Takto maturovali absolventi nadstavbového štúdia, odboru vlasová kozmetika
od 17. do 21. mája 2010.

Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky
Chyba pri načítaní stránky Chyba pri načítaní stránky