17. a 18. februára 2015 sa konala generálna maturitná skúška z niekoľkých maturitných predmetov. Medzi školy, ktoré sa na testovanie prihlásili, sme patrili aj my. Zúčastnili sme sa tak celoštátneho testovania z predmetu slovenský jazyk a literatúra online offline formou. Študenti tak mali možnosť overiť si svoje vedomosti v časovom limite 90 minút. Väčšina z nich to brala naozaj vážne a zažívala pritom rôzne stresové situácie. Takémuto spôsobu maturitnej skúšky sa v budúcnosti nevyhneme, preto bolo dobré, že sme si ho mohli vyskúšať aj teraz.

Mgr. Valéria Marčáková, Mgr. Lukáš Visocký