Takto maturovali študentky odboru kozmetik a vlasová kozmetika.

Ing. Darina Németová, Ing. František Ružbarský