Na našej škole sa už stáva tradíciou, že okrem klasických fašiangov oslavujeme vďaka ruštinárom aj „ruské fašiangy“, Maslenicu. Každoročne príde na túto akciu veľké množstvo ľudí, a preto sme sa tento rok rozhodli, že program spojený s ochutnávkou jedál, bude tento rok v Galérii mesta Lipany. Naše pozvanie prijali zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, prednosta mesta Lipany, prednosta okresného úradu v Sabinove, učitelia a žiaci základných škôl z okolia. Kultúrny program sme usilovne cvičili s našou pani učiteľkou ruského jazyka, Mgr. Marcelou Pillárovou. Maslenica v Rusku trvá 7 dní. V programe sme predstavili každý jeden deň. Okrem toho sme sa prezentovali aj piesňami, tancom a scénkou. Veľmi pekne ďakujeme žiakom Základnej školy Komenského 113, ktorí prispeli do programu piesňou a básňou, tiež žiakom Základnej umeleckej školy v Lipanoch, ktorí si do nášho programu pripravili ľudové tance. Naše poďakovanie patrí aj Komunitnej nadácii modrá Torysa za finančnú pomoc pri realizácii tohto podujatia.
        Po skončení programu nasledovala ochutnávka typických ruských jedál. V sále vládla výborná nálada, hrala ruská hudba. Všetci sme si tento ruštinársky deň užili a tešíme sa opäť o rok.

Ruštinári SOŠ