V našej škole bol úspešne zrealizovaný rekvalifikačný kurz pod názvom Líčenie a dekoratívna kozmetika. Organizoval ho Národný ústav celoživotného vzdelávania v Bratislave v rámci projektu „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“ v dňoch 06.10.2015 - 24.10.2015, v rozsahu 110 hodín. Zúčastnilo sa na ňom 20 frekventantiek z nášho mesta a okolia. V jeho priebehu vládla dobrá nálada a čulý pracovný ruch. Kurz bol ukončený záverečnou skúškou, ktorá pozostávala z ústnej, písomnej a praktickej časti pred trojčlennou komisiou. Každá účastníčka získala osvedčenie, ktoré ju oprávňuje zamestnať sa v tejto oblasti. Ak by sa niektorá z nich rozhodla podnikať v tejto oblasti, musí ešte absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti, ktorá bude prebiehať v dňoch 21.10.2015 – 22.10.2015 na našej škole pred päťčlennou komisiou. Kvôli zvýšenému záujmu žien sa zrealizuje ďalší takýto kurz v termíne 02.11.2015 – 20.11.2015.
        Chcela by som sa ešte touto cestou poďakovať Ing. Henriete Krakovskej a Bc. Marte Bujňákovej za pomoc pri organizácii a zdarnom priebehu záverečnej skúšky. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Mária Ščavnická