanie spod košatej lipy 2. miesto.
      Slovenčinárka, zároveň triedna učiteľka, praje Miške úspešné roky v reprezentácii školy na súťažiach v prednese poézie a prózy.

Mgr. Edita Fráková

Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky