Meď 2013.

      Rôznych súťaží sa zúčastňujú aj študenti trojročného učebného odboru inštalatér. Dňa 26.3.2013 sa zúčastnili 10. ročníka celoštátnej súťaže MEĎ 2013 v kategórii učebných odborov. Táto prebiehala na webovej stránke Strediska medi: www.copperschool.com .
      Každý zo žiakov súťažil pod svojím prihlasovacím menom a heslom. Zvlášť sa hodnotila kategória jednotlivcov a kategória škôl. Keď sa zrátali body piatich najlepšie umiestnených žiakov, vyhodnotila sa aj škola. Celkovo sa do súťaže o medi zapojilo šesť SOŠ a sedemdesiat súťažiacich. Študent našej školy Lukáš Rabik sa umiestnil na prvom mieste jednotlivcov a naša škola získala druhé miesto, aj keď prvé dve školy mali rovnaký počet bodov.
      Študenti, ktorí majú zásluhu na tomto umiestnení: Lukáš Rabik, Eugen Boroš, Jozef Spál, Marek Kuruc a Miroslav Adamčík (1., 5., 8., 13. a 14. miesto).
      Srdečne im blahoželáme a veríme, že aj naďalej budú úspešne reprezentovať našu školu.

Mgr. Michal KULPA, majster odborného výcviku